Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- Grebena live GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τον υπολογισμό των μορίων – Αναλυτικά παραδείγματα…

Μάιος 8th, 2013 by Χρήστος Μίμης

Δείτε τους πίνακες

http://www.newsbeast.gr/files/temp/AD52B2A2A33AE02ED65DC81E6EAED9B7.jpgΛίγες μέρες πριν τις πανελλήνιες εξετάσεις και οι μαθητές όπως και οι γονείς τους σε πολλές περιπτώσεις πλάθουν εικονικά βαθμολογικά σενάρια.

Προς ενημέρωση λοιπόν των γονέων και των μαθητών παρουσιάζουμε τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται τα μόρια των πανελληνίων εξετάσεων, όπως αυτός περιγράφεται από το Υπουργείο Παιδείας, ενώ παρουσιάζονται παραδείγματα και χρήσιμες πληροφορίες.

Για κάθε επιστημονικό πεδίο που επιλέγει ο υποψήφιος ο υπολογισµός των µορίων γίνεται ως ακολούθως:

Γενικός βαθμός πρόσβασης (με ιδιαίτερη προσοχή στα προφορικά)
Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει ο υποψήφιος είναι να βρει το γενικό βαθμό πρόσβασης. Αυτός ο βαθμός διαμορφώνεται κατά 70% από τη βαθμολογία του υποψηφίου στις πανελλήνιες εξετάσεις και κατά 30% από τον προφορικό βαθμό του υποψηφίου στα δύο τετράμηνα. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι ο προφορικός βαθμός διαμορφώνεται κατά τρόπο ώστε να είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος του γραπτού βαθμού κατά 2 μονάδες.

Δίνεται το ακόλουθο παράδειγμα για να γίνει πιο εύληπτη η όλη διαδικασία. Υποψήφιος γράφει στις πανελλήνιες εξετάσεις 15 στα μαθηματικά γενικής παιδείας. Σε περίπτωση που ο μέσος όρος του προφορικού βαθμού στο λύκειο ήταν 19, τότε ο προφορικός βαθμός του προσαρμόζεται με βάση τα γραπτά του στο 17, καθώς όπως προαναφέρθηκε πρέπει ο προφορικός να είναι 2 βαθμούς μεγαλύτερος ή μικρότερος του γραπτού. Αν πάλι είχε στα προφορικά 12 , τότε το 12 θα γινόταν 13 αφού είχε γράψει στις πανελλήνιες 15.

Όπως μας ανέφεραν οι σύμβουλοι εκπαίδευσης της εταιρείας EMPLOY κ. Κότιος και Ταουσάνης, ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να κερδίσει στο γραπτό του βαθμού 0,6 εάν η προφορική του βαθμολογία είναι 2 βαθμοί μεγαλύτερη και αντιστοίχως να χάσει 0,6 σε περίπτωση που η βαθμολογία του είναι μικρότερη κατά 2 μονάδες. Δηλαδή ο μαθητής που θα γράψει 17 και έχει προφορικά 19, ο βαθμός του θα διαμορφωθεί στο 17,6, ενώ αν είχε προφορικά 15 ο βαθμός του θα ήταν 16,4.

Γραπτός βαθμός 17: 17Χ0,7 = 11,9
Προφορικός βαθμός 19: 19Χ0,3= 5,7
Γραπτός + προφορικός: 11,9+5,7=17,6

Είναι σημαντικό λοιπόν οι μαθητές να προσέξουν και τη βαθμολογική τους επίδοση στο σχολείο γιατί μπορεί να τους βοηθήσει σημαντικά στην εισαγωγή τους σε μια σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η πιο πάνω διαδικασία εφαρμόζεται σε κάθε μάθημα. Ο μέσος όρος των έξι ή επτά μαθημάτων (σε περίπτωση υποψηφίου που εξετάζεται στις αρχές οικονομικής θεωρίας) μετά από την προσαρμογή τους με τον προφορικό αποτελεί το Γενικό Βαθμό Πρόσβασης (ΓΒΠ). Ο βαθμός αυτός πολλαπλασιάζεται με το 8.

Μαθήματα αυξημένης βαρύτητας
Ανάλογα με την κατεύθυνση των υποψηφίων υπάρχουν σε κάθε επιστημονικό πεδίο δυο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας. Ο βαθμός των μαθημάτων αυτών, μετά την προσαρμογή του με τον προφορικό, πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητας. Για παράδειγμα στη θετική κατεύθυνση για το τρίτο επιστημονικό πεδίο τα μαθήματα βαρύτητας είναι η βιολογία με συντελεστή 1,3 και η χημεία με 0,7 αντίστοιχα. Αν ο υποψήφιος έχει βαθμό πρόσβασης στη βιολογία 17,6(17 γραπτά, 19 προφορικά) τον πολλαπλασιάζει με το συντελεστή του μαθήματος που είναι 1,3. Το ίδιο κάνει και για τη χημεία που έχει συντελεστεί 0,7.
Βιολογία: ΒΠ 17,6Χ1,3= 22,88
Χημεία: ΒΠ 15,6Χ0,7= 10,92

nellyparmaki.gr

Τα μόρια σε κάθε επιστημονικό πεδίο
Όπως προαναφέρθηκε πιο πάνω πολλαπλασιάζονται ο Γενικός Βαθµός Πρόσβασης και οι βαθµοί των µαθηµάτων αυξηµένης βαρύτητας µε τους αντίστοιχους συντελεστές.

Στη συνέχεια αθροίζονται τα τρία γινόµενα και το άθροισµα αυτό πολλαπλασιάζεται µε το εκατό (100). ∆ηλαδή, το σύνολο µορίων δίδεται από τη σχέση: [(Γεν. Βαθµός Πρόσβασης Χ8) + (βαθµός πρόσβασης α’ µαθήµατος αυξηµένης βαρύτητας Χ 1,3) + (βαθµός πρόσβασης β’ µαθήµατος αυξηµένης βαρύτητας Χ 0,7)] Χ100.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος προέρχεται από διαφορετική κατεύθυνση από αυτή στην οποία ανήκουν τα µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας του συγκεκριµένου επιστηµονικού πεδίου, τότε οι βαθµοί των µαθηµάτων που τα αντικαθιστούν πολλαπλασιάζονται µε τους αντίστοιχους συντελεστές τους.

Για τα τµήµατα και τις σχολές που απαιτείται ειδικό µάθηµα, το σύνολο µορίων δίδεται από τη σχέση: [(Γεν. Βαθµός Πρόσβασης Χ8) + (βαθµός πρόσβασης α’ µαθήµατος αυξηµένης βαρύτητας Χ1,3) + (βαθµός πρόσβασης β’ µαθήµατος αυξηµένης βαρύτητας Χ 0,7) + (βαθµός ειδικού µαθήµατος Χ1 ή 2 κατά περίπτωση)] Χ 100

Για την καλύτερη κατανόηση παραθέτουµε το εξής υποθετικό παράδειγµα:
Υποθέτουµε ότι υποψήφιος από θεωρητική κατεύθυνση επιλέγει το 1ο και το 4ο επιστηµονικό πεδίο, έχει δε Γενικό Βαθµό Πρόσβασης 17,63 και βαθµό πρόσβασης 18,1 στα Αρχαία Κατεύθυνσης, 19,3 στην Ιστορία Κατεύθυνσης, 16,8 στα Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας, 15,9 στη Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας και στα Αγγλικά 12,4. 0 υποψήφιος αυτός θα έχει:

– Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο:
για όσες σχολές δεν απαιτείται ειδικό µάθηµα, σύνολο µορίων =
(17,63X8) + (18,1X1,3) + (19,3X0,7) = 178,08X100=17808
για το τµήµα Αγγλικής Φιλολογίας, σύνολο µορίων =
(17,63X8) + (18,1 Χ 1,3) + (19,3X0,7) + (12,4X2) =202,88X100=20288
για τα τµήµατα Μ.Μ.Ε., σύνολο µορίων =
(17,63X8) + (18,1 Χ 1,3) + (19,3X0,7) + (12,4X1) = 190,48X100 = 19048
– Στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο:
για όσες σχολές δεν απαιτείται ειδικό µάθηµα, σύνολο µορίων =
(17,63X8) + (16,8X0,9) + (15,9X0,4) = 162,52X100=16252

Ειδικά μαθήματα και συντελεστές (απαραίτητη η επίτευξη της βαθμολογικής βάσης σε κάθε μάθημα)
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι για να είναι κάποιος υποψήφιος Σχολής ή Τμήματος για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχει εξεταστεί στο απαιτούμενο ειδικό μάθημα και να έχει επιτύχει σ’ αυτό βαθμό τουλάχιστον ίσο με τη βάση, δηλαδή τουλάχιστον δέκα (10) στην κλίμακα 0-20. Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, είναι απαραίτητο ο υποψήφιος να έχει επιτύχει χωριστά στο καθένα από τα μαθήματα αυτά το παραπάνω ελάχιστο όριο βαθμολογίας και βαθμός ειδικού μαθήματος, για τον υπολογισμό των μορίων, είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο αυτών ειδικών μαθημάτων.
Οι συντελεστές βαρύτητας για τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες ανάλογα με το τμήμα είναι:

Χ2 για τα Τμήματα και τις κατευθύνσεις ξένων φιλολογιών (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής), Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου. Δηλαδή το άριστα είναι τα 24.000 μόρια
Χ2 για τα Τμήματα που απαιτούνται τα ειδικά μαθήματα Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο ή Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων. Η μέγιστη βαθμολογία είναι τα 24.000 μόρια για το σύνολο των μαθημάτων

Χ1 για τα λοιπά Τμήματα που απαιτείται ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας, όπως αυτά των ΜΜΕ, Ναυτιλιακών Σπουδών, Διεθνών Σπουδών κλπ ή Ελεύθερο Σχέδιο όπως το τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης. Μέγιστη βαθμολογική επίδοση τα 22.000 μόρια
Χ2 για τα ΤΕΦΑΑ. Μέγιστη βαθμολογική επίδοση τα 24.000 μόρια

Ο ρόλος των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας
Στον πιο κάτω πίνακα μπορούν οι γονείς και οι υποψήφιοι να διαπιστώσουν τη σημαντική επιρροή των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού αριθμού των μορίων του κάθε υποψηφίου:

Από τον πιο πάνω πίνακα γίνεται εύκολα αντιληπτό γιατί λέγονται μαθήματα αυξημένης βαρύτητας. Το 47% περίπου της βαθμολογίας διαμορφώνεται από τα δυο μαθήματα βαρύτητας στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει εξεταστεί σε 6 μαθήματα.

www.newsbeast.gr

This entry was posted on Τετάρτη, Μάιος 8th, 2013 at 12:44 and is filed under ΠΑΙΔΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply