Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- Grebena live GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Άνοιξε ο δρόμος για την υλοποίηση του ΠΕΠ για μικρομεσαίες

Δεκέμβριος 21st, 2012 by Χρήστος Μίμης

Οριστικοποιήθηκε το πλαίσιο του προγράμματος – Στις 14 Ιανουαρίου η προκήρυξη

Ανοιξε ο δρόμος για την υλοποίηση του ΠΕΠ για μικρομεσαίεςΟριστικοποιήθηκε το πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών, ύψους 456 εκατ. ευρώ, το οποίο θα προκηρυχθεί τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου.

Επειτα από συμφωνία του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τις Περιφέρειες –  και με την έγκριση από την ΕΕ της αναθεώρησης των ΠΕΠ από τα οποία χρηματοδοτείται η δράση – ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση ενός προγράμματος που εδώ και μήνες αναμένει η αγορά.

Συγκεκριμένα, η συμφωνία μεταξύ υπουργείων – Περιφερειαρχών, οριστικοποίησε το σύστημα διαχείρισης της προκήρυξης και υλοποίησης της δράσης. Ετσι, η προκήρυξη θα πραγματοποιηθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης ενώ τη δράση θα διαχειριστεί η ΕΥΔ ΕΠΑΕ με φορέα διαχείρισης τον ΕΦΕΠΑΕ που επιλέχθηκε κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας.

Επίσης, οι Περιφέρειες αναλαμβάνουν ουσιαστικό ρόλο στον προσδιορισμό των κλάδων που θα είναι επιλέξιμοι προς ενίσχυση, στην αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων σε δεύτερο βαθμό καθώς και στην παρακολούθηση της υλοποίησής τους.

Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί, μετά την προκήρυξη θα δοθεί προθεσμία δύο μηνών (ως τα μέσα Μαρτίου) για την προετοιμασία και υποβολή των προτάσεων από τους επενδυτές, η αξιολόγησή τους θα διαρκέσει επίσης δύο μήνες. Οπως επίσης εκτιμάται, οι πληρωμές προς τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν θα ξεκινήσουν από τα μέσα του 2013.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 456 εκατ. ευρώ, δημόσια δαπάνη, η οποία κατανέμεται στις Περιφέρειες σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΠ Περιφέρεια Συνολικός

π/υ

(Δ.Δ. σε €)

Μερίδιο για υφιστάμενες επιχειρήσεις Μερίδιο για νέες/ υπό σύσταση επιχειρήσεις
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-

ΘΡΑΚΗ

Αν. Μακεδονία-Θράκη 22.500.000 80% 20%
Κ. Μακεδονία 90.000.000 85% 15 %
Δ. Μακεδονία 22.500.000 70% 30%
ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ Hπειρος 22.500.000 80% 20%
Στερεά Ελλάδα 18.000.000 70% 30%
Θεσσαλία 22.500.000 80% 20%
Δ. ΕΛΛΑΔΑ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ -ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ Ιόνια 22.500.000 80% 20%
Δ. Ελλάδα 22.500.000 70% 30%
Πελοπόννησος 22.500.000 70% 30%
ΚΡΗΤΗ – ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Β. Αιγαίο 22.500.000 80% 20%
Ν. Αιγαίο 15.000.000 80% 20%
Κρήτη 22.500.000 80% 20%
ΑΤΤΙΚΗ Αττική 130.500.000 80% 20%
Σύνολο 456.000.000

Το 70-85% των κονδυλίων θα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 15-30% νέες. Τα ποσοστά επιχορήγησης κυμαίνονται ανά Περιφέρεια μεταξύ 40 και 60 %.

Επιλέξιμες είναι ΜΜΕ (μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες), υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού και Εμπορίου-Υπηρεσιών.

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: δαπάνες για βελτιώσεις κτηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων, προμήθειας εξοπλισμού-μηχανημάτων- συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας-συστημάτων αυτοματοποίησης, δαπάνες πιστοποίησης εφαρμογής συστημάτων ποιότητας διασφάλισης ποιότητας, δαπάνες προστασίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας, δαπάνες προβολής προώθησης, δαπάνες λογισμικού, λειτουργικές δαπάνες κτλ.

Οι ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας, δηλαδή τα επιμέρους επαγγέλματα) που θα είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έμφαση στην καινοτομία και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε Περιφέρειας, θα ομαδοποιηθούν από τις ίδιες τις Περιφέρειες σε τρεις κατηγορίες: υψηλής, μέσης και χαμηλής προτεραιότητας. Το κριτήριο αυτό θα λαμβάνεται υπόψη (μεταξύ άλλων) και κατά την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων.

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) κάθε πρότασης, μπορεί να κυμαίνεται:

-από 30.000 έως 300.000 € για τους τομείς Μεταποίησης και Τουρισμού
-από 20.000 έως 100.000 € για τον τομέα Εμπόριο -Υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια, τραπεζικό δανεισμό ή με συνδυασμό των δύο. Στην περίπτωση του τραπεζικού δανεισμού οι επενδυτές μπορούν να αξιοποιήσουν και τα χρηματοοικονομικά εργαλεία της ΕΤΕΑΝ και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας που διατίθενται μέσω των Τραπεζών. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορούν να ζητήσουν την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ για δάνεια ή εγγυητικές επιστολές, ή την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.

Ολες οι λεπτομέρειες και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιλαμβάνονται στον Οδηγό Εφαρμογής που θα δοθεί στη δημοσιότητα μαζί με την προκήρυξη.

ΤΟ ΒΗΜΑ

This entry was posted on Παρασκευή, Δεκέμβριος 21st, 2012 at 23:31 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply