Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- Grebena live GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Οι φοροαπαλλαγές της… ανάπτυξης

Ιούλιος 14th, 2013 by Χρήστος Μίμης

Οι φοροαπαλλαγές της... ανάπτυξηςΣε μία πραγματική βιομηχανία νομοσχεδίων αναμένεται να επιδοθεί το επόμενο διάστημα και μέχρι το Φθινόπωρο η κυβέρνηση, με στόχο αφενός να ολοκληρώσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει έναντι των πιστωτών για την καταβολή των επόμενων δόσεων του δανείου στήριξης, αφετέρου να προωθήσει καθαρά δικές της πρωτοβουλίες  για ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, άρση αδικιών και ουσιαστική διασύνδεση των φορολογικών κινήτρων με την αναπτυξιακή διαδικασία.

Η κατάρτιση του σχετικού νομοσχεδίου, που θα υλοποιεί τη διασύνδεση των φορολογικών κινήτρων με την αναπτυξιακή διαδικασία, έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τον Σεπτέμβριο προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή από την αρχή του νέου έτους, στη διάρκεια του οποίου προσδιορίζεται και η επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην ανάπτυξη.

Πρώτος στόχος είναι, αφού επανεξετασθούν όλες οι φοροαπαλλαγές από μηδενική βάση, να συγκεντρωθούν σε συγκεκριμένο «φορολογικό πακέτο» όλες οι ευνοϊκές αναπτυξιακές διατάξεις, που σήμερα βρίσκονται διάσπαρτες – και πολλές φορές – αθέατες σε διάφορους νόμους.

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι οι περισσότερες από αυτές χρησιμοποιούνται επί χρόνια, περισσότερο σαν εργαλείο φοροδιαφυγής, παρά σαν κίνητρο για επενδύσεις. Οι περισσότερες από τις φοροαπαλλαγές αυτές θα καταργηθούν με το νέο νομοσχέδιο, στο οποίο θα ενσωματωθούν μόνον εκείνες που αποδεδειγμένα έχουν συμβάλει στην ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Στο υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη συσταθεί ειδική ομάδα εργασίας που θα καταγράψει τις διάσπαρτες φοροαπαλλαγές που χορηγούνται ως κίνητρα στο πλαίσιο των αναπτυξιακών και επενδυτικών νόμων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η προχειρότητα με την οποία θεσπίζονταν τέτοιου είδους φοροαπαλλαγές, κόστισε μέχρι σήμερα ακριβά στο ελληνικό κράτος, το οποίο όχι μόνον έχανε συνεχώς έσοδα, αλλά βρισκόταν αντιμέτωπο με διατάξεις που αντιβαίνουν στην Κοινοτική νομοθεσία.

Χαρακτηριστικότερο και πλέον πρόσφατο παράδειγμα η διάταξη που προέβλεπε τη δημιουργία αφορολόγητων αποθεματικών από τις επιχειρήσεις, η οποία τελικώς κατέπεσε, διότι ακριβώς, ήταν αντίθετη με την Κοινοτική νομοθεσία περί ανταγωνισμού, υποχρεώνοντας πολλές επιχειρήσεις που είχαν κάνει χρήση του μέτρου να επιστρέψουν σημαντικά κεφάλαια.

Οπως αναφέρουν παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών, βασικός στόχος των νέων διατάξεων είναι η δημιουργία σταθερών φοροαπαλλαγών και μέτρων που θα παρέχουν έκπτωση της επενδυτικής δαπάνης από το φορολογητέο εισόδημα και πολύ ταχύτερες αποσβέσεις παγίων.

Κατόπιν αυτών και κάτω από τα νέα δεδομένα επανεξετάζονται οι εξής φοροαπαλλαγές:

– Φορολογική απαλλαγή έως 100% της αξίας επένδυσης για εργαστήρια εφαρμογής βιομηχανικής ενεργειακής έρευνας.

– Φορολογική απαλλαγή έως 100% της επένδυσης για επενδύσεις που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, στον περιορισμό της ρύπανσης του εδάφους κ.λπ.

– Φορολογική απαλλαγή έως 100% της αξίας της επένδυσης για επενδύσεις που αφορούν στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην υποκατάσταση υγρών καυσίμων ή ηλεκτρικής ενέργειας με αέρια καύσιμα.

– Φορολογική απαλλαγή έως 100% της αξίας της επένδυσης για επενδύσεις που αφορούν στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής έρευνας.

– Φορολογική απαλλαγή 60% και 40% της αξίας επένδυσης για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις μέχρι και δέκα χρόνια από τον χρόνο πραγματοποίησης της επένδυσης.

– Φορολογική απαλλαγή 60% της επένδυσης για όλες τις περιοχές που πραγματοποιείται είτε από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οργανωμένων κατασκηνώσεων είτε με σκοπό τη δημιουργία νέων συμπληρωματικών εγκαταστάσεων ξενοδοχειακών μονάδων.

– Φορολογική απαλλαγή 100% της αξίας της επένδυσης για τη μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες.

– Φορολογική απαλλαγή 70% της αξίας της επένδυσης για συνεδριακά και χιονοδρομικά κέντρα, λιμένες σκαφών αναψυχής, κέντρα θαλασσοθεραπείας, τουρισμού, υγείας κ.λπ.

– Φορολογική απαλλαγή 100% της αξίας επένδυσης για αυτοτελή συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ και για αξιοποίηση ιαματικών πηγών.

– Φορολογική απαλλαγή έως 100% της αξίας επένδυσης για παραγωγή προϊόντων εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας ή νέων προϊόντων.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Στην τελική ευθεία βρίσκεται και ο νέος Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των επιτηδευματιών, καθώς και τα πρόστιμα και τις ποινές που θα επιβάλλονται στην περίπτωση φορολογικών παραβάσεων. Παράλληλα παρατείνεται μέχρι και τα είκοσι χρόνια το δικαίωμα του Δημοσίου να επιβάλει πρόστιμα στην περίπτωση που ο ελεγχόμενος έχει υποπέσει παλαιότερα σε φορολογικές παραβάσεις. Πέραν αυτού, κάθε φορολογούμενος θα είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην εφορία εντός πέντε ημερών οποιοδήποτε στοιχείο του ζητηθεί.

Ειδικότερα, ο νέος Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών προβλέπει:

– Εντός 90 ημερών η εφορία θα πρέπει να επιστρέφει τους φόρους στους φορολογούμενους. Εάν υπάρχουν καθυστερήσεις το ποσό θα επιστρέφεται εντόκως.

– Τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης για ανεξόφλητες οφειλές προς το Δημόσιο θα ενεργοποιούνται μετά την πάροδο 30 ημερών από την προθεσμία πληρωμής του φόρου.

– Πρόστιμα στις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα θα επιβάλλονται στις εξής περιπτώσεις:

α) Εάν δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση εμπρόθεσμα.

β) Εάν δεν υποβάλλει δήλωση παρακράτησης φόρου εμπρόθεσμα.

γ) Εάν δεν παρακρατήσει φόρο.

δ) Εάν δεν ανταποκριθεί σε αίτημα πληροφοριών της φορολογικής διοίκησης.

ε) Εάν δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου.

στ) Εάν δεν γνωστοποιήσει την ιδιότητά του ή τον διορισμό του ως φορολογικού αντιπροσώπου.

ζ) Εάν δεν εγγραφεί ως φορολογούμενος, ή

η) Εάν δεν συμμορφωθεί με κάθε υποχρέωση για την τήρηση βιβλίων και στοιχείων όπως ορίζονται στο άρθρο xxx (Τήρηση βιβλίων και στοιχείων).

Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις καθορίζονται ως εξής:

– 300 ευρώ εάν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων.

– 1.000 ευρώ εάν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα και

– 2.000 ευρώ εάν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα.

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Μέσα στο επόμενο διάστημα θα πρέπει επίσης να οριστικοποιηθεί και ο νέος ενιαίος φόρος επί των ακινήτων, ο οποίος και θα καταργεί όλους αυτούς που εφαρμόζονται σήμερα (τέλος ηλεκτροδότησης, ΦΑΠ, ΤΑΠ κ.λπ.) Ο νέος φόρος θα επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο ξεχωριστά ανεξάρτητα αν αυτό ιδιοχρησιμοποιείται ή αποφέρει εισόδημα. Θα αφορά ακόμη και στα γραφεία, στα καταστήματα, στα αγροτεμάχια και τις εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού εκτάσεις, ακόμη και εάν σε αυτές έχουν εγκατασταθεί φωτοβολταϊκά συστήματα. Θα επιβάλλεται, δε, χωρίς κανένα αφορολόγητο όριο και με ελάχιστες εξαιρέσεις.

Για τα εντός σχεδίου κτίσματα και οικόπεδα ο φόρος θα υπολογίζεται με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, με βάση το τετραγωνικό μέτρο, θα ξεκινά από 1,8 ευρώ ανά τ.μ. και με την εφαρμογή κλίμακας με 33 συντελεστές και ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου (τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου, παλαιότητα, όροφος, αριθμός των προσόψεων, εμπορικότητα του δρόμου στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο κ.λπ.) μπορεί να φθάνει τα 32 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για τα πολύ «ακριβά» ακίνητα. Ο νέος φόρος θα επιβληθεί σε όλες ανεξαιρέτως τις εκτός σχεδίου εκτάσεις γης. Θα υπολογίζεται με βάση το στρέμμα, θα ξεκινά από 1 ευρώ το στρέμμα και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του ακινήτου θα μπορεί να φθάνει ακόμη και τα 60 ευρώ το στρέμμα για ακίνητα – φιλέτα.

Για τα εκτός σχεδίου οικόπεδα (αγροτεμάχια, αγροί, βοσκότοποι, δασικές εκτάσεις κ.λπ.) θα ισχύει ξεχωριστή κλίμακα φορολογικών συντελεστών. Στην κλίμακα αυτή κάθε συντελεστής θα είναι ένα ποσό φόρου σε ευρώ ανά στρέμμα. Θα ξεκινά από 1 ευρώ ανά στρέμμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πολύ χαμηλός αυτός συντελεστής θα ισχύει για τις εκτάσεις μονοετούς καλλιέργειας που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Από κει και πέρα, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάθε άλλης εδαφικής έκτασης, ο φόρος του 1 ευρώ ανά στρέμμα θα προσαυξάνεται.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
Οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης στον φορολογικό τομέα ολοκληρώνονται με την υλοποίηση μίας σειράς δράσεων οι οποίες με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα πρέπει να «χωρέσουν» στην επερχόμενη καταιγίδα των νομοσχεδίων. Μεταξύ αυτών:

– Επανακατάρτιση των ελεγκτών και κυρίως εκείνων που ασχολούνται με τη συλλογή των φόρων και των οφειλών.

– Διαχωρισμός των ληξιπρόθεσμων χρεών σε ανεπίδεκτες προς είσπραξη οφειλές και μη.

– Η καταβολή του ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους θα γίνεται υποχρεωτικά από τον Σεπτέμβριο μέσω τραπεζικού λογαριασμού με πάγια εντολή προ την εφορία.

– Η καταβολή των φόρων από τους φορολογουμένους θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω τραπεζών προκειμένου να αποσυμφορηθούν οι εφορίες και να μην ταλαιπωρούνται και οι πολίτες.

– Δεν θα υπάρξουν άλλες χαριστικές ρυθμίσεις και φορολογική αμνηστία για χρέη προς το Δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία κατά τη διάρκεια που η Ελλάδα βρίσκεται σε πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής.

– Ειδική ομάδα εργασίας θα πρέπει να «συγκεντρώσει» το συνολικό ύψος των καθυστερούμενων οφειλών των τεσσάρων μεγαλύτερων ταμείων κοινωνικής ασφάλισης, προκειμένου να αξιολογηθεί η εισπραξιμότητά τους και να προληφθούν καθυστερήσεις κατά τη μεταφορά τους στον νέο ενιαίο φορέα συλλογής. Το πόρισμα θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους.

– Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων για την επιτάχυνση των φορολογικών δικών στα διοικητικά δικαστήρια, τη μείωση του αριθμού των φορολογικών υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια, αλλά και την ανακατανομή των θέσεων των διοικητικών δικαστών, όπου η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη.

– Το ελεγκτικό σύστημα ELENXIS να λειτουργεί στις μεγάλες εφορίες και τα ελεγκτικά κέντρα, ενώ το αναβαθμισμένο Taxis θα πρέπει να λειτουργεί σε όλες τις εφορίες.

Δ. Τσουπαρόπουλος

This entry was posted on Κυριακή, Ιούλιος 14th, 2013 at 11:38 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply