Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- Grebena live GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Νέο βαθμολόγιο, νέες μειώσεις μισθών

Δεκέμβριος 17th, 2012 by Χρήστος Μίμης

Μειωμένες ακόμα και κατά 25% θα είναι οι αποδοχές που θα λαμβάνει από τις αρχές του έτους το προσωπικό σε μη εισηγμένες ΔΕΚΟ και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το βαθμολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, επομένως και το ενιαίο μισθολόγιο, επεκτείνεται και στους συγκεκριμένους φορείς.

Αφαιρούνται

Η κατάταξη υπαλλήλων στους νέους βαθμούς θα διενεργηθεί σύμφωνα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας και το χρόνο προϋπηρεσίας που τους έχει αναγνωριστεί για τη βαθμολογική ή τη μισθολογική τους εξέλιξη κατά την 1η Ιανουαρίου 2013. Για τη νέα κατάταξη, από το συνολικό χρόνο υπηρεσίας θα αφαιρούνται, μεταξύ άλλων:

  • Ο χρόνος της διαθεσιμότητας.
  • Ο χρόνος της αργίας που επήλθε είτε εξαιτίας ποινικής δίωξης είτε εξαιτίας πειθαρχικής δίωξης.
  • Ο χρόνος της αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντα.
  • Ο χρόνος της προσωρινής παύσης.
  • Ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών.
  • Ο χρόνος της αναστολής άσκησης καθηκόντων.

Δεν υπολογίζεται

Για τη νέα κατάταξη δεν υπολογίζεται στο συνολικό χρόνο πραγματικής υπηρεσίας το μισό του πέραν της δεκαετίας χρόνου, που διανύθηκε με τυπικό προσόν κατώτερης κατηγορίας, με την επιφύλαξη ότι ο υπολογισμός αυτός δεν έχει ως συνέπεια την κατάταξη του υπαλλήλου σε βαθμό χαμηλότερο από αυτόν που θα κατατασσόταν εάν παρέμενε σε χαμηλότερη κατηγορία. «Ως ημερομηνία για τον υπολογισμό του πέραν της δεκαετίας χρόνου, θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία κτήσης του τυπικού προσόντος της ανώτερης κατηγορίας», σημειώνει η εγκύκλιος. Ειδικότερα: Για το προσωπικό που έχει κάνει μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία, για το οποίο ο μη υπολογισμός στο συνολικό χρόνο πραγματικής υπηρεσίας του μισού του πέραν της δεκαετίας χρόνου που διανύθηκε με τυπικό προσόν κατώτερης κατηγορίας, θα είχε ως συνέπεια την κατάταξή του σε χαμηλότερο βαθμό από αυτόν που θα κατατασσόταν εάν παρέμενε σε χαμηλότερη κατηγορία, η κατάταξη τελικά θα γίνει στο βαθμό που θα κατατασσόταν εάν παρέμενε στην κατώτερη κατηγορία. Ωστόσο, χωρίς να υπολογίζεται και πλεονάζων χρόνος στο βαθμό αυτό.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1.  Για την κατάταξη υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ με συνολικό χρόνο υπηρεσίας είκοσι έτη κατά την 1η Ιανουαρίου, εκ των οποίων τα πέντε έτη διανύθηκαν με το τυπικό προσόν της κατηγορίας ΠΕ και τα 15 έτη με το τυπικό προσόν της κατηγορίας ΔΕ, θα υπολογισθούν τελικά: 5 +10 + 5/2 (το μισό πέραν της δεκαετίας) = 17,5 έτη. Άρα, ο εν λόγω υπάλληλος θα καταταγεί στο βαθμό Γ’ της κατηγορίας ΠΕ. Στην περίπτωση που ο υπάλληλος παρέμενε στην κατηγορία ΔΕ με συνολικό χρόνο υπηρεσίας 20 έτη, θα κατατασσόταν πάλι στο βαθμό Γ’. Επομένως, ο υπάλληλος θα καταταγεί τελικά στο βαθμό Γ’ της κατηγορίας ΠΕ.

2.  Για την κατάταξη υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ με συνολικό χρόνο υπηρεσίας 28 έτη κατά την 1η Ιανουαρίου, εκ των οποίων τα τρία χρόνια διανύθηκαν με το τυπικό προσόν της κατηγορίας ΤΕ και τα 25 με το τυπικό προσόν της κατηγορίας ΔΕ, θα υπολογισθούν τελικά: 3 +10 + 15/2 (το μισό πέραν της δεκαετίας) = 20,5 έτη. Άρα, ο υπάλληλος θα έπρεπε να καταταγεί στο βαθμό Γ’ της κατηγορίας ΤΕ. Στην περίπτωση που ο εν λόγω υπάλληλος παρέμενε στην κατηγορία ΔΕ με συνολικό χρόνο υπηρεσίας 28 χρόνια, θα κατατασσόταν στο βαθμό Β’. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη την επιφύλαξη της συγκεκριμένης ρύθμισης, ότι δηλαδή δεν μπορεί ο υπάλληλος να καταταγεί σε βαθμό χαμηλότερο από αυτόν που θα κατατασσόταν εάν παρέμενε στη χαμηλότερη κατηγορία, ο υπάλληλος θα καταταγεί τελικά στο βαθμό Β’ της κατηγορίας ΤΕ, αλλά χωρίς πλεονάζoντα χρόνο.

Δημήτρης Γκάτσιος, στον Ελεύθερο Τύπο

This entry was posted on Δευτέρα, Δεκέμβριος 17th, 2012 at 15:32 and is filed under ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply