Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- Grebena live GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Η προκήρυξη του κυπέλλου Γ’ Εθνικής

Αύγουστος 28th, 2013 by Χρήστος Μίμης

H Eλληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έδωσε στην δημοσιότητα την Προκήρυξη του Κυπέλλου της Γ’ Εθνικής:

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπ΄ όψη της :

1. Το καταστατικό της

2. Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων όπως αυτές ισχύουν κατά την έναρξη του παρόντος Πρωταθλήματος Κυπέλλου

3. Την από 02.08.2013 ($.Σ. Νο 13) απόφαση του $ιοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ και την από 20.08.2013 απόφαση της Ε.Γ. της Ε.Π.Ο.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

την διοργάνωση των αγώνων του Κυπέλλου Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας – περιόδου 2013-2014.

Η παρούσα προκήρυξη αποτελεί σύμβαση μεταξύ της Ε.Π.Ο. ως διοργανώτριας αρχής και των ομάδων που μετέχουν στη διοργάνωση.

Άρθρο 1: Συμμετοχή Ομάδων

Στους αγώνες Κυπέλλου Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας συμμετέχουν υποχρεωτικά οι ομάδες Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας .

Οι παραπάνω ομάδες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν μέχρι την 28.08.2013 και ώρα 14.00΄ στην ΕΠΟ $ήλωση Συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΠΟ και πρέπει να συνοδεύεται από το παράβολο που καθορίσθηκε στα τριακόσια (300) ευρώ.

Άρθρο 2: Σύστημα διεξαγωγής αγώνων

Οι αγώνες Κυπέλλου Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας θα ολοκληρωθούν σε τρεις (3) φάσεις συν τον Τελικό Αγώνα.

Για την 1η φάση θα διεξαχθεί μία κλήρωση. Για την 2η έως και την 3η φάση θα διεξαχθεί μία κλήρωση.

Η κλήρωση της 1ης φάσης (για τους αγώνες της 1ης , 2ης, 3ης και 4ης αγωνιστικής) θα διεξαχθεί ξεχωριστά για κάθε όμιλο, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί για το Πρωτάθλημα Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας. Οι αγώνες θα διεξαχθούν με το σύστημα απλών συναντήσεων αποκλεισμού στην έδρα της ομάδας που κληρώνεται γηπεδούχος.

1η φάση

1η αγωνιστική

Οι όμιλοι των δεκαέξι (16) ομάδων θα συγκροτήσουν οχτώ (8) ζευγάρια και θα διεξαχθούν οχτώ (8) απλοί αγώνες Οι οχτώ (8) νικήτριες ομάδες θα προκριθούν στην επόμενη φάση.

Οι όμιλοι των δεκαπέντε (15) ομάδων θα συγκροτήσουν εφτά (7) ζευγάρια, ενώ μία (1) ομάδα θα εξαιρεθεί. Θα διεξαχθούν εφτά (7) απλοί αγώνες Οι εφτά (7) νικήτριες ομάδες κάθε ομίλου και η ομάδα που εξαιρέθηκε θα προκριθούν στην επόμενη αγωνιστική

Από όλους τους ομίλους σύνολο σαράντα οχτώ (48) ομάδες ( οχτώ (8) ομάδες ανά όμιλο) θα προκριθούν στην επόμενη αγωνιστική

αγωνιστική θα λάβουν μέρος οι οχτώ (8) ομάδες κάθε ομίλου ξεχωριστά.

Κάθε όμιλος θα συγκροτήσει τέσσερα (4) ζευγάρια και θα διεξαχθούν τέσσερις (4) απλοί αγώνες Οι τέσσερις (4) νικήτριες ομάδες κάθε ομίλου θα προκριθούν στην επόμενη αγωνιστική.

Από όλους τους ομίλους σύνολο είκοσι τέσσερις (24) ομάδες (4 ομάδες ανά όμιλο) θα προκριθούν στην επόμενη αγωνιστική

αγωνιστική θα λάβουν μέρος οι τέσσερις (4) ομάδες κάθε ομίλου ξεχωριστά.

Κάθε όμιλος θα συγκροτήσει δύο (2) ζευγάρια και θα διεξαχθούν δύο (2) απλοί αγώνες Οι δύο (2) νικήτριες ομάδες κάθε ομίλου θα προκριθούν στην επόμενη

αγωνιστική

Από όλους τους ομίλους σύνολο 12 ομάδες (2 ομάδες κατά όμιλο) θα προκριθούν στην επόμενη αγωνιστική

αγωνιστική θα λάβουν μέρος οι δύο (2) ομάδες κάθε ομίλου ξεχωριστά.

Σε κάθε όμιλο θα διεξαχθεί ένας (1) απλός αγώνας που θα είναι και Τελικός Αγώνας του ομίλου και θα αναδεικνύει την Κυπελλούχο Ομάδα του Ομίλου.

Οι έξι (6) νικήτριες ομάδες θα προκριθούν στην επόμενη αγωνιστική

2η φάση (Προημιτελικοί αγώνες)

Θα λάβουν μέρος οι έξι (6) κυπελλούχοι των ομίλων και δύο (2) – μετά από κλήρωση – από τους έξι (6) φιναλίστ των τελικών αγώνων των ομίλων. Σύνολο οχτώ (8) ομάδες.

Θα διεξαχθούν τέσσερις (4) μονοί αγώνες στην έδρα της ομάδας που κληρώνεται γηπεδούχος.

Θα προκριθούν στην επόμενη φάση τέσσερις (4) ομάδες

Στους αγώνες της 1ης και 2ης φάσης σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται από την διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 20 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων.

3η φάση (Ημιτελικοί αγώνες)

Θα λάβουν μέρος οι τέσσερις (4) νικήτριες ομάδες που θα προκριθούν από τους αγώνες της 5ης Φάσης.

Θα διεξαχθούν δύο (2) διπλοί αγώνες. Οι νικητές των δύο (2) ημιτελικών αγώνων θα προκριθούν στον Τελικό Αγώνα

Στους αγώνες της 3ης φάσης ο πρώτος αγώνας θα διεξάγεται στο γήπεδο της ομάδας που κληρώνεται πρώτη γηπεδούχος, ο δε δεύτερος στο γήπεδο της αντίπαλης ομάδας. Κάθε αλλαγή γηπέδου και γηπεδούχου με συμφωνία των ομάδων απαγορεύεται.

Στους αγώνες της 3ης φάσης (διπλών συναντήσεων) του Κυπέλλου αν από τα αποτελέσματα και των δύο αγώνων δεν προκύπτει η ομάδα που προκρίνεται τότε

στον επαναληπτικό αγώνα εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται από την διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 20 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων.

Τελικός αγώνας / Έπαθλα

Στον Τελικό Αγώνα θα λάβουν μέρος οι δύο (2) νικήτριες ομάδες που θα προκριθούν από τους αγώνες της 6ης Φάσης.

Θα διεξαχθεί ένας (1) αγώνας, σε ουδέτερη έδρα που θα ορίσει η Επιτροπή Κυπέλλου έως το τέλος Ιανουαρίου 2014, από τον οποίο θα αναδειχθεί η Πρωταθλήτρια ομάδα του Κυπέλλου Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας περιόδου 2013-2014.

Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην Κανονική διάρκεια του αγώνα ο νικητής αναδεικνύεται με την διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 20 παρ. 9 του

παρόντος Κανονισμού.

Το Κύπελλο Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας απονέμεται στη νικήτρια ομάδα του τελικού μαζί με τα 30 μετάλλια αμέσως μετά τη λήξη του.

Στην ομάδα που κατατάσσεται δεύτερη απονέμονται 30 μετάλλια.

Στον διαιτητή και στους επόπτες γραμμών απονέμεται από μία (1) πλακέτα .

Άρθρο 3 : Γενικές Διατάξεις

Πρόγραμμα / Ημερομηνία έναρξης αγώνων

0ς ημερομηνία έναρξης των αγώνων ορίζεται η Κυριακή 15-9-2013 Το πρόγραμμα των αγώνων ορίζεται από την Επιτροπή Κυπέλλου της ΕΠΟ.

Η κοινοποίηση του προτεινομένου προγράμματος των αγώνων θα γίνει έως 08.09.2013.

Συμμετοχή ποδοσφαιριστών

Ισχύει ότι προβλέπεται για το Πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας περιόδου 2013-2014.

Super Cup

H Κυπελλούχος ομάδα του Κυπέλλου Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας θα αγωνισθεί σε αγώνα Super Cup με την Κυπελλούχο ομάδα του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών, για την ανάδειξη του Κυπελλούχου του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου περιόδου 2013 /2014.

Η ημερομηνία διεξαγωγής και ο τόπος θα ανακοινωθούν από την Επιτροπή Κυπέλλου έως το τέλος Ιανουαρίου 2014.

Άρθρο 4: Οικονομικά θέματα / Εγκύκλιος

Τα έξοδα μετακίνησης των ομάδων βαρύνουν τις ίδιες.

Τα έξοδα διαιτησίας των αγώνων βαρύνουν τις γηπεδούχες ομάδες.

Οι γηπεδούχες ομάδες υποχρεούνται για την εξόφληση του εξοδολογίου του Παρατηρητή Αγώνα πριν την έναρξη του αγώνα (ο Παρατηρητής θα παραδίδει το εξοδολόγιο πριν από τον αγώνα στον $ιαιτητή και αυτός στον εκπρόσωπο της γηπεδούχου ομάδας για την εξόφλησή του).

Η οικονομική οργάνωση – διαχείριση και ο έλεγχος των αγώνων Κυπέλλου Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας θα ρυθμίζονται από την οικονομική εγκύκλιο της Ε.Π.Ο., που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και οι διατάξεις της συμπληρώνουν την προκήρυξη.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣΑΓΩΝΩΝ

ΚΥΠΕΛΛΟΥΓ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 

1η ΦΑΣΗ: (ανά όμιλο)

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 15-09-2013

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 13-10-2013

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 17-11-2013

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 15-12-2013

2η ΦΑΣΗ:

1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 29-12-2013

3η ΦΑΣΗ:

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 26-01-2014

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 23-02-2014

ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

Έως το τέλος Ιανουαρίου 2014 θα ανακοινωθεί η απόφαση της Επιτροπής Κυπέλλου για την ημερομηνία και την έδρα διεξαγωγής του Τελικού Αγώνα

epo

This entry was posted on Τετάρτη, Αύγουστος 28th, 2013 at 10:19 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ, Γ + Δ Εθνική, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply