Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- Grebena live GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Πως θα υλοποιηθεί το σχέδιο ενοποίησης των ομίλων Εθνικής – Eurobank

Ιανουάριος 12th, 2013 by Χρήστος Μίμης

Κλείνει το 20% των καταστημάτων – Το χρονοδιάγραμμα της δημόσιας πρότασης

Πως θα υλοποιηθεί το σχέδιο ενοποίησης των ομίλων Εθνικής – EurobankΞεκίνησε την Παρασκευή και ολοκληρώνεται στις 18 Φεβρουαρίου η δημόσια πρότασης της Εθνικής Τράπεζας προς τους μετόχους της Eurobank, στο πλαίσιο της δρομολογηθείσας συγχώνευσης των δύο τραπεζών.

Την Παρασκευή ο όμιλος της Εθνικής έδωσε στη δημοσιότητα το πληροφοριακό δελτίο για την ανταλλαγή των μετοχών των δύο τραπεζών, σύμφωνα με το οποίο η Eurobank θα έχει καταστεί θυγατρική του μέσα στο Φεβρουάριο.

Οι κάτοχοι 552.948.427 υφιστάμενων κοινών με ψήφο μετοχών της Eurobank, ονομαστικής αξίας 2,22 ευρώ η κάθε μία, καλούνται να αποδεχθούν ή όχι την προαιρετική δημόσια προσφορά της Εθνικής η οποία προβλέπει σχέση ανταλλαγής 58 μετοχές Εθνικής για κάθε 100 μετοχές Eurobank.

Μέλη της οικογένειας Λάτση, που κατέχουν αθροιστικά περίπου το 43,6% των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank έχουν δεσμευτεί εγγράφως να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση προσφέροντας στον Προτείνοντα το σύνολο των μετοχών που κατέχουν.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα που έδωσε στη δημοσιότητα η Εθνική, στις 27 Φεβρουαρίου αναμένεται να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της.

Το σχέδιο ενοποίησης

Βασικός στόχος της διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας αποτελεί η δημιουργία συνεργιών ύψους 570 – 630 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση από το 2015.

Κύρια πηγή μείωσης των λειτουργικών εξόδων προβλέπεται να είναι ο εξορθολογισμός του δικτύου καταστημάτων και ATMs του νέου ομίλου σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη, όπου υπάρχει επικάλυψη.

Στην Ελλάδα περίπου το 40% των πελατών της Eurobank είναι και πελάτες της ΕΤΕ, ενώ υπάρχει γύρω στο 80% επικάλυψη του δικτύου των καταστημάτων.

Σύμφωνα με το σχέδιο ενοποίησης, θα αξιοποιηθούν καταστήματα της Eurobank σε περιοχές όπου η ΕΤΕ είτε δεν έχει παρουσία είτε έχει σχετικά χαμηλό μερίδιο αγοράς.

Στην Ελλάδα από τα 915 καταστήματα του νέου ομίλου εκτιμάται ότι θα κλείσουν περίπου το 20% εξ αυτών, ενώ στα ίδια επίπεδα θα κινηθεί και η απόσυρση ΑΤΜ που σήμερα ανέρχονται σε 2.000.

Δεύτερη σημαντική πηγή εξοικονόμησης πόρων προβλέπεται να είναι οι οικονομίες κλίμακας από την ενοποίηση των κεντρικών υπηρεσιών (πχ. προμήθειες, διαχείριση απαιτήσεων, οικονομικές υπηρεσίες, εσωτερικός έλεγχος κλπ.) και πληροφοριακών συστημάτων.

Μείωση εργαζομένων

Σε σχέση με τον αριθμό των εργαζομένων αναφέρεται ότι θα υπάρξει ανάλογη μείωση του προσωπικού του νέου ομίλου.

Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι στην Ελλάδα «ο νέος διευρυμένος όμιλος θα εξετάσει την παρουσία τους στις επιμέρους αγορές με σκοπό τον εξορθολογισμό της παρουσίας του σε αυτές, ο οποίος δύναται να οδηγήσει σε συγχωνεύσεις θυγατρικών των δύο ομίλων με ομοειδείς δραστηριότητες και σε μειώσεις προσωπικού».

Στη ΝΑ Ευρώπη εκτιμάται ότι θα επιτευχθούν συνέργιες 95 εκατ. ευρώ ετησίως από το τέλος του 2015, ενώ από τα 1.080 καταστήματα του νέου ομίλου θα κλείσουν περίπου το 25% στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Κύπρο, όπου και οι δύο τράπεζες έχουν παρουσία.

Η νέα διοίκηση

Σε σχέση με τον τρόπο επιλογής των προσώπων που θα απαρτίσουν τη νέα διοίκηση του ομίλου Εθνικής – Eurobank στο ενημερωτικό δελτίο της δημόσιας πρότασης αναφέρεται ότι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος αναμένεται να είναι οι κ.κ. Γιώργος Ζανιάς και Αλέξανδρος Τουρκολιάς αντίστοιχα.

Η σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και η επιλογή για την πλήρωση των άλλων υψηλόβαθμων διοικητικών θέσεων στο νέο διευρυμένο όμιλο θα βασιστεί στην αρχή «ο καλύτερος εκ των δύο» μεταξύ των στελεχών των δύο οργανισμών.

Εξάλλου, σχεδιάζεται να συσταθεί ειδική ομάδα που θα απαρτίζεται από ανώτερα στελέχη με πολυετή εμπειρία και από τις δύο τράπεζες, που θα αναλάβει τη διεκπεραίωση της επιτυχούς ενοποίησής τους σε έναν όμιλο.

Το χρονοδιάγραμμα της πρότασης

Συγκεκριμένα, η δημόσια πρόταση της Εθνικής προς τους μετόχους της Eurobank, θα ολοκληρωθεί μέσα από τα εξής στάδια:

11.1.2013: Έναρξη Περιόδου Αποδοχής

15.2.2013: Λήξη Περιόδου Αποδοχής

18.2.2013: Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Πρότασης

21.2.2013: Κατάθεση δικαιολογητικών για την έγκριση εισαγωγής των Νέων Μετοχών στο ΧΑ

21.2.2013: Αποστολή στο ΣΑΤ αρχείων Προσφερόμενων Μετοχών και παραδιδόμενων Νέων Μετοχών και υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης

25.2.2013: Καταβολή χρεώσεων ΕΧΑΕ από τον Προτείνοντα και μεταφορά των Προσφερόμενων Μετοχών στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή των Αποδεχόμενων Μετόχων

26.2.2013: Μεταφορά των Προσφερόμενων Μετοχών στο Λογαριασμό Αξιών του Προτείνοντος και πίστωση των Νέων Μετοχών στο Λογαριασμό Αξιών των Αποδεχόμενων Μετόχων

26.2.2013: Πιστοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

27.2.2013: Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών

Σε περίπτωση μεταβολής των ανωτέρω ημερομηνιών, θα υπάρξει ενημέρωση των Μετόχων και του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση του Προτείνοντος.

Δίκαιο το προσφερόμενο αντάλλαγμα της πρότασης της ΕΤΕ, έκρινε η Eurobank – Αιτιολογημένη γνώμη του ΔΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank, αφού έλαβε γνώση των όρων και προϋποθέσεων της προαιρετικής δημόσιας πρότασης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ETE) προς τους Μετόχους της Eurobank, συνεδρίασε σύμφωνα με το νόμο και διατύπωσε αιτιολογημένη γνώμη επί της προτάσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου της ΕΤΕ σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση, τις εκθέσεις των συμβούλων της Eurobank, Deutsche Bank AG, London Branch και Goldman Sachs International, καθώς και τη γνώμη (fairness opinion) της επενδυτικής τράπεζας του ομίλου Barclays Bank PLC επί της σχέσης ανταλλαγής, για τα οποία γίνεται αναφορά στην πλήρη αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατέληξε συνοπτικά στο ακόλουθο συμπέρασμα:

1. Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα:

(α) εκπληρώνει τις απαιτήσεις του Νόμου λαμβανομένου υπόψη και του από 19 Δεκεμβρίου 2008 διευκρινιστικού σημειώματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

(β) βρίσκεται εντός των ορίων του εύρους των σχέσεων ανταλλαγής που υπολογίστηκαν βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων μεθοδολογιών, και

(γ) είναι δίκαιο από οικονομικής άποψης (fair from a financial point of view).

2. Επιπλέον, μέσω της Δημόσιας Πρότασης, δίδεται η δυνατότητα στους Μετόχους να καταστούν τελικά μέτοχοι ενός διευρυμένου σχήματος με συστημική παρουσία στα περισσότερα κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και, κατά συνέπεια, να καρπωθούν τα οφέλη που η ΕΤΕ αναμένει να προκύψουν από τη συγχώνευση δια της απορρόφησης της Eurobank μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης. Η ΕΤΕ έχει δηλώσει, μεταξύ άλλων, ότι συνέργειες θα προκύψουν κυρίως από το συνδυασμό των δύο οργανισμών, την ενοποίηση των υποδομών και συστημάτων, καθώς και την εκλογίκευση του κόστους άντλησης κεφαλαίων. Η δημιουργία του νέου ομίλου αναμένεται ότι θα επιτρέψει τη βέλτιστη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των δύο οργανισμών, ιδιαιτέρως δε του προσωπικού, ώστε να αξιοποιηθούν στο έπακρο η εμπειρία και οι ικανότητες όλων των εργαζομένων με βάση αξιοκρατικά κριτήρια, ενώ, όπως αναφέρει στο ως άνω πληροφοριακό δελτίο της η ΕΤΕ, ο ενιαίος όμιλος θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τυχόν αλλαγές να έχουν τη μικρότερη δυνατή κοινωνική επίπτωση.

Tο πλήρες κείμενο της αιτιολογημένης γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank, η οποία, μαζί με τις ως άνω λεπτομερείς εκθέσεις των συμβούλων της Eurobank Deutsche Bank AG, London Branch και Goldman Sachs International, είναι δημοσίως διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της Eurobank και της ιστοσελίδας του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Μάρκου Αγης

This entry was posted on Σάββατο, Ιανουάριος 12th, 2013 at 10:04 and is filed under ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply