Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Πτώση στα επιτόκια καταθέσεων, σταθερά τα επιτόκια δανείων

Οκτώβριος 3rd, 2013 by Χρήστος Μίμης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ για τον Αύγουστο

Πτώση στα επιτόκια καταθέσεων, σταθερά τα επιτόκια δανείωνΠεραιτέρω πτώση παρουσίασε τον Αύγουστο του 2013, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, σε αντίθεση με το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων που παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζα της Ελλάδος.

Σε ό,τι αφορά τα υφιστάμενες καταθέσεις το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο παρουσίασε τον Αύγουστο επίσης πτώση, σε αντίθεση με το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων που παρουσίασε μικρή άνοδο.

Επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το επιτοκιακό περιθώριο (ισούται με τη διαφορά του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου όλων των δανείων από το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των καταθέσεων) αυξήθηκε κατά 15 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 3,44 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 1).

Όσον αφορά στις καταθέσεις, σχεδόν αμετάβλητα παρέμειναν, τον Αύγουστο του 2013, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μιας ημέρας από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις στο 0,47%.

Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρουσίασε περαιτέρω πτώση κατά 19 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,29%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 16 μονάδες βάσης, τον Αύγουστο του 2013, στο 2,10%.

Όσον αφορά στα δάνεια, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) διαμορφώθηκε στο 14,68%, τον Αύγουστο του 2013, από 14,64% τον προηγούμενο μήνα.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος παρουσίασε άνοδο κατά 91 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 8,41%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρουσίασε πτώση κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,36%.

Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 9,54%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 7,12% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 6,13% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ και μειώθηκε κατά 23 μονάδες βάσης στο 5,49% για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασε άνοδο κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,89%. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, τον Αύγουστο του 2013, στο 5,54%.

Επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων σε ευρώ 

Πτώση παρουσίασε, τον Αύγουστο του 2013, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο που εφαρμόζεται στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, σε αντίθεση με το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων που παρουσίασε μικρή άνοδο. Tο επιτοκιακό περιθώριο* αυξήθηκε κατά 16 μονάδες βάσης στις 3,32 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 2).

Ειδικότερα, τον Αύγουστο του 2013, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρουσίασε πτώση κατά 20 μονάδες βάσης στο 3,85%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 22 μονάδες βάσης στο 3,44%.

Τα μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών και των επαγγελματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα στο 3,13% και 5,97% αντίστοιχα, ενώ το επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων αυξήθηκε κατά 21 μονάδες βάσης στο 4,86%.

Τον Αύγουστο του 2013, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) μειώθηκε κατά 13 μονάδες βάσης στο 2,45%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων αυξήθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 5,77%.

Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Ιούνιος 2013 Ιούλιος 2013 Αύγουστος 2013
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Μίας ημέρας από νοικοκυριά 0,41 0,47 0,47
Μίας ημέρας από επιχειρήσεις 0,49 0,46 0,47
Με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά 3,89 3,48 3,29
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων 2,40 2,26 2,10
ΔΑΝΕΙΑ Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια 14,63 14,64 14,68
Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια 7,43 7,42 7,36
Επαγγελματικά  χωρίς καθορισμένη διάρκεια 9,60 9,53 9,54
Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος 6,63 7,50 8,41
Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος:

-δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ

-δάνεια από 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ

-δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ

7,26

6,22

6,01

7,13

6,08

5,72

7,12

6,13

5,49

Στεγαστικά με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος 2,80 2,85 2,89
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των δανείων 5,54 5,55 5,54
 Περιθώριο επιτοκίου* 3,14 3,29 3,44


Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Ιούνιος 2013 Ιούλιος 2013 Αύγουστος 2013
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη 4,21 4,05 3,85
Από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως  2 έτη 3,74 3,66 3,44
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων** 2,67 2,58 2,45
ΔΑΝΕΙΑ Στεγαστικά με διάρκεια  άνω των 5 ετών 3,15 3,14 3,13
Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών 4,80 4,65 4,86
Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών 5,99 5,99 5,97
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των δανείων 5,76 5,74 5,77
 Περιθώριο επιτοκίου* 3,09 3,16 3,32

* Το επιτοκιακό περιθώριο ισούται με τη διαφορά του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου όλων των δανείων από το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των καταθέσεων.
**Για τον υπολογισμό του μέσου αυτού επιτοκίου λαμβάνονται υπόψη και οι καταθέσεις μίας ημέρας

δολ

This entry was posted on Πέμπτη, Οκτώβριος 3rd, 2013 at 15:43 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply