Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- Grebena live GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Τι αλλάζει στις εισφορές εργοδοτών – εργαζομένων

Δεκέμβριος 1st, 2012 by Χρήστος Μίμης

«Κρυφές» διατάξεις που οδηγούν σε έμμεση αύξηση των εισφορών σε μια μεγάλη ομάδα ασφαλισμένων, πριν από το 1993, όχι μόνον του ΙΚΑ αλλά και των ταμείων των ΔΕΚΟ και των Τραπεζών που έχουν ενταχθεί σε αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνουν ακόμη υψηλούς μισθούς, περιλαμβάνει το νέο ασφαλιστικό. Οι αυξήσεις θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου του 2013 και αφορούν τους ασφαλισμένους πριν από το 1993.

Σύμφωνα με τον νόμο, από την αρχή του νέου έτους, εναρμονίζεται το ανώτατο όριο (πλαφόν) των ασφαλιστέων αποδοχών των παλαιών ασφαλισμένων, με εκείνες των νέων μισθωτών ασφαλισμένων, κάτι που οδηγεί εμμέσως πλην σαφώς, σε σημαντική αύξηση εισφορών.

Αυτό σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι – μισθωτοί πριν από το 1993 με υψηλούς μισθούς, οι οποίοι μέχρι σήμερα κατέβαλλαν εισφορές επί ενός ποσού και όχι επί του συνόλου του μισθού τους, πλέον θα δουν το εισόδημά τους να μειώνεται, αφού θα αυξηθεί η βάση επί της οποίας θα υπολογίζεται η ασφαλιστική τους εισφορά.

Το πλαφόν, είναι πλέον ενιαίο για όλους, στα 5.546,8 ευρώ.

Αναλυτικά, στην εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας διευκρινίζεται ότι για τους νέους ασφαλισμένους, η εισφορά για την ασφάλιση αναπηρίας, γήρατος και θανάτου στα ταμεία κύριας ασφάλισης που ασφαλίζουν μισθωτούς, υπολογίζεται επί των αποδοχών τους, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το μήνα, τα 5.546,8 ευρώ.

Για τους παλιούς ασφαλισμένους του ΙΚΑ, το ανώτατο όριο των κατά μήνα ασφαλιστέων αποδοχών έχει διαμορφωθεί στα 2.430,25 ευρώ.

Σε άλλους φορείς ασφάλισης μισθωτών, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών ποικίλλει, αφού σε κάποιους δεν υπάρχει πλαφόν (ενδεικτικά : ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΑΠ-ΙΛΤ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, Τράπεζα της Ελλάδος) ενώ σε άλλους φορείς τίθενται διάφορα πλαφόν (ενδεικτικά : ΤΑΠ- ΔΕΗ: 4.544,83 ευρώ).

Με βάση το νέο νόμο και την ερμηνευτική του εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας και απέστειλε προς όλα τα ταμεία και τους κλάδους – τομείς:

α) σε όσους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης το ανώτατο όριο (πλαφόν) ασφαλιστέων αποδοχών των παλαιών ασφαλισμένων είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο των νέων ασφαλισμένων, εξισώνεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όπου το πλαφόν είναι υψηλότερο ή δυνητικά υψηλότερο τούτο εξακολουθεί να ισχύει.
Έτσι, στο ΙΚΑ, πλέον, το ανώτατο όριο (πλαφόν) ασφαλιστέων αποδοχών είναι 5.546,8 ευρώ.

Αντίθετα, για φορείς που ως ασφαλιστέες αποδοχές ορίζονταν οι πάσης φύσεως αποδοχές, αυτό εξακολουθεί να ισχύει, δεδομένου ότι οι αποδοχές αυτές μπορεί και να υπερβαίνουν το νέο πλαφόν.

Σε περιπτώσεις φορέων που οι ασφαλιστέες αποδοχές ορίζονται ως σταθερό ποσό (π.χ. ΤΑΙΣΥΤ), αυτές εξακολουθούν ως έχουν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν και αρχικά υπήρχε πρόβλεψη ότι η διάταξη τυγχάνει άμεσης εφαρμογής, τελικά, αποφασίστηκε να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2013.

Και μείωση εργοδοτικών εισφορών
Στον αντίποδα, αναδρομικά, από 1η Νοεμβρίου του 2012 καταργήθηκε βάσει Μνημονίου η εργοδοτική εισφορά υπέρ των καταργηθέντων πλέον Οργανισμού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) και Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) συνολικού ποσοστού 1,10% (0,35% και 0,75%).

Κατάργηση της εισφοράς στα καύσιμα
Χωρίς πόρους θα μείνει από την 1η Δεκεμβρίου ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (πρώην ΤΕΑΠΥΚ) που έχει ενταχθεί στον ΟΑΕΕ. Και αυτό για προβλέπεται μεν, η κατάργηση της εισφοράς ποσοστού 4,950 τοις χιλίοις επί των ανά λίτρο προ Φ.Π.Α. τιμών των βενζινών, των πετρελαίων εκτός πετρελαίου θέρμανσης και φωτιστικού και του υγραερίου που πηγαίνει υπέρ του ΤΕΑΠΥΚ, δεν έχει όμως υπογραφεί ακόμη η απόφαση που θα προβλέπει την υποκατάσταση της εισφοράς αυτής.

This entry was posted on Σάββατο, Δεκέμβριος 1st, 2012 at 10:01 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply