Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- Grebena live GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

«Ανάσα» στους άνεργους ελεύθερους επαγγελματίες – Επίδομα για τους ενήμερους οφειλέτες

Σεπτέμβριος 9th, 2013 by Χρήστος Μίμης

Επίδομα ανεργίας με ευνοϊκότερες προϋποθέσεις θα δικαιούνται από τον επόμενο μήνα χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες
«Ανάσα» στους άνεργους ελεύθερους επαγγελματίες
Με απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση θα αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των δικαιούχων, καθώς το επίδομα θα καταβάλλεται και σε ελεύθερους επαγγελματίες που είναι στη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών τους στα Ταμεία.

Το επίδομα διαμορφώνεται στα 360 ευρώ τον μήνα και η διάρκεια καταβολής τους κυμαίνεται από 3 έως 9 μήνες (δηλαδή συνολικά καταβάλλονται από 1.080 έως 3.240 ευρώ). Η αρχική ρύθμιση έδινε το δικαίωμα επιδότησης μόνο σε όσους ελεύθερους επαγγελματίες δεν είχαν οφειλές στα Ταμεία.

Αυτό περιόριζε σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων, καθώς λόγω και της οικονομικής κρίσης χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι χαρακτηριστικό πως μέχρι τώρα υπέβαλαν αίτηση για το επίδομα 6.999 άτομα και τελικά εγκρίθηκαν μόνο 3.975 επιδόματα (καθώς οι υπόλοιποι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις).

Ωστόσο, τώρα με νέα απόφαση του υπουργού Εργασίας θα δοθεί η δυνατότητα καταβολής του επιδόματος και σε όσους ελεύθερους επαγγελματίες προχωρούν στη ρύθμιση των οφειλών. Οπως αποκαλύπτει σήμερα το «Εθνος της Κυριακής», ο υπουργός έχει ήδη ζητήσει να γίνει μελέτη, ώστε να υπάρχει σαφή εικόνα για το κόστος που θα έχει η ρύθμιση.

Για το θέμα αυτό έχει σταλεί σχετικό έγγραφο από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών.

Χαρακτηριστικά τονίζεται πως πρέπει να «εκπονηθεί οικονομική μελέτη το συντομότερο δυνατό, με την παραδοχή ότι το βοήθημα ανεργίας θα καταβάλλεται και στα πρόσωπα που έχουν προβεί σε ρύθμιση των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών».

Νοικοκύρεμα
Η μελέτη αναμένεται να παραδοθεί στο υπουργό Εργασίας μέσα στην εβδομάδα και αμέσως μετά θα βγει η σχετική υπουργική απόφαση. Στόχος είναι η ευνοϊκή ρύθμιση να «τρέξει» από την 1η Οκτωβρίου και ο αριθμός των ωφελουμένων με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις θα φτάσει τις 15.000.

Οπως τόνιζαν πηγές του υπουργείου, πριν από την ανακοίνωση οποιωνδήποτε παρεμβάσεων πρέπει πρώτα να γίνεται μελέτη για τις οικονομικές δυνατότητες των Ταμείων. Μόνο με τον τρόπο -υπογράμμιζαν- θα υπάρξει «νοικοκύρεμα» του συστήματος και ακριβώς αυτή η πολιτική θα ακολουθηθεί και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται το επόμενο διάστημα.

Για παράδειγμα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε από όσους έχουν ρυθμίσει τις οφειλές και τώρα, αφού έχει υπολογιστεί το κόστος, διαπιστώθηκε πως μπορεί να επεκταθεί σε περισσότερους δικαιούχους.

Σημειώνεται πως δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι ασφαλισμένοι στους φορείς ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, οι οποίοι διακόπτουν αποδεδειγμένα το επάγγελμά τους.

Αναγκαία προϋπόθεση είναι να μην εργάζονται και να μην παίρνουν σύνταξη από φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.

Οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την καταβολή του βοηθήματος είναι η πραγματοποίηση τουλάχιστον τριών ετών συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται οι δικαιούχοι κατά τη διακοπή του επαγγέλματος, με αντίστοιχη καταβολή της ειδικής εισφοράς.

Εισοδηματικά κριτήρια
Ειδικότερα, για όσους ήταν ασφαλισμένοι κατά την 1η Ιανουαρίου του 2011, απαιτείται καταβολή εισφορών για τουλάχιστον ένα έτος στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας, εφόσον διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά την 1η Ιανουαρίου του 2012, η καταβολή εισφορών για τουλάχιστον δύο έτη στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας για όσους διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά την 1η Ιανουαρίου του 2013, ενώ για όσους διακόψουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα από 1ης Ιανουαρίου του 2014 και εφεξής απαιτείται η καταβολή εισφοράς για τουλάχιστον τρία έτη.

Σε ό,τι αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, θα πρέπει το συνολικό ατομικό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο οικονομικών ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 20.000 ευρώ.

Το συνολικό οικογενειακό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει, αθροιστικά, το ποσό των 30.000 €.

Χρόνος και βοήθημα
Η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος εξαρτάται από τον συνολικό χρόνο ασφάλισης.

Συγκεκριμένα:

 • Για χρόνο ασφάλισης 3 έως 4 πλήρη έτη, καταβάλλεται βοήθημα για 3 μήνες.
 • Για 5 έως 6 πλήρη έτη, καταβάλλεται βοήθημα για 4 μήνες.
 • Για 7 έως 8 πλήρη έτη, καταβάλλεται βοήθημα για 5 μήνες.
 • Για 9 έως 10 πλήρη έτη, καταβάλλεται βοήθημα για 6 μήνες.
 • Για 11 έως 12 πλήρη έτη, καταβάλλεται βοήθημα για 7 μήνες.
 • Για 13 έως 14 πλήρη έτη, καταβάλλεται βοήθημα για 8 μήνες.
 • Για 15 πλήρη έτη και άνω, καταβάλλεται βοήθημα για 9 μήνες.

ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ
Ποιες οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που θέλουν να πάρουν επίδομα ανεργίας πρέπει να καταθέσουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ. Στην αίτηση αναγράφονται υποχρεωτικά ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ του δικαιούχου και επισυνάπτεται βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα με την οποία πιστοποιείται η διακοπή του επαγγέλματος ή της ιδιότητας και ο χρόνος ασφάλισης. Απαιτούνται ακόμη:

 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του δικαιούχου ότι δεν έχει υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών σε οποιαδήποτε ΔΟΥ και δεν συμμετέχει σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε νομικής μορφής ή ένωσης προσώπων.
 • Εκκαθαριστικά σημειώματα της τελευταίας διετίας από το έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος, όπου έχει δηλωθεί το εισόδημα (εισόδημα ημεδαπής προέλευσης και τυχόν εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης) του/της δικαιούχου, η διεύθυνση κύριας κατοικίας, ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) συζύγου και το εισόδημα συζύγου (αν υφίσταται).

Σε περίπτωση που αποκτήθηκε ή μη εισόδημα στην αλλοδαπή κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων της αίτησης ετών, θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής αρχής για το ύψος του συγκεκριμένου εισοδήματος, νομίμως επικυρωμένη και μεταφρασμένη.

 • Πιστοποίηση της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα για τους αλλοδαπούς.

Για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας Ελλήνων πολιτών απαιτείται:

 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας. Για πολίτες κράτους-μέλους της ΕΕ, δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.Για υπηκόους τρίτων χωρών, διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στη χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.
 • Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (λογαριασμός ρεύματος ή τηλεφώνου ή ύδρευσης).
 • Λογαριασμός Εθνικής Τράπεζας (IBAN), στον οποίο είναι μόνος δικαιούχος ή πρώτος, στην περίπτωση, συνδικαιούχος.

Τέλος πρέπει να αναφερθεί πως στην περίπτωση χορήγησης βοηθήματος πλέον της μιας φοράς, εξετάζεται κάθε φορά η συνδρομή των απαιτούμενων νομίμων προϋποθέσεων. Ο χρόνος ασφάλισης που υπολογίστηκε για την καταβολή του βοηθήματος δεν λαμβάνεται υπόψη για την επαναχορήγησή του.

 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ
kokkaliari@pegasus.gr

This entry was posted on Δευτέρα, Σεπτέμβριος 9th, 2013 at 08:27 and is filed under ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply