Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- Grebena live GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Τα κριτήρια και η διαδικασία μετάταξης και μεταφοράς των υπαλλήλων στο Δημόσιο

Ιανουάριος 10th, 2013 by Χρήστος Μίμης

Τι αναφέρει η υπουργική απόφαση για τη διαθεσιμότητα – ΑΣΕΠ: Καταρτίζει τους τελικούς πίνακες βαθμολογίας, κατάταξης και διάθεσης του προσωπικού

Τα κριτήρια και η διαδικασία μετάταξης και μεταφοράς των υπαλλήλων στο ΔημόσιοΤα κριτήρια και η διαδικασία της μετάταξης και μεταφοράς προσωπικού του δημόσιου τομέα καθορίζονται με την υπουργική απόφαση την οποία εξέδωσε την Τετάρτη (9.1.2013) ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Αντώνης Μανιτάκης.

Το ΑΣΕΠ καταρτίζει τους τελικούς πίνακες Βαθμολογίας, Κατάταξης και Διάθεσης του προσωπικού ενώ ειδική ρύθμιση γίνεται για τη μετακίνηση των 2.500 υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), Διοικητικών καθηκόντων, που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, λόγω κατάργησης των θέσεών τους.

Εντός τριών ημερών τα Υπουργεία τα οποία αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού κατηγορίας ΔΕ, διοικητικών καθηκόντων, ιδίως όταν πρόκειται για κάλυψη αναγκών σε υπηρεσίες που αποβλέπουν στην άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών ή για την αντιμετώπιση προβλημάτων λόγω καθυστερήσεων και χρονοβόρων διαδικασιών, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Το τριμελές Συμβούλιο -στο οποίο προΐσταται ένας αντιπρόεδρος του ΑΣΕΠ και συμμετέχουν δυο υπάλληλοι (προϊστάμενοι) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του υπουργείου Οικονομικών- αφού συγκεντρώσει το σύνολο των αιτημάτων των Υπουργείων, εκδίδει, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών, αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τον αριθμό των υπαλλήλων που πρέπει να μετακινηθεί σε κάθε Υπουργείο, τόσο συγκεντρωτικά, όσο και ανά κεντρική/περιφερειακή υπηρεσία και εποπτευόμενο από αυτούς ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ (και τυχόν Ανεξάρτητη Αρχή), προτείνοντας και τη σειρά προτεραιότητας των Υπουργείων στην κάλυψη των αναγκών.

Προτάσσει εκείνες που αποβλέπουν στην άμεση και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ιδιαίτερα σε ευαίσθητους τομείς, όπως είναι η υγεία, η κοινωνική ασφάλιση και η ασφάλεια, καθώς και το μέγεθος των αναγκών.

Στη συνέχεια, εκδίδεται η Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, περιέχει όλα αυτά τα στοιχεία και καλεί τους υπαλλήλους να υποβάλουν αίτηση δηλώνοντας, μεταξύ άλλων, σε ποιους φορείς επιθυμούν να μετακινηθούν ή μεταταχθούν κατά σειρά προτίμησης, και αν συναινούν η μετάταξη ή μεταφορά τους να γίνει σε θέση κατώτερης κατηγορίας από αυτή στην οποία υπηρετούσαν.

Η υποβολή δήλωσης προτίμησης στο ΑΣΕΠ από τους υπαλλήλους που τελούν σε διαθεσιμότητα και έλεγχος των στοιχείων τους γίνεται από τους φορείς προέλευσης. Εκδίδεται στη συνέχεια πίνακας βαθμολογίας, κατάταξης και διάθεσης από το ΑΣΕΠ και τέλος εκδίδεται απόφασης για τη μετάταξη των υπαλλήλων από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, μετά από γνωμοδότηση του τριμελούς Συμβουλίου.

Τα κριτήρια για την κινητικότητα στο δημόσιο τομέα, με στόχο τη μείωση των δημοσίων υπαλλήλων μέχρι το τέλος του 2013, αφορούν : σπουδές, πιστοποιημένη επιμόρφωση, γνώση ξένων γλωσσών, χρόνος προϋπηρεσίας, υπηρεσιακή αξιολόγηση, οικογενειακή κατάσταση, ομοεδρικότητα (εάν ο φορέας προέλευσης εδρεύει στον ίδιο δήμο με τον φορέα υποδοχής – προκειμένου για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όπου δήμος νοείται οποιοσδήποτε δήμος εντάσσεται είτε στη μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής είτε στη μητροπολιτική ενότητα Θεσσαλονίκης αντίστοιχα) και το εάν ο φορέας προέλευσης υπάγεται/ εποπτεύεται από το ίδιο υπουργείο με εκείνο του φορέα υποδοχής. Αξίζει να σημειωθεί ότι το κριτήριο της ομοεδρικότητας δίνει τα περισσότερα μόρια.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, για το προσωπικό που τίθεται σε διαθεσιμότητα, προηγείται στην κατάταξη κατά σειρά :

α) ο υπάλληλος που έχει περισσότερα ανήλικα τέκνα,

β) η υπάλληλος σε κατάσταση εγκυμοσύνης,

γ) ο μεγαλύτερος στην ηλικία υπάλληλος με βάση την ημερομηνία
γέννησής του,

δ) ο υπάλληλος που συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες στο
κριτήριο του χρόνου προϋπηρεσίας και

ε) ο υπάλληλος με τη μικρότερη χιλιομετρική απόσταση της θέσης που κατείχε, πριν τεθεί σε διαθεσιμότητα, προς τη θέση στην οποία πρόκειται να τοποθετηθεί.

Εφόσον ο καθορισμός της σειράς κατάταξης δεν καταστεί δυνατός με τα προηγούμενα κριτήρια , προηγείται κατά σειρά: – ο υπάλληλος που δήλωσε ότι επιθυμεί τη μετάταξη ή τη μεταφορά του, καθώς και την τυχόν προτίμησή του για ορισμένη θέση και ο υπάλληλος με τη μικρότερη χιλιομετρική απόσταση της θέσης που κατείχε, πριν τεθεί σε διαθεσιμότητα, προς τη θέση στην οποία πρόκειται να τοποθετηθεί.

Αν και πάλι δεν καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς κατάταξης, αυτή καθορίζεται με δημόσια κλήρωση που διενεργείται με ευθύνη του ΑΣΕΠ.

Ειδικά για τους 2500 υπαλλήλους που έχουν τθεί σε διαθεσιμότητα οι πίνακες κατάταξης γίνονται με βάση τα κριτήρια και τη “βαθμολογία” που προβλέπεται από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις με μόρια.

Μπίτσικα Παναγιώτα

This entry was posted on Πέμπτη, Ιανουάριος 10th, 2013 at 08:17 and is filed under ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply