Τέλος στην αγωνία για χιλιάδες γονείς, καθώς ανακοινώθηκαν, έστω και με καθυστέρηση στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ, τα αποτελέσματα και οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των δυνητικά  ωφελουμένων και οι πίνακες  των μητέρων που απορρίφθηκαν για την ένταξη των παιδιών τους στους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ .

Οι μητέρες θα μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις εγγράφως είτε με fax είτε με e-mail στο miteresenstaseis@eetaa.gr αλλά και ταχυδρομικώς.

Ο Δήμος Γρεβενών θα παράσχει βοήθεια για τη σύνταξη της ένστασης σε όσες μητέρες το επιθυμούν.

Πληροφορίες γραφείο συνεργατών Δημάρχου στα τηλέφωνα 24623 – 50861, 50862, 50863.

Η διαδικασία των ενστάσεων διαρκεί τρεις μέρες από τις 21 έως τις 23 Αυγούστου στις 2 το μεσημέρι.

Στο έντυπο της ένστασης θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο υποβάλλεται η ένσταση και φυσικά θα συνοδεύεται από το απαιτούμενο δικαιολογητικό. Ενστάσεις ασαφείς ή δικαιολογητικά χωρίς έντυπο ένστασης, δεν θα γίνονται αποδεκτά.

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα