Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- Grebena live GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: Απορρύπτεται το έργο «Ανάδειξη Νεολιθικού Οικισμού Αυγής Καστοριάς»

Ιανουάριος 24th, 2013 by Χρήστος Μίμης

Ενημέρωση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με το έργο

Με την υπ΄αρίθμ. 3963/29-12-2010 αίτηση της, η ΚΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (ΚΘ ΕΠΚΑ) υπέβαλλε την πρόταση «Ανάδειξη νεολιθικού οικισμού Αυγής Ν. Καστοριάς» Π/Ϋ 1.800.000€ για ένταξη στο ΕΣΠΑ, στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και συγκεκριμένα στον Άξονα 8, Θεματική προτεραιότητα 58 «Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς»

Επίσης με τα υπ. αρίθμ. πρωτ. 9/04-01-2011 και 1085/17-05-2011  διαβιβαστικά, προσκομίστηκαν από την ΚΘ ΕΠΚΑ συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρότητα και ωριμότητα της πράξης.

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αφού έλεγξε τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, αξιολόγησε θετικά την Πρόταση και προχώρησε σε έκδοση του Συμφώνου Αποδοχής όρων της Απόφασης ένταξης (Α.Π. 1417/21-6-2011).

Σύμφωνα με την διαδικασία ένταξης πράξεων στο ΕΣΠΑ, πριν την έκδοση Απόφασης Ένταξης μιας Πράξης, ο Τελικός Δικαιούχος που προτείνει και πρόκειται να υλοποιήσει το εκάστοτε έργο οφείλει να υπογράψει το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Απόφασης ένταξης.

Στο συγκεκριμένο έργο ο Τελικός Δικαιούχος (ΚΘ ΕΠΚΑ) αρνήθηκε να υπογράψει το Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης  σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1458/1-7-2011 έγγραφό του επικαλούμενος αδυναμία υλοποίησης του έργου λόγω έλλειψης προσωπικού.

Η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, εξάντλησε όλα τα χρονικά περιθώρια, με συμμετοχή της σε συσκέψεις με τις Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΤ, ώστε νε βρεθεί μία λύση να υλοποιηθεί το έργο με άλλο φορέα του Υπουργείου Πολιτισμού, κάτι που δεν κατέστη δυνατό.

Ως εκ τούτου η Πράξη απορρίφθηκε 6 μήνες μετά την άρνηση υπογραφής του Συμφώνου Αποδοχής Όρων από τον Τελικό Δικαιούχο, με την υπ. αριθμ. πρωτ. 3187/28-12-2011 Απόφαση Απόρριψης, χωρίς η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να φέρει κάποια ευθύνη.

Ο Προϊστάμενος ΕΔΑ

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Χαράλαμπος Κιουρτσίδης

This entry was posted on Πέμπτη, Ιανουάριος 24th, 2013 at 14:32 and is filed under ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply