Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- Grebena live GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Παράταση υποβολής προτάσεων στην 3η Προκήρυξη στο Πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER

Σεπτέμβριος 10th, 2013 by Χρήστος Μίμης

ANGREΣας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας των δικαιούχων στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος Προσέγγισης Leader της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αναπτυξιακή Γρεβενών – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ – ΑνΓρε.

Έτσι η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30μ.μ.

Η αναλυτική πρόσκληση ενδιαφέροντος και τα Παραρτήματα αυτής διατίθενται χωρίς αμοιβή σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή από τα γραφεία της ΑνΓρε, Δ/νση Κ. Ταλιαδούρη 16, 51100, Γρεβενά, τηλ. 24620 87380 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα www.angre-leader.gr.

Οι προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ.: Κ. Ταλιαδούρη 16, 511 00, Γρεβενά είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την ένδειξη «Για την 3η πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. Αναπτυξιακή Γρεβενών- Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ».
Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν από την Ο.Τ.Δ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων. Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της πρότασης να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποια πρόταση υποβληθεί ή περιέλθει στο πρωτόκολλο της Ο.Τ.Δ. μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν γίνεται δεκτή ως ουδέποτε υποβληθείσα και επιστρέφεται σε αυτούς που την υπέβαλαν.

Πληροφορίες στα γραφεία της Ο.Τ.Δ ή στα τηλ. 24620 87380, κ. Αντωνόπουλος Ιωάννης, κ. Τριανταφύλλου Ευθαλία & κ. Μίμη Δέσποινα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της ΑνΓρε και της Ε.Δ.Π. Leader
Δημοσθένης Κουπτσίδης

This entry was posted on Τρίτη, Σεπτέμβριος 10th, 2013 at 23:36 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply