Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- Grebena live GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Οι κωδικοί- παγίδες του Ε9

Σεπτέμβριος 9th, 2013 by Χρήστος Μίμης

Οδηγίες της τελευταίας στιγμής – Νέος πονοκέφαλος για τους φορολογουμένους

Οι κωδικοί-παγίδες του Ε9Νέος πονοκέφαλος για τους φορολογουμένους.  Για την υποβολή της δήλωσης Ε9 έτους 2013 που πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την άλλη Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου, έχουν προστεθεί ορισμένα νέα πεδία στην ηλεκτρονική εφαρμογή του υπουργείου Οικονομικών που θέλουν ιδιαίτερη προσοχή, διότι λανθασμένη συμπλήρωση θα σημάνει πρόσθετη φορολογία αλλά και ταλαιπωρία.

Πίνακας 1 (Στοιχεία Οικοπέδων και Κτισμάτων)

Στον συγκεκριμένο πίνακα υπάρχει ο κωδικός 28 (Πλήθος προσόψεων) και συμπληρώνοντας το εν λόγω πεδίο το πλήθος προσόψεων θα πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το πλήθος των προσόψεων με σήμανση στη στήλη 6 που έχει τσεκάρει ο χρήστης δίπλα από τα πεδία των οδών της φόρμας.

Επίσης στη στήλη 29 (Μήκος πρόσοψης επαγγελματικής στέγης σε τ.μ.) συμπληρώνεται το μήκος πρόσοψης της επαγγελματικής στέγης ή το άθροισμα των προσόψεών της σε μέτρα, προκειμένου να υπολογιστεί το κριτήριο βάθους. Παράλληλα στο «Μήκος πρόσοψης οικοπέδου» συμπληρώνεται το μήκος πρόσοψης του οικοπέδου ή το άθροισμα των προσόψεων σε μέτρα, προκειμένου να υπολογιστεί το κριτήριο βάθους.

Στη στήλη με κωδικό αριθμό 27 συμπληρώνεται ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (παράδειγμα 280550505015/0/24) ή ο κωδικός ακινήτου (17 ή 18 ψηφία), εφόσον η περιοχή όπου βρίσκεται το ακίνητό σας έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε όσους έχουν ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα, καθώς γι’ αυτά θα πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός παροχής ρεύματος (στήλη 30). Επιλέγεται από λίστα «Ναι» αν το ακίνητο ηλεκτροδοτείται ή «Οχι» αν δεν ηλεκτροδοτείται. Η επιλογή «Οχι» σημαίνει ότι δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης ρεύματος. Το πεδίο με κωδικό αριθμό 31 (αριθμός παροχής) είναι υποχρεωτικό προς συμπλήρωση στην περίπτωση που το ακίνητο ηλεκτροδοτείται. Ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τα εννέα πρώτα ψηφία του κάθε αριθμού παροχής, και αν είναι περισσότεροι από ένας να τους διαχωρίσει με κενό χαρακτήρα.

Πίνακας 2 (Αγροτεμάχια)

Στο πεδίο «Η εδαφική έκταση βρίσκεται», εφόσον ο χρήστης συμπληρώσει τον νομό και το δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα, τότε αν υπάρχει μοναδική εδαφική έκταση συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα, διαφορετικά ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει από μια λίστα την επιθυμητή. Αν στο αγροτεμάχιο υπάρχει κτίσμα και έχει συμπληρωθεί η στήλη 17, θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρωθεί κάποια/ες από τις στήλες 17(α), 17(β), 17(γ), ανάλογα με την κατηγορία του ακινήτου.

Στον κωδικό 27 συμπληρώνεται ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (παράδειγμα 280550505015/0/24) ή ο κωδικός ακινήτου (17 ή 18 ψηφία), εφόσον η περιοχή όπου βρίσκεται το ακίνητό σας έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Στον κωδικό 23 «Αριθμός παροχής ρεύματος» επιλέγεται από λίστα «Ναι» αν το ακίνητο ηλεκτροδοτείται ή «Οχι» αν δεν ηλεκτροδοτείται. Η επιλογή «Οχι» σημαίνει ότι δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης ρεύματος, ενώ ο αριθμός παροχής με κωδικό στήλης 24 είναι και αυτό υποχρεωτικό να συμπληρωθεί στην περίπτωση που το ακίνητο ηλεκτροδοτείται.

Αρχική οθόνη

Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται να συμπληρωθεί  το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης του χρήστη στην ιστοσελίδα www.gsis.gr. Αφού ο φορολογούμενος πιστοποιηθεί από το σύστημα, εμφανίζεται η αρχική οθόνη του πιστοποιημένου χρήστη.

Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει δηλωμένα προστατευόμενα μέλη τα οποία δεν έχουν πιστοποιηθεί ως χρήστες στις υπηρεσίες του Taxisnet, τότε για να μπει στο κεντρικό μενού της εφαρμογής θα πρέπει πρώτα να επιλέξει τον φορολογούμενο (τον εαυτό του ή κάποιο από τα εμφανιζόμενα μέλη) για τον οποίο πρόκειται να κάνει ενέργειες.

Oλες οι οθόνες της εφαρμογής χωρίζονται σε θεματικές ενότητες. Σε αυτές μπορεί κανείς να επιλέξει τα έτη αναφοράς, να ελέγξει τα προσωπικά στοιχεία του υπόχρεου (ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο), ενώ στο αριστερό μέρος της οθόνης προβάλλονται οι διαθέσιμες ενέργειες της επιλεγμένης καρτέλας.

Εκεί μπορεί κανείς να επιλέξει να εκτυπώσει το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης Ε9 (εφόσον ο υπόχρεος έχει υποβάλει δήλωση Ε9) και της περιουσιακής του εικόνας ανά έτος. Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα προεπισκόπησης της περιουσιακής εικόνας του υπόχρεου, όπως έχει διαμορφωθεί στο έτος, σε αρχείο τύπου Excel.

Οσον αφορά, τέλος, το αίτημα αναίρεσης, ο σύνδεσμος αυτός εμφανίζεται αφού ο χρήστης υποβάλει δήλωση Ε9 ή οριστικοποιήσει την περιουσιακή εικόνα του. Αφού ο χρήστης υποβάλει αίτημα αναίρεσης στην εφαρμογή, θα έχει τη δυνατότητα ύστερα από σύντομο χρονικό διάστημα να πραγματοποιήσει εκ νέου τις ενέργειές του.

Οριστικοποίηση περιουσιακής εικόνας

Σε περίπτωση που απαιτείται από τον χρήστη η επιβεβαίωση των περιουσιακών στοιχείων του για κάποιο έτος, τότε κατά την είσοδό του στο σύστημα εμφανίζεται κατάλληλο προειδοποιητικό μήνυμα με οδηγίες για το ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει.

Κατά την είσοδο του χρήστη στο σύστημα, είναι προεπιλεγμένη η καρτέλα «Αρχική Σελίδα». Για τη μετάβαση σε άλλη καρτέλα, αρκεί ο χρήστης να πατήσει επάνω στο όνομα της καρτέλας.

Βασικές καρτέλες εφαρμογής

– «Αρχική Σελίδα»: Προβάλλονται γενικές πληροφορίες σε σχέση με τον φορολογούμενο (για παράδειγμα, αν υπάρχει εκκρεμότητα υποβολής δήλωσης Ε9 κτλ.).

– «Περιουσιακή Κατάσταση»: Προβάλλεται η περιουσιακή εικόνα του φορολογουμένου όπως έχει διαμορφωθεί στο έτος αναφοράς.

– «Δηλώσεις Ε9»: Προβάλλονται οι δηλώσεις Ε9 του φορολογουμένου.

– «Υποβολή δήλωσης Ε9»: Εμφανίζεται η φόρμα καταχώρισης των στοιχείων της δήλωσης Ε9. Η καρτέλα αυτή εμφανίζεται όταν ο χρήστης πατήσει «Δημιουργία Δήλωσης Ε9» από τις διαθέσιμες ενέργειες.

Σιωμόπουλος Ντίνος

This entry was posted on Δευτέρα, Σεπτέμβριος 9th, 2013 at 15:21 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply