Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Επιδοτήσεις από το ΕΣΠΑ για τη μεταποίηση, το εμπόριο, τις υπηρεσίες – Δείτε τις κατηγορίες των επιχειρήσεων

21 Φεβρουαρίου, 2013 by Χρήστος Μίμης

Επιδοτήσεις για επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες των κλάδων της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών δίνει το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες.

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 40% έως 60% και το εύρος των επενδυτικών προτάσεων που μπορούν να καταθέσουν και να πετύχουν σε αυτό τη χρηματοδότηση νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι και για τις τρεις κατηγορίες από 20.000 έως 300.000 ευρώ.

Στον κλάδο της μεταποίησης επιχορηγούνται:

 • Επαγγέλματα οικοδομής, όπως κατασκευαστές μεταλλικών πορτών και παραθύρων, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί, ξυλουργοί, όσοι τοποθετούν πλακάκια σε δάπεδα και τοίχους καθώς και υαλοπίνακες αλλά και εκείνοι που κάνουν επιχρίσεις κονιαμάτων (σοβατζήδες) όπως και οι κατασκευαστές στεγών.
 • Μικρές μονάδες παραγωγής τροφίμων, όπως αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, παξιμαδιών και μπισκότων, μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοια αλευρώδη προϊόντα, σοκολάτας και ζαχαρωτών, έτοιμων γευμάτων και φαγητών.
 • Βιοτεχνίες κατασκευής ειδών ένδυσης και υπόδησης.
 • Βιοτεχνίες κατασκευής μεταλλικών προϊόντων, όπως ντεπόζιτα, δεξαμενές και δοχεία, μαχαιροπίρουνα, κλειδαριές και μεντεσέδες, εργαλεία, χαλύβδινα βαρέλια και παρόμοια δοχεία, είδη από σύρμα, αλυσίδες και ελατήρια.
 • Βιοτεχνίες κατασκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού, όπως φούρνοι κλίβανοι, γραφεία, ηλεκτροκίνητα εργαλεία χειρός, ψυκτικό και κλιματιστικό εξοπλισμό μη οικιακής χρήσης, ποδηλάτων.
 • Επιπλοποιοί.
 • Κατασκευαστές κοσμημάτων και ρολογιών.

Στον κλάδο της μεταποίησης το εύρος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού των προτάσεων είναι από 30.000 έως 300.000 ευρώ.

Εμπόριο – υπηρεσίες

Ευκαιρίες ενίσχυσης παρουσιάζουν και συγκεκριμένες επιχειρηματικές αλλά και επαγγελματικές δραστηριότητες στους κλάδους του εμπορίου και των υπηρεσιών.

Εκεί το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού των επενδυτικών προτάσεων είναι από 20.000 έως 100.000 ευρώ.

Μέσα από τις δράσεις των συγκεκριμένων κλάδων ενισχύονται επαγγελματικές δραστηριότητες για να στήσουν τη δική τους επιχείρηση αλλά και όσοι έχουν επιχειρήσεις.

Έτσι χρηματοδοτούνται:

 • Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων, όπως υπηρεσίες αρχιτεκτονικών μελετών διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, εκπόνησης μελετών και προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης, μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολεοδομικής παρέμβασης, μελετών συντονισμένης αστικής ανάπτυξης, υπηρεσίες πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών, χωροταξικών και ρυθμιστικών μελετών, ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών, εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου και υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης.
 • Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών, όπως υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων, μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων, υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών, υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών, πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα, στατικών, μελετών μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων, υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων, μηχανολογικών μελετών κτιρίων, υπηρεσίες τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης κλπ.
 • Συνεργεία αυτοκινήτων, και συγκεκριμένα συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων.
 • Σχεδιαστές, όπως ντεκορατέρ, αισθητικό σχεδιασμό προϊόντων, σχεδιαστές επίπλων, συσκευασιών, υφασμάτων, κοσμημάτων και μοντελίστ.
 • Γραφίστες διαφημίσεων, υπηρεσίες κατασκευής διαφημιστικών πινάκων (πανό) και επιγραφών.
 • Φροντιστήρια ξένων γλωσσών και υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου.
 • Χονδρικό εμπόριο τροφίμων.
 • Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και βιομηχανικών προϊόντων.

Οι κατηγορίες των επιχειρήσεων

Οι κατηγορίες που μπορούν να συμμετάσχουν είναι:

1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις: Είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011, έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας.

2. Νέες – υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρησείς που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία.

Οι υφιστάμενες Επιχειρήσεις θα πρέπει:

 • να μην εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων με το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ
 • να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους (Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας) ΚΑΔ της ίδιας θεματικής ενότητας
 • να διαθέτουν τον ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
 • να είναι εγκατεστημένες και να έχουν καταστατική έδρα στην ελληνική επικράτεια
 • να είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 • να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
 • να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας. Επιχειρήσεις που στερούνται νόμιμης άδειας λειτουργίας καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης απορρίπτονται εξ’ αρχής από το Πρόγραμμα
 • να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις
 • να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.
 • να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 • να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.)
 • να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Νέες – Υπό σύσταση Επιχειρήσεις:

Ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις με αυτές της κατηγορίας των υφιστάμενων επιχειρήσεων. Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτουν τον ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, ή, οι υπό σύσταση επιχειρήσεις, να διαθέτουν τον ΚΑΔ πριν την πρώτη εκταμίευση επιχορήγησης. Εφόσον αιτηθούν λειτουργικές δαπάνες, θα πρέπει ο κύριος μέτοχος της επιχείρησης να μην έχει κλείσει κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες για τους κλάδους της μεταποίησης, τους εμπορίου και τις υπηρεσίες μεταξύ άλλων είναι:

1. Κτίρια,εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος. Το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό για τη συγκεκριμένη δαπάνη είναι 60%.

 • Κτιριακές εργασίες διαμόρφωσης χώρων, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους διοίκησης, λειτουργίας, διάθεσης των εμπορευμάτων και ανάπτυξης εργασιών των επιχειρήσεων.
 • Παρεμβάσεις για τη βελτίωση, αναβάθμιση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
 • Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων (καθώς και των βοηθητικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου) οι οποίες στοχεύουν στο να διευκολύνουν την προσβασιμότητα των ΑμεΑ, σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού για ΑμεΑ «Σχεδιάζοντας για όλους» του ΥΠΕΚΑ (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ) (βλ. www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620300.html)
 • Δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες έκδοσης αδειών και οι δαπάνες επίβλεψης.

2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός. Το ανώτατο επιλέξιμο ποσοστό επί του προϋπολογισμού είναι 100%.

 • Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού που εξυπηρετούν την παραγωγή, αποθήκευση, διάθεση των προϊόντων και την λειτουργία της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων και των χώρων διοίκησης),
 • Προμήθεια μεταφορικών μέσων διακίνησης προϊόντων και πρώτων υλών εντός του χώρου παραγωγής.
 • Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανών γραφείου, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και αναβάθμισης υφιστάμενων συστημάτων τηλεπικοινωνίας, τηλεφωνικά κέντρα κλπ
 • Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής π.χ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισμός μηχανογράφησης, και ηλεκτρονικής δικτύωσης κλπ
 • •Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης όπως, μέσα αποθήκευσης πρώτων υλών και προϊόντων εντός του ευρύτερου χώρου της παραγωγικής μονάδας, εξοπλισμός αποθηκευτικών χώρων, αυτοματοποιημένα συστήματα μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών στους χώρους μεταφοράς και αποθήκευσης, μηχανές γραφείου, εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών και αναβάθμιση υφιστάμενων συστημάτων τηλεπικοινωνίας, τηλεφωνικά κέντρα

3. Μεταφορικά μέσα. Το ανώτατο ποσό στον κλάδο της μεταποίησης που μπορεί να επιχορηγηθεί είναι 15.000 ευρώ και στο εμπόριο και τις υπηρεσίες 10.000 ευρώ.

 • Προμήθεια καινούργιων και αμεταχείριστων αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων επαγγελματικής και μόνον χρήσης (όπως φορτηγών ιδιωτικής χρήσης, κλπ.) σχετικής με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, αποκλειόμενης ρητώς της αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης.

4. Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού. Το ανώτατο επιλέξιμο ποσό επί του προϋπολογισμού είναι 30.000 ευρώ στον κλάδο της μεταποίησης και 10.000 ευρώ στο εμπόριο και τις υπηρεσίες.

 • Κόστη Αδειών χρήσης λογισμικού ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών για μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας. Στην αντίστοιχη προσφορά θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος παροχής της άδειας χρήσης λογισμικού ή υπηρεσίας, π.χ. per named/concurrent user, per server, /CPU κ.τ.λ. Τα λογισμικά δύναται να αφορούν την αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών και οικονομικών διαδικασιών, τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με εθνικά ή διεθνή δίκτυα, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων e- business, e-marketing και e-commerce, τη σύνδεση σε e-marketplaces και την ανάπτυξη και εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων διαχείρησης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (τύπου ERP, CRM, HRMS).
 • Κόστη παραμετροποίησης Λογισμικού / Εφαρμογών που θα προμηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης. Το κόστος αυτό είναι επιλέξιμο από τη στιγμή θέσης σε λειτουργία του λογισμικού και μέχρι τη χρονική λήξη του Επενδυτικού Σχεδίου ενίσχυσης.
 • Κόστος εκπαίδευσης σε συστήματα / εφαρμογές που θα προμηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης

Επισημαίνεται ότι είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την εγκατάσταση και τυχόν παραμετροποίηση του λογισμικού καθώς και το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού στο σύνολο τους μέχρι και 20% του κόστους αγοράς του λογισμικού.

5. Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας. Το ανώτατο ποσοστό επιδότησης είναι 100%.

 • Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και διοίκησης των επιχειρήσεων που συνδέονται άμεσα είτε με εξοικονόμηση ενέργειας είτε με την προστασία του περιβάλλοντος, π.χ. αναβάθμιση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης, αντικατάσταση υαλοπινάκων ή και πλαισίων με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, θερμομόνωση κτιρίων
 • Αγορά – μεταφορά – εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων για την προστασία περιβάλλοντος, όπως εγκατάσταση συστήματος ΑΠΕ, εξοπλισμός και εργασίες για τη διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων και για την παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά κλπ.

6. Προβολή – προώθηση. Το ανώτατο επιλέξιμο ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό είναι 20.000 ευρώ.

Χρηματοδοτούνται έξοδα συμμετοχής σε διεθνείς και επαγγελματικές εκθέσεις, δαπάνες για σχεδιασμό και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού, κατασκευή ιστοσελίδας (μέχρι 5.000 ευρώ) κι έξοδα διαφημιστικής καταχώρησης.

Λειτουργικές δαπάνες για νέες επιχειρήσεις

Για τις νέες και υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις επιδοτούνται κατά 40% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης και οι λειτουργικές δαπάνες.

Αυτές είναι:

 1. Ενοίκια. Περιλαμβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου.
 2. Δαπάνες Ηλεκτρισμού, Ύδρευσης, Θέρμανσης, Σταθερής τηλεφωνίας, Κινητής τηλεφωνίας, Διαδικτύου. Σημείωση: οι λογαριασμοί θα πρέπει να εκδίδονται στην επωνυμία της επιχείρησης.
 3. Δαπάνες Ιδρυσης της επιχείρησης. Περιλαμβάνει δαπάνες και παραστατικά στην επωνυμία της επιχείρησης για αμοιβές για νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης
 4. Δαπάνες παροχής υπηρεσιών. Περιλαμβάνει δαπάνες νομικής, λογιστικής και τεχνικής υποστήριξης, μελέτες πυροπροστασίας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λ.π. μελετών για την απόκτηση άδειας λειτουργίας ή νόμιμου απαλλακτικού από αυτήν καθώς και οι μελέτες επαγγελματικού κινδύνου.

Ιδιωτική συμμετοχή

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, δηλαδή αυτής πέραν της δημόσιας χρηματοδότησης, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ.

1. παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής,

2. την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα μπορούν να κάνουν χρήση των χρηματοοικονομικών εργαλείων του ΕΣΠΑ όπως αυτών της ΕΤΕΑΝ, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και του προγράμματος JEREMIE, τα οποία διατίθενται μέσω των Τραπεζών.
Πληροφορίες

Για αναλυτικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους κατά τόπους εταίρους του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας Επιχειρηματικότητας:

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Αττική, Β. Αιγαίο, Ν. Αιγαίο,: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛΑΝΕΤ) Βαλαωρίτου 4, ΤΚ 10671, ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3620242, www.elanet.gr, email: infopep@elanet.gr
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ), Μιχαλακοπούλου 58, ΤΚ 26221, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 2610 622711, www.diaxeiristiki.gr, email: ifigeneia@patrascc.gr; vaivalis@patrascc.gr
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ), Οικισμός Λήδα – Μαρία, 6ο ΧΛΜ Χαριλάου – Θέρμης, ΤΚ 570 01, ΘΕΡΜΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ τηλ. 2310 480000, www.e-kepa.gr, email: KakoudisA@e-kepa.gr; StravasN@e-kepa.gr
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΜΘ (ΔΕΣΜ-ΟΣ), Αποστόλου Σούζου 14, ΤΚ 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, τηλ. 25310 35916, www.desm-os.gr, email: desm-123@otenet.gr
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Στερεάς Ελλάδας, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΑΝΔΙΑ), Γ. Γεννηματά 13, ΤΚ 35100, ΛΑΜΙΑ τηλ. 22310 67498, www.andia.gr, email: astrakas@andia.gr; litakim@andia.gr;
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Θεσσαλία, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΕΔΕΠ), Ελ. Βενιζέλου 4 & Ιάσωνος, ΤΚ 38221, ΒΟΛΟΣ τηλ. 24210 76894, www.aedep.gr, email: kpapathanasiou@aedep.gr
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Κρήτη, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ), Γιαμαλάκη 50 & Σοφοκλή Βενιζέλου, ΤΚ 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟ τηλ. 2810 302400, www.ank.gr, email: gterzakis@ank.gr

Στο Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ. 801 11 36300,

Στον ΕΦΕΠΑΕ στο τηλ. 210 – 6985210.

Στα στελέχη των Περιφερειών.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ

This entry was posted on Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου, 2013 at 20:38 and is filed under ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply