Ημέρα: 7 Νοεμβρίου 2013

Στην ανεργία λόγω γραφειοκρατίας 55.000 ιδιωτικοί αστυνομικοί

Μια «νομική διαφωνία» μεταξύ δύο δημόσιων φορέων έχει παγώσει τη διαδικασία έκδοσης και ανανέωσης επαγγελματικών αδειών Εξαιτίας μιας «νομικού περιεχομένου διαφωνίας»