Ημέρα: 8 Ιανουαρίου 2014

Οι χώροι πρασίνου στις πόλεις βελτιώνουν την ψυχική υγεία των κατοίκων

Νέα μελέτη επιβεβαιώνει τις ευεργετικές επιπτώσεις Οι χώροι με πράσινο στις πόλεις μπορούν να έχουν σημαντικά και μάλιστα διαρκείας οφέλη για