Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- Grebena live GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Σε ειδικό πίνακα και με πλήθος δικαιολογητικά οι τρίτεκνοι προς μετάταξη

Σεπτέμβριος 10th, 2013 by Χρήστος Μίμης

Ελεγχος από τους δήμους ως 23 Σεπτεμβρίου στα δικαιολογητικά των δημοτικών αστυνομικών

Σε ειδικό πίνακα και με πλήθος δικαιολογητικά οι τρίτεκνοι προς μετάταξηΚυβερνητικά στελέχη και όλοι οι υπουργοί κινούνται στο ρυθμό της προετοιμασίας για την άφιξη των εκπροσώπων της τρόικας. Οι αναδιαρθρώσεις στη δημόσια διοίκηση δεν βρίσκονται μόνο στην αιχμή του δόρατος για τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά αποτελούν πήχυ «βαθμολόγησης» των υπουργείων που εμπλέκονται με τη διαθεσιμότητα και τις απολύσεις.

Ρυθμίσεις, εντολές για διοικητικές πράξεις εφαρμογής της κινητικότητας αλλά και το «επικοινωνιακό οπλοστάσιο» επιστρατεύονται για να ενισχυθεί η κυρίαρχη κυβερνητική πολιτική, την ώρα που οι κοινωνικές αντιδράσεις εντείνονται.

Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Μητσοτάκης τρέχει για να διεκπεραιώσει τις νομοθετικές παρεμβάσεις που χρειάζονται για την εφαρμογή του προγράμματος της κινητικότητας / διαθεσιμότητας. Ωστόσο, με δεδομένο ότι δεν αρνείται ότι οι απολύσεις του τέλους του 2013 (4.000 υπάλληλοι) και του 2014 (11.000 υπάλληλοι) θα προέλθουν σε ένα ποσοστό από εργαζόμενους οι οποίοι βγαίνουν στη διαθεσιμότητα (12.500 ως το Σεπτέμβριο και άλλοι 12.500 ως τον Δεκέμβριο 2013) επιδιώκει να ενισχύσει την όποια κοινωνική διάσταση των κυβερνητικών αποφάσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στην περίπτωση των τριτέκνων για την κατά προτεραιότητα μετάταξη ή μεταφορά τους. Όπως περιγράφεται στο τεύχος Β’ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης υπ’ αριθμ. Φύλλου 2208/6.9.2013, μετατάσσονται ή μεταφέρονται κατά προτεραιότητα εφόσον το συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισόδημά τους ετησίως ανέρχεται σε 45.000 ευρώ, με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για το τρέχον (ή, ελλείψει αυτού, για το προηγούμενο) οικονομικό έτος.

Σύμφωνα με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, οι αιτούντες τη μετάταξη ή μεταφορά τους τρίτεκνοι υπάλληλοι εγγράφονται κατά σειρά προτεραιότητας σε διακριτό πίνακα κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική μοριοδότησή τους.

Ωστόσο πλήθος είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται πέρα από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, με στοιχεία σχετικά με την κατά νόμο κτήση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.

Ζητείται επίσης σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η αυτή η αναπηρία.

Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας τέκνου, ανάλογα με την περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολής πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα σπουδών.

Σε περίπτωση που τέκνο διανύει τη στρατιωτική του θητεία, απαιτείται βεβαίωση των αρμόδιων αρχών.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, ο γονέας πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωμένα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αποκτήσει ή διατηρεί τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.

Τέλος, εφόσον υπάρχουν ενήλικα άγαμα τέκνα απαιτείται:
− για όσα είναι 18-20 ετών και δεν σπουδάζουν, βεβαίωση του ΟΑΕΔ υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του ότι το τέκνο είναι εγγεγραμμένο στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

− για όσα σπουδάζουν για δύο χρόνια μετά το πέρας των σπουδών τους και είναι μέχρι 27 ετών, βεβαίωση της σχολής και βεβαίωση του ΟΑΕΔ υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του ότι κατά την ημερομηνία θέσης σε διαθεσιμότητα του υπαλλήλου το τέκνο ήταν εγγεγραμμένο στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Μετράνε και ξαναμετράνε τους δημοτικούς αστυνομικούς

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των δήμων βρίσκονται ήδη εκείνοι εκ των δημοτικών αστυνομικών που εξαιρούνται από τη διαθεσιμότητα. Το υπουργείο Εσωτερικών θέλει να έχει στα χέρια του στις 24 Σεπτεμβρίου -μία ημέρα μετά την επίσημη κατάργηση του θεσμού της δημοτικής αστυνομίας- όχι μόνο τον αριθμό όσων εξαιρούνται αλλά και το αποτέλεσμα των ελέγχων ώστε να οδηγηθούν στην έξοδο οι δημοτικοί αστυνομικοί που έχουν δώσει παραπλανητικά ή πλαστά στοιχεία.

Μάλιστα, στο πλαίσιο του συνολικού κυβερνητικού σχεδιασμού για το πρόγραμμα κινητικότητας και εν όψει της άφιξης της τρόικας στη χώρα μας, ο υπουργός Εσωτερικών κ. Γιάννης Μιχελάκης έχει καλέσει τους δήμους να ενημερώσουν το υπουργείο Εσωτερικών άμεσα («όχι αργότερα από την 6η Σεπτεμβρίου», όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο 34865/3.9.2013), έστω κατά προσέγγιση, για τον αριθμό των εντασσόμενων στις εξαιρέσεις.

Πάντως, οι Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού των Δήμων υποχρεούνται να προβούν το αργότερο έως τις 24.9.2013 στον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάλληλοί τους υπάγονται στις προαναφερθείσες εξαιρέσεις.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, ο δήμαρχος πρέπει να εκδώσει άμεσα τη διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μετάταξης από 23.9.2013 των υπαλλήλων που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις νομοθετικές ρυθμίσεις για την κινητικότητα, η μετάταξη διενεργείται σε προσωποπαγείς θέσεις, αυτοδικαίως εκ του νόμου συνιστώμενες, κλάδου ή ειδικότητας διοικητικού κατηγορίας αντίστοιχης του βασικού τίτλου σπουδών έκαστου υπαλλήλου. Η διαπιστωτική πράξη της αυτοδίκαιης μετάταξης πρέπει να αποσταλεί στον γενικό γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης προκειμένου να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μπίτσικα Παναγιώτα

This entry was posted on Τρίτη, Σεπτέμβριος 10th, 2013 at 09:08 and is filed under ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply