Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- Grebena live GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

O Deliveras έγινε «Γρεβενιώτης»

Ερώτηση για την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ στη Δυτική Μακεδονία

Μάιος 22nd, 2013 by Χρήστος Μίμης

Κύριε Περιφερειάρχη,

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Διευρυμένο Περιφερειακό Συνέδριο που διεξήχθη στο Κιλελέρ με θέμα «Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-2020: Εφαρμογή-Προβλήματα-Προοπτικές» ανέφερε αφενός ότι η ΚΑΠ παραμένει μία σημαντική πολιτική για την Ελλάδα και αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος και της ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα, και αφετέρου ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια κρίσιμη διαπραγμάτευση για την μεταρρύθμισή της, ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου.

Κατά γενική ομολογία ο πρωτογενής τομέας διαθέτει τη δυναμική για να συμβάλει στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Ωστόσο, είναι αδήριτη ανάγκη η δραστηριοποίηση – συμμετοχή – συνεργασία των αγροτικών φορέων, των γεωτεχνικών και των αγροτών. Αυτοί οι συνεργατικοί δεσμοί καθίστανται περισσότερο απαραίτητοι διότι η νέα ΚΑΠ έχει ως κατεύθυνση τις διευρυμένες αγορές όπου κυριαρχεί ο άτεγκτος και αυξανόμενος διεθνής ανταγωνισμός.

Έτσι λοιπόν, για την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ απαιτείται ολοκληρωμένη εθνική – περιφερειακή αγροτική στρατηγική, ώστε οι κανόνες της νέας ΚΑΠ να είναι ρεαλιστικοί και ευνοϊκοί για την ελληνική γεωργία, για να απορροφηθούν οι διαθέσιμοι πόροι και να αξιοποιηθούν τα ανταποδοτικά της οφέλη.

Πρόκειται λοιπόν για μια κρίσιμη διαπραγμάτευση, ώστε οι νέοι κανόνες της ΚΑΠ να είναι ρεαλιστικοί και ευνοϊκοί για την ελληνική γεωργία.

Στις 18-19 Μαρτίου 2013 συνεδρίασε το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας καταλήγοντας σε μία γενική πολιτική προσέγγιση για της νέας ΚΑΠ. Έχοντας και την σύμφωνη γνώμη της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου, στις 13 Μαρτίου, σήμερα πραγματοποιούνται τριμερείς διαπραγματεύσεις (Συμβούλιο Υπουργών, Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο και Επιτροπή), ώστε μέχρι το τέλος Ιουνίου να επιτευχθεί η τελική πολιτική συμφωνία για τη νέα ΚΑΠ. Μέχρι τότε υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης των αρχικών θέσεων του Συμβουλίου.

Για να γίνει αντιληπτή η συμβολή της νέας ΚΑΠ στη χρηματοδότηση της ελληνικής γεωργίας αναφέρεται ότι:

  • Από τον Πυλώνα Ι (άμεσες ενισχύσεις) θα δοθούν περισσότερα από 2,1δις. ευρώ ετησίως που συνολικά για την περίοδο 2014-2020, δηλαδή συνολικά  περίπου 15 δις ευρώ.
  • Από τον Πυλώνα ΙΙ (διαρθρωτικές και αναπτυξιακές δράσεις) θα δοθούν περίπου 3,8 δισ. ευρώ προκειμένου να προωθηθούν αναπτυξιακές δράσεις  της ελληνική γεωργίας.  Εάν σε αυτό το ποσό προσθέσουμε την εθνική συμμετοχή και την ιδία συμμετοχή των ιδιωτών, το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για την Αγροτική Ανάπτυξη της Χώρας θα ξεπεράσει τα 6 δις ευρώ.

Εφόσον