Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Οι πίνακες για κάλυψη θέσεων επικουρικών ιατρών…

13 Νοεμβρίου, 2013 by Χρήστος Μίμης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 13-11-13 ΕΩΣ 27-11 -13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  Ν.Π.
ΤΜΗΜΑ  Α΄
Αθήνα, 11 /11/ 2013
Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 103923

Ταχ. Δ/νση :    Αριστοτέλους  17

Ταχ. Κώδικας  : 101 87

Πληροφορίες : Βαρβάρα  Γιαννούδη Μαριάνθη Κατσάνη

Τηλέφωνο :  2132161228

2132161224

ΘΕΜΑ  :       «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ »

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1.   Του άρθρου 1α του Π.Δ.131/87

2.  Του  άρθρου 11 παρ. 22 του ν.2889/01

3.  Του άρθρου 15 παρ. 2 του Ν. 2920/01

4.  Του άρθρου 45 παρ. 2 ν. 3205/03

5.  Του  άρθρου 10 παρ. 1 του ν.3329/05

6.  Του  άρθρου  2 παρ. 2 του ν.3868/10

7.  Του  άρθρου  56 του ν. 3918/2-3-2011

8.  Του  άρθρου  66 παρ. 40 & 42 του ν. 3984/27-6-11

9.   Το Π.Δ. 85 ΦΕΚ 141Α/ 21-6-12 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών & υφυπουργών»

10. Την Υ10α/Γ.Π. 114191/17-9-10 (ΦΕΚ 1579/28-9-10 Τεύχος Β’)

11. Τις ανάγκες κάλυψης ιατρικής περίθαλψης σε νοσοκομεία ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων.

12. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

13. Τις εισηγήσεις των Διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών

14. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2/32171/ΔΠΓΚ/17-4-2013 έγγραφο του ΓΛΚ

15. Το   υπ΄αριθ    ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.8/οικ.12428/29-4-2013   έγγραφο   του    Υπουργείου       Διοικητικής Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  σχετικά  με την έγκριση  πρόσληψης  επικουρικών ιατρών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάρτηση με πίνακες θέσεων για κάλυψη από τους καταλόγους των επικουρικών ιατρών.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Α’ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
ΔΥΠΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2Η Υ.ΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΚΥ ΜΥΚΟΝΟΥ (του ΓΝ ΣΥΡΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ πρώην ΓΝ ΣΥΡΟΥ)

1

2Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΚΥ ΠΑΡΟΥ (του ΓΝ ΣΥΡΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ πρώην ΓΝ ΣΥΡΟΥ)

1

2Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

1

2Η Υ.ΠΕ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

1

2Η Υ.ΠΕ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

1

2Η Υ.ΠΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΓΝ ΡΟΔΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΚΩ- ΓΝ-ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ (για το πρώην ΓΝ ΡΟΔΟΥ)

1

 

2Η Υ.ΠΕ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ (ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ)

ΓΝ ΡΟΔΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΚΩ- ΓΝ-ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ (για το πρώην ΓΝ ΡΟΔΟΥ)

 

1

2Η Υ.ΠΕ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΓΝ ΡΟΔΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΚΩ- ΓΝ-ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ (για το πρώην ΓΝ ΡΟΔΟΥ)

1

2Η Υ.ΠΕ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ

ΓΝ ΡΟΔΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΚΩ- ΓΝ-ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ (για το πρώην ΓΝ ΡΟΔΟΥ)

1

2Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΤΕΠ)

ΓΝ ΡΟΔΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΚΩ- ΓΝ-ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ (για το πρώην ΓΝ ΡΟΔΟΥ)

1

 

2Η Υ.ΠΕ

 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΓΝ ΡΟΔΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΚΩ- ΓΝ-ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ (για το πρώην ΓΝ-ΚΥ ΚΩ)

 

1

2Η Υ.ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΓΝ ΡΟΔΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΚΩ- ΓΝ-ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ (για το πρώην ΓΝ-ΚΥ ΚΩ)

1

2Η Υ.ΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΤΕΠ)

ΓΝ ΣΑΜΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΓΝ ΣΑΜΟΥ)

1

2Η Υ.ΠΕ

ΜΕΘ

ΓΝ ΣΑΜΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΓΝ ΣΑΜΟΥ)

1

2Η Υ.ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΓΝ ΣΑΜΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΓΝ-ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ)

1

2Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΓΝ ΧΙΟΥ

1

2Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΓΝ-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ

1

 

2Η Υ.ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΘ-ΚΥ ΛΕΡΟΥ

1

2Η Υ.ΠΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΚΘ-ΚΥ ΛΕΡΟΥ

1

2Η Υ.ΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΚΥ ΕΥΔΗΛΟΥ (ΓΝ ΣΑΜΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΓΝ-ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ)

1

 

2Η Υ.ΠΕ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ (ΓΝ ΡΟΔΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΚΩ- ΓΝ-ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ (του πρώην ΓΝ ΡΟΔΟΥ)

 

1

 

2Η Υ.ΠΕ

 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ (ΓΝ ΡΟΔΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΚΩ- ΓΝ-ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ (του πρώην ΓΝ ΡΟΔΟΥ)

 

1

 

2Η Υ.ΠΕ

 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ (ΓΝ ΡΟΔΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΚΩ- ΓΝ-ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ (του πρώην ΓΝ ΡΟΔΟΥ)

 

1

2Η Υ.ΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΥ ΠΑΤΜΟΥ (ΚΘ-ΚΥ ΛΕΡΟΥ)

1

2Η Υ.ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

ΚΥ ΤΗΝΟΥ (του ΓΝ ΣΥΡΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ πρώην ΓΝ ΣΥΡΟΥ)

1

2Η Υ.ΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΚΥ ΤΗΝΟΥ (του ΓΝ ΣΥΡΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ πρώην ΓΝ ΣΥΡΟΥ)

1

2Η Υ.ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΠΠΙ ΚΕΑΣ (του ΓΝ ΣΥΡΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ πρώην ΓΝ ΣΥΡΟΥ)

1

2Η Υ.ΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΠΙ ΛΕΙΨΩΝ (ΚΘ-ΚΥ ΛΕΡΟΥ)

1

 

2Η Υ.ΠΕ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΠΠΙ ΜΕΓΙΣΤΗΣ (ΓΝ ΡΟΔΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΚΩ- ΓΝ-ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ (πρώην ΓΝ ΡΟΔΟΥ)

 

1

2Η Υ.ΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΠΙ ΟΙΝΟΥΣΩΝ (ΓΝ ΧΙΟΥ)

1

2Η Υ.ΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΠΠΙ ΣΙΦΝΟΥ (του ΓΝ ΣΥΡΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ πρώην ΓΝ ΣΥΡΟΥ)

1

 

2Η Υ.ΠΕ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ (ΓΝ ΡΟΔΟΥ- ΓΝ-ΚΥ ΚΩ- ΓΝ-ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ (του πρώην ΓΝ ΡΟΔΟΥ)

 

1

 

2Η Υ.ΠΕ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΠΠΙ ΤΗΛΟΥ (ΓΝ ΡΟΔΟΥ- ΓΝ-ΚΥ ΚΩ- ΓΝ-ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ (του πρώην ΓΝ ΡΟΔΟΥ)

 

1

3Η Υ.ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1

3Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1

3Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΗΜΑΘΙΑΣ (για το πρώην ΓΝ ΒΕΡΟΙΑΣ)

1

3Η Υ.ΠΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΗΜΑΘΙΑΣ (για το πρώην ΓΝ ΒΕΡΟΙΑΣ)

1

3Η Υ.ΠΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΝ ΗΜΑΘΙΑΣ (για το πρώην ΓΝ ΒΕΡΟΙΑΣ)

1

3Η Υ.ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝ ΗΜΑΘΙΑΣ (για το πρώην ΓΝ ΝΑΟΥΣΑΣ)

1

3Η Υ.ΠΕ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1

3Η Υ.ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2

 

3Η Υ.ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

1

3Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

1

3Η Υ.ΠΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

1

3Η Υ.ΠΕ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

1

3Η Υ.ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

1

3Η Υ.ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

1

3Η Υ.ΠΕ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΓΝ ΠΕΛΛΑΣ (για το πρώην ΓΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ )

1

3Η Υ.ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝ ΠΕΛΛΑΣ (για το πρώην ΓΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ )

1

3Η Υ.ΠΕ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΠΕΛΛΑΣ (για το πρώην ΓΝ ΕΔΕΣΣΑΣ )

1

3Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

1

3Η Υ.ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

1

3Η Υ.ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

1

4Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ

1

4Η Υ.ΠΕ

ΜΕΘ

ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ

1

4Η Υ.ΠΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

1

4Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

1

4Η Υ.ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

1

4Η Υ.ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

1

4Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ

1

4Η Υ.ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ

1

4Η Υ.ΠΕ

ΜΕΘ

ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ

1

4Η Υ.ΠΕ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ

1

4Η Υ.ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ-ΚΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

1

4Η Υ.ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ (για το πρώην ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ)

1

5Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

1

5Η Υ.ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

1

5Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ Ή ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

1

5Η Υ.ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΓΝ ΒΟΛΟΥ

1

5Η Υ.ΠΕ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΒΟΛΟΥ

1

5Η Υ.ΠΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΒΟΛΟΥ

1

5Η Υ.ΠΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΒΟΛΟΥ

1

5Η Υ.ΠΕ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΝ ΒΟΛΟΥ

1

5Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΜΟΝΑΔΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ) ΓΝ ΒΟΛΟΥ

1

5Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1

5Η Υ.ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

2

5Η Υ.ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

1

5Η Υ.ΠΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

1

5Η Υ.ΠΕ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

1

5Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

1

5Η Υ.ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

1

5Η Υ.ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΓΝ ΘΗΒΩΝ (για το πρώην ΓΝ ΘΗΒΩΝ)

1

 

5Η Υ.ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΓΝ ΘΗΒΩΝ (για το πρώην ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ)

1

5Η Υ.ΠΕ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1

 

5Η Υ.ΠΕ

 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ- ΓΝ-ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ-ΓΝ- ΚΥ ΚΥΜΗΣ  (για το πρώην ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ)

 

1

 

5Η Υ.ΠΕ

 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ- ΓΝ-ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ-ΓΝ- ΚΥ ΚΥΜΗΣ  (για το πρώην ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ)

 

1

5Η Υ.ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ (ΓΝ ΒΟΛΟΥ)

1

5Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ή ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (ΓΝ ΒΟΛΟΥ)

1

5Η Υ.ΠΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ)

1

5Η Υ.ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ)

1

 

5η Υ.ΠΕ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΠΠΙ ΣΚΥΡΟΥ του ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ- ΓΝ-ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ-ΓΝ- ΚΥ ΚΥΜΗΣ (πρώην ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ)

 

1

6Η Υ.ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

ΓΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (για το πρώην ΓΝ ΑΙΓΙΟΥ)

1

6Η Υ.ΠΕ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

1

6Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΓΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (για το πρώην  ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ)

1

6Η Υ.ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

ΓΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (για το πρώην  ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ)

1

6Η Υ.ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (για το πρώην ΓΝ ΑΡΓΟΥΣ)

1

6Η Υ.ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (για το πρώην ΓΝ ΑΡΓΟΥΣ)

1

6Η Υ.ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΓΝ ΑΡΤΑΣ

1

6Η Υ.ΠΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΑΡΤΑΣ

1

6Η Υ.ΠΕ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

ΓΝ ΑΡΤΑΣ

1

6Η Υ.ΠΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ (για το πρώην  ΓΝ ΠΥΡΓΟΥ)

1

6Η Υ.ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ (για το πρώην  ΓΝ ΠΥΡΓΟΥ)

1

6Η Υ.ΠΕ

ΜΕΘ

ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ (για το πρώην  ΓΝ ΠΥΡΓΟΥ)

1

6Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ (για το πρώην ΓΝ  ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ)

1

6Η Υ.ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ (για το πρώην ΓΝ  ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ)

1

6Η Υ.ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ (ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ) ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ (για το πρώην  ΓΝ ΠΥΡΓΟΥ)

1

6Η Υ.ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1

6Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΜΜΑ) ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1

 

6Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

1

6Η Υ.ΠΕ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

1

6Η Υ.ΠΕ

ΜΕΘ

ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

1

6Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΤΕΠ) ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

1

6Η Υ.ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

1

6Η Υ.ΠΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (για το πρώην ΓΝ ΣΠΑΡΤΗΣ)

1

6Η Υ.ΠΕ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (για το πρώην ΓΝ ΣΠΑΡΤΗΣ)

1

6Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (για το πρώην ΓΝ ΣΠΑΡΤΗΣ)

1

6Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

1

6Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  (για  το πρώην ΓΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

1

6Η Υ.ΠΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  (για  το πρώην ΓΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

1

6Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  (για  το πρώην ΓΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

1

6Η Υ.ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  (για  το πρώην ΓΝ-ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ)

1

6Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1

6Η Υ.ΠΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1

6Η Υ.ΠΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΝ-ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

1

6Η Υ.ΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ του ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (πρώην ΓΝ- ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ)

1

 

 

7Η Υ.ΠΕ

 

 

ΜΕΘ

ΓΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΓΝ- ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ (για το πρώην ΓΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

 

 

1

 

 

7Η Υ.ΠΕ

 

 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΓΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΓΝ- ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ (για το πρώην ΓΝ-ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ)

 

 

1

 

 

7Η Υ.ΠΕ

 

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΓΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΓΝ- ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ (για το πρώην ΓΝ-ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ)

 

 

1

 

7Η Υ.ΠΕ

 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

ΓΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΓΝ- ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ (για το πρώην ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ)

 

1

7Η Υ.ΠΕ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ

1

7Η Υ.ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ

1

 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Β’ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

 

ΔΥ.ΠΕ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΙΩΝ  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

 

1Η Υ.ΠΕ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ (ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ & ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ)

 

 

ΑΟΝΑ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

 

 

1

1Η Υ.ΠΕ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΟΝΑ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

1

1Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΑΟΝΑ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

1

1Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΑΟΝΑ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

1

 

1Η Υ.ΠΕ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ

ΓΝ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (για το πρώην ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ)

 

1

1Η Υ.ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΓΝΑ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

1

1Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝΑ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

1

1Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΓΝΑ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

1

1Η Υ.ΠΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

ΓΝΑ ΕΕΣ

1

1Η Υ.ΠΕ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΝΑ ΕΛΠΙΣ

1

1Η Υ.ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΓΝΑ ΕΛΠΙΣ

1

1Η Υ.ΠΕ

ΜΕΘ

ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ (πρώην

ΓΝΑ ΚΑΤ)

1

1Η Υ.ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝΝΘΑ ΣΩΤΗΡΙΑ

1

 

1Η Υ.ΠΕ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ  ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ

ΓΝΠΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (για το πρώην ΓΝΠΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ)

 

1

 

1Η Υ.ΠΕ

 

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

ΓΝΠΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (για το πρώην ΓΝΠΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ)

 

2

 

 

1Η Υ.ΠΕ

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΓΝΠΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (για το πρώην ΓΝΠΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ)

 

 

1

Η ΘΕΣΗ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΠΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ.

21 ΤΟΥ Ν. 3209/24-12-

2003 (ΦΕΚ 304Α)

 

1Η Υ.ΠΕ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΓΝΠΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (για το πρώην ΓΝΠΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ)

 

1

 

1Η Υ.ΠΕ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΙ  ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΓΝΠΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (για το πρώην ΓΝΠΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ)

 

1

 

1Η Υ.ΠΕ

 

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ

ΓΝΠΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (για το πρώην ΓΝΠΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ)

 

1

 

 

1Η Υ.ΠΕ

 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΓΝΠΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (για το πρώην ΓΝΠΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ)

 

4

 

1Η Υ.ΠΕ

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ   ΠΑΙΔΩΝ

ΓΝΠΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (για το πρώην ΓΝΠΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ)

 

1

 

1Η Υ.ΠΕ

 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΓΝΠΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (για το πρώην ΓΝΠΑ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ)

 

1

 

1Η Υ.ΠΕ

 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΓΝΠΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (για το πρώην ΓΝΠΑ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ)

 

1

1Η Υ.ΠΕ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΝΠΑ ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

1

1Η Υ.ΠΕ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΓΝΠΑ ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

1

1Η Υ.ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΠΑ ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

1

1Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΝΘΠ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

1

2Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΒΟΥΛΑΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ

1

2Η Υ.ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟ

1

2Η Υ.ΠΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟ

1

2Η Υ.ΠΕ

ΜΕΘ

ΓΝΠ ΤΖΑΝΕΙΟ

1

2Η Υ.ΠΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ

1

2Η Υ.ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ

1

2Η Υ.ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ

1

 

2Η Υ.ΠΕ

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ (ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ)

 

ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

 

2

2Η Υ.ΠΕ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

1

2Η Υ.ΠΕ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

1

2Η Υ.ΠΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

1

2Η Υ.ΠΕ

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

1

3Η Υ.ΠΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

1

3Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

1

3Η Υ.ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1

4Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ

1

4Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

1

4Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ (για το πρώην  ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ)

1

4Η Υ.ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ (για το πρώην  ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ)

1

 

4Η Υ.ΠΕ

ΤΕΠ

ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

1

5Η Υ.ΠΕ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

1

6Η Υ.ΠΕ

ΜΕΘ

ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ (για το πρώην ΓΝΠ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ)

1

6Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ (για το πρώην ΓΝΠ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ)

1

6Η Υ.ΠΕ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ ΓΝΙ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

1

6Η Υ.ΠΕ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΓΝΙ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

1

6Η Υ.ΠΕ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ

1

6Η Υ.ΠΕ ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ

1

 

7Η Υ.ΠΕ

 

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ

ΠΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ  (για το πρώην ΠΑΓΝΗ)

 

1

 

7Η Υ.ΠΕ

 

ΜΕΘ

ΠΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ  (για το πρώην ΠΑΓΝΗ)

 

1

 

 

Μετά από αίτημα των Ειδικών Μονάδων των Νοσοκομείων παρακαλούμε να τις επιλέξουν                                                                                                                                                 ιατροί οι οποίοι διαθέτουν αντίστοιχη εμπειρία (ΜΕΘ, ΜΕΝΝ, Μονάδες Μεταμόσχευσης,                                                                                                                                                 Παιδιατρικά Νοσοκομεία ).

 

EKAB

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ)

1

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

1

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΕΚΑΒ ΠΥΡΓΟΥ

1

Σύμφωνα   με   το   υπ’   αριθμ.   Πρωτ.   5799/12-2-13   έγγραφο   του   ΕΚΑΒ,   σ’   αυτό   τοποθετούνται  ιατροί  των  εξής  ειδικοτήτων:  Αναισθησιολογίας,  Γενικής  Ιατρικής,  Καρδιολογίας, Ορθοπαιδικής Παθολογίας, Πνευμονολογίας και Χειρουργικής .Εξαίρεση αποτελούν οι γιατροί που κατέχουν πτυχίο επάρκειας στην Επείγουσα

Προνοσοκομειακή Ιατρική ανεξαρτήτως ειδικότητας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ     13-11-13 ΕΩΣ     27-11 -13

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Γραφείο κ. Υπουργού

Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα

Δ/νση Προσ. Νομ. Προσώπων ,Τμήμα Α΄ (3)

Ο   ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

This entry was posted on Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου, 2013 at 12:55 and is filed under ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply