Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Αναμένονται 750 προσλήψεις αναπληρωτών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

8 Δεκεμβρίου, 2013 by Χρήστος Μίμης

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί για την απασχόλησή τους στις Τάξεις Υποδοχής των ΖΕΠ

Σε άλλες 750 προσλήψεις μέσω του ΕΣΠΑ θα προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας. Οι προσλήψεις αυτές θα αφορούν αυτή τη φορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και όχι τη δευτεροβάθμια.

Το πιο πάνω προκύπτει από ανακοίνωση του αιρετού των δασκάλων κ. Παληγιάννη ο οποίος επικαλείται ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Συγκεκριμένα οι προσλήψεις κατανέμονται ως ακολούθως:

Τετρακόσιοι πενήντα (450) εκπαιδευτικοί για Τάξεις Υποδοχής.
Εκατό (100) εκπαιδευτικοί για Ολοήμερο.
Διακόσιοι (200) εκπαιδευτικοί σε σχολεία ΕΑΕΠ.

Προκειμένου να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί για τα όσα ορίζονται για την απασχόλησή τους σε Τάξεις Υποδοχής παραθέτουμε τα όσα ορίζει το τελευταίο έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων προσλήψεις, υποχρεώσεις, απολαβές κ.α.:

Τι είναι τα ΖΕΠ

Οι Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ και τα Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα ΖΕΠ δημιουργούνται για την υποστήριξη της ένταξης των μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (αλλοδαπούς, παλιννοστούντες, ρομά, μουσουλμανόπαιδες) στο ελληνικό σχολείο με κύριο αντικείμενο την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας αλλά και τη διδακτική στήριξη σε άλλα αντικείμενα, ώστε να διευκολύνεται η προσαρμογή και παραμονή τους στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Προσλήψεις – υποχρεώσεις

Μετά την κάλυψη των αναγκών από το υπάρχον προσωπικό στα σχολεία αυτά και από το πλεονάζον προσωπικό της ειδικότητας αυτής (ΠΕ70) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προσλαμβάνονται αναπληρωτές. Οι Αποφάσεις πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου εκδίδονται κεντρικά από το ΥΠΑΙΘ.

Υπεύθυνος για την υπογραφή των Συμβάσεων και των τροποποιήσεων αυτών με τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, εκ μέρους του ΥΠΑΙΘ είναι ο Διευθυντής της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται απασχολούνται με πλήρες ή με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το ωράριο διδασκαλίας μπορεί να καλυφθεί με ανάθεση διδακτικών ωρών σε ένα ή περισσότερα Δημοτικά Σχολεία, αποκλειστικά για τις Πράξεις «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία – ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3», μετά από πρόταση του οικείου ΠΥΣΠΕ και απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που θα απασχοληθούν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-2014 στις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ ή/και στα Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα ΖΕΠ των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και μετά το πέρας των μαθημάτων και μέχρι τη λήξη του και συνεπώς των συμβάσεών τους, έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και αρμοδιότητες που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Τα εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο των Πράξεων, είναι ίδια με των αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου των αντίστοιχων ειδικοτήτων που μισθοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Μισθοδοσία εκπαιδευτικών

Το ύψος των μηνιαίων αποδοχών των εκπαιδευτικών που θα απασχοληθούν για την υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Στο ποσό των ανωτέρω μηνιαίων αποδοχών υπολογίζονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις για ασφαλιστικούς οργανισμούς και φόρο που επιβαρύνουν τον εργαζόμενο.

Οι δαπάνες που έχουν προβλεφθεί στα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία Πράξεων για τις μηνιαίες αποδοχές συμπεριλαμβάνουν και τις δαπάνες για τα οδοιπορικά των εκπαιδευτικών, σε περιπτώσεις μετακίνησης για συμπλήρωση ωραρίου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι μηνιαίες αποδοχές των αναπληρωτών εκπαιδευτικών είναι ίδιες για κάθε μήνα εργασίας και υπολογίζονται σύμφωνα με τα μισθολογικά στοιχεία (ΜΚ, Βαθμός, Επιδόματα, κ.λπ.) με βάση τις διατάξεις του ν. 4024/2011 όπως ισχύουν.

Κατηγορίες Αδειών – Τήρηση Παρουσιολογίων-Καταγγελία σύμβασης

Οι επίσημες αργίες, οι διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, οι ημέρες ειδικών αιτιολογημένων αδειών και οι ημέρες που οι σχολικές μονάδες παραμένουν αιτιολογημένα κλειστές (π.χ. εκλογές, καιρικές συνθήκες, τοπικές εορτές), υπολογίζονται στις μηνιαίες αποδοχές. Στο παρουσιολόγιο της σχολικής μονάδας για τους εκπαιδευτικούς, στις ημέρες όπου ισχύει επίσημη αργία ή οι σχολικές μονάδες παραμένουν αιτιολογημένα κλειστές (π.χ. εκλογές, καιρικές συνθήκες, τοπικές εορτές) αναγράφεται μία σύντομη αιτιολόγηση για την αιτία που το σχολείο είναι κλειστό π.χ. «επίσημη αργία», «εκλογές», «καιρικές συνθήκες» «τοπική εορτή» «ειδική άδεια» κ.λπ.. Ωστόσο στην καταχώριση των παρουσιών στο ΟΠΣΔ από τον καταχωριστή της Δ/νσης Εκπ/σης για τους εκπαιδευτικούς, καταχωρίζονται κανονικά οι ημέρες και οι ώρες διδασκαλίας που αντιστοιχούν τόσο στις αργίες όσο και στις ημέρες που οι σχολικές μονάδες παραμένουν κλειστές. Αυτό γίνεται για τον ορθό υπολογισμό της μισθοδοσίας, της προϋπηρεσίας καθώς και των ημερών ασφάλισης των εκπαιδευτικών.

Οι εκπαιδευτικοί παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο όπως συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών, κλπ, σύμφωνα με το άρθ. 13 παράγρ. 8 και άρθ. 14 παράγρ. 20 και 21 του Ν. 1566/85.(ΦΕΚ 167/Α).

Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί απουσιάσουν αδικαιολογήτως από τις σχολικές μονάδες καταγγέλλεται η σύμβασή τους. Επίσης, μετά τη λήξη των μαθημάτων της σχολικής χρονιάς οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να παραμένουν στις σχολικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί ή και διατεθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (μέχρι 21 Ιουνίου για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση).

Οι καταχωριστές των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συνεχίζουν να καταχωρίζουν στο ΟΠΣΔ τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες των εκπαιδευτικών προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση των μισθοδοτικών καταστάσεων. Η αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οφείλει να προβεί σε ενέργειες καταγγελίας των Συμβάσεων και μείωσης των αποδοχών τους, σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί απουσιάσουν αδικαιολογήτως από τις σχολικές μονάδες μετά τη λήξη των μαθημάτων (μέχρι 21/06 για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση).

Διαδικασία εκκαθάρισης δεδουλευμένων

Κατά το σχολικό έτος 2013-2014 συνεχίζει να ακολουθείται η διαδικασία καταβολής έναντι στους δικαιούχους εκπαιδευτικούς, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του τρέχοντος μηνός, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να λαμβάνουν έγκαιρα, τη μισθοδοσία που δικαιούνται. Το ποσό της καταβολής έναντι, θα είναι ίσο με το πληρωτέο ποσό που προκύπτει για ολόκληρο το μήνα, με βάση τα μισθολογικά στοιχεία του εκπαιδευτικού, κατά το χρόνο υπολογισμού της καταβολής. Ο υπολογισμός της καταβολής έναντι, θα γίνεται κεντρικά από την ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων και πριν το τέλος τρέχοντος μηνός θα αποστέλλεται στις Δ/νσεις, το συνολικό ποσό για όλους τους εκπαιδευτικούς.

Ο Δ/ντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με βάση την κατάσταση καταβολών έναντι, η οποία θα δημιουργείται και θα εκτυπώνεται από το ΟΠΣΔ, αφού ελέγξει αυτή για την ορθότητά της, θα καταθέτει τα αντίστοιχα ποσά στους λογαριασμούς των εκπαιδευτικών.

Μετά την ολοκλήρωση των πληρωμών έναντι κάθε μήνα, αποστέλλεται άμεσα στην ΕΥΕ ΕΔ, η αναλυτική κατάσταση καταβολών έναντι που θα εκτυπώνεται από το ΟΠΣΔ, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, από τον Διευθυντή της Τράπεζας και τον αρμόδιο υπάλληλο, στην οποία βεβαιώνεται η ημερομηνία κατάθεσης, το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου (αναπληρωτής εκπαιδευτικός), το ποσό και ο αριθμός λογαριασμού του δικαιούχου.

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ καταβολής έναντι και εκκαθάρισης, θα συμψηφίζονται με την καταβολή έναντι της επόμενης μισθολογικής περιόδου. Ο συμψηφισμός των διαφορών που προκύπτουν από τις καταβολές έναντι γίνεται αυτόματα από το ΟΠΣΔ την επόμενη μισθολογική περίοδο καταβολής έναντι.

newsbeast

This entry was posted on Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου, 2013 at 17:29 and is filed under ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply