Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- Grebena live GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Ποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις παίρνουν δάνειο με επιτόκιο 4%

Ιανουάριος 23rd, 2013 by Χρήστος Μίμης

Θα πέσουν στην αγορά 1,2 δισ. ευρώ

Ποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις παίρνουν δάνειο με επιτόκιο 4%Χαμηλότοκα δάνεια για ενήμερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ύψους 1,2 δισ. ευρώ, υπολογίζεται να χρηματοδοτηθούν φέτος από τις τράπεζες με την εγγύηση του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης.

Αναλυτικά τα προγράμματα:

-Το Ταμείο Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης θα ενισχυθεί με την αξιοποίηση – ανακατανομή αδιάθετων κοινοτικών κονδυλίων που ήταν «παρκαρισμένα» στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας (170 εκατ. ευρώ) και το Ταμείο Εγγυοδοσίας (50 εκατ. ευρώ). Επιπλέον μειώθηκε η σχέση συνεπένδυσης έτσι ώστε για κάθε 1 ευρώ που θα συνεισφέρει ατόκων η ΕΤΕΑΝ στο Ταμείο, οι δανειοδότριες τράπεζες να συνεισφέρουν άλλο 1 ευρώ (συντελεστής μόχλευσης 1:1).

Ειδικότερα η συνολική ρευστότητα που θα διοχετευθεί στην αγορά υπό μορφή δανείων κεφαλαίου κίνησης 4ετούς διάρκειας ανέρχεται σε 450 εκατ. ευρώ (225 εκατ. ευρώ από το Ταμείο και 225 εκατ. ευρώ από τις Τράπεζες).
Το ύψος των δανείων θα φθάνει μέχρι το 50% του κύκλου εργασιών του προηγούμενου ή του 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους και το επιτόκιό τους λόγω της σχέσης συνεπένδυσης 1:1 και λαμβανομένων υπόψη των σημερινών συνθηκών στην αγορά εκτιμάται ότι δεν θα υπερβαίνει το 4,5% προ λοιπών επιβαρύνσεων. Η πρόσκληση αναμένεται να δημοσιευτεί σήμερα.

-Ενεργοποιείται το Ταμείο Εγγυοδοσίας στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ (Ταμείο Επιχειρηματικότητας) που αφορά στην ενίσχυση ΜμΕ μέσω της παροχής εγγυήσεως για επενδύσεις και κεφάλαια κίνησης. Τα διαθέσιμα του Ταμείου από πόρους της ΕΤΕΑΝ ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά δανειακά κεφάλαια που θα αποτελέσουν αντικείμενο εγγυήσεως από το Ταμείο εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 350 εκατ. ευρώ. Οι συμβάσεις με τις συμμετέχουσες τράπεζες είναι ήδη υπογεγραμμένες ενώ είναι σε διαβούλευση η δυνατότητα περαιτέρω μεταφοράς 50 εκατ. ευρώ στο Ταμείο Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης.

-Συνεχίζεται με νέους όρους η λειτουργία των πέντε Ταμείων Δανειοδοτήσεων του ΤΕΠΙΧ για τη χρηματοδότηση επενδύσεων συνολικού ύψους Ευρώ 315 εκατ. (εκ των οποίων Ευρώ 130 εκατ από κοινοτικούς πόρους και Ευρώ 185 εκατ. από τις τράπεζες). Πρόκειται για τις πέντε συγκεκριμένες Δράσεις που είχαν προκηρυχθεί κατά τη σύσταση του Ταμείου και αφορούν στη γενική και νεανική επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια, την καινοτομία, και τον τουρισμό – πράσινη οικονομία.

Σημειώνεται ότι και αυτά τα κεφάλαια μπορούν πλέον με βάση την σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, να κατευθυνθούν και στη χρηματοδότηση δαπανών κεφαλαίου κινήσεως.

Από τα κεφάλαια του νέου Ταμείου μπορούν επίσης να επωφεληθούν και επενδυτές με επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον προηγούμενο Αναπτυξιακό Νόμο (Ν3299/2004) για το μέρος του προϋπολογισμού που δεν έχει υλοποιηθεί.

Επίσης, λόγω της δυνατότητας μεταβολής στην σχέση συνεπένδυσης των κεφαλαίων μεταξύ ΕΤΕΑΝ και Τραπεζών( 1:1 από 1:2), το σταθερό επιτόκιο των επενδυτικών δανείων που χορηγούνται για τις συγκεκριμένες δράσεις δεν υπερβαίνει το 4%, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων.

Σε ότι αφορά στις λοιπές δράσεις από ΕΤΕΑΝ σημειώθηκε ότι συνεχίζεται το Πρόγραμμα Εγγυοδοσίας για την έκδοση εγγυητικών επιστολών ύψους 90 εκατ. ευρώ που έχει ενεργοποιηθεί από τον περασμένο Νοέμβριο. Προϋπολογισμός 45 εκατ. ευρώ, η ΕΤΕΑΝ εγγυάται για δύο χρόνια με σταθερό ετήσιο κόστος ανά ΜμΕ και 50% των εγγυητικών επιστολών.

Το ανώτατο ύψος των εγγυητικών επιστολών που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ανά πάσα χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια των δύο ετών συμφωνείται μεταξύ τράπεζας και επιχείρησης ανάλογα με τις εκτιμώμενες ανάγκες σε πρώτες ύλες και εμπορεύματα και δεν υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ.

www.newsbeast.gr

This entry was posted on Τετάρτη, Ιανουάριος 23rd, 2013 at 21:17 and is filed under ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply