Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Μαύρα τα μαντάτα για το εμπόριο – χάθηκαν 93.500 θέσεις εργασίας

21 Νοεμβρίου, 2012 by Χρήστος Μίμης

Αποκαλυπτική σε στοιχεία η ετήσια έκθεση εμπορίου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου

Μαύρα τα μαντάτα για το εμπόριο όπως καταγράφεται και στην ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά τον τελευταίο χρόνο, το εμπόριο απώλεσε 93.500 θέσεις εργασίας, συγκεντρώνοντας μόλις 673.400 απασχολουμένους. Είναι χαρακτηριστικό ότι η απασχόληση στο εμπόριο διαμορφώθηκε κάτω από τις 700.000 θέσεις για πρώτη φορά από το 1999.

Ωστόσο, το εμπόριο παραμένει ένας από τους σημαντικότερους τομείς της ελληνικής οικονομίας ο οποίος συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της απασχόλησης στην Ελλάδα, καθώς κατά τη διάρκεια της κρίσης διατήρησε πάνω από το 1/3 των θέσεων εργασίας που είχε δημιουργήσει από το 1993 έως το 2008, ενώ συμμετέχει με μόλις 1 θέση μισθωτής εργασίας σε κάθε 10 αντίστοιχες θέσεις που χάθηκαν από την ελληνική οικονομία.

Κατά το 2012 το εμπόριο παρείχε απασχόληση σε 679.350 άνδρες και γυναίκες, αριθμός που αντιστοιχεί στο 17,9% της συνολικής απασχόλησης στην ελληνική οικονομία και στο 1/4 περίπου (23,0%) των απασχολουμένων στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας.

Σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο η μείωση στην απασχόληση του εμπορίου ήταν η μεγαλύτερη, αριθμητικά, σε σχέση με τους υπόλοιπους 16 κλάδους της ελληνικής οικονομίας όπου επίσης μειώθηκε η απασχόλησή τους.

Ακόμα, η απασχόληση αυξήθηκε μόνο στον κλάδο της εμπορίας και συντήρησης οχημάτων στις επιχειρήσεις που απασχολούν από 10 εργαζομένους και πάνω, ενώ αντίθετα μειώθηκε σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους του εμπορίου καθώς και στις μικρού μεγέθους επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 10 άτομα.

Σε κάθε έμπορο-εργοδότη αναλογούν κατά μέσο όρο 5,6 μισθωτοί έναντι 5,0 του προηγούμενου έτους και 3,4 το 1993, γεγονός που υποδεικνύει το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων του εμπορίου, τη φάση μετασχηματισμού που διέρχεται αλλά και τη συγκεντροποίηση της απασχόλησης σε μεγάλες επιχειρήσεις.

Η συμμετοχή των νέων μέχρι 29 ετών οι οποίοι εργάζονται στο εμπόριο στο σύνολο των απασχολουμένων στον κλάδο, παραμένει μεγαλύτερη από την αντίστοιχη συμμετοχή των νέων στον σύνολο της οικονομίας και στον τομέα των υπηρεσιών (17,4% στο εμπόριο, 13,7% στο σύνολο της οικονομίας και 14,5% στις υπηρεσίες).

Ο κλάδος του εμπορίου αποτελεί επίσης σημαντικό πόλο προσέλκυσης της γυναικείας απασχόλησης, καθώς η αναλογία των γυναικών κατά το 2012 ανήλθε στο 42,2% των απασχολουμένων στο εμπόριο έναντι 40,5% για το σύνολο της οικονομίας. Επίσης, ο κλάδος αποτελεί προνομιακό χώρο των επιχειρηματιών γυναικών της χώρας καθώς του αναλογούν το ήμισυ σχεδόν (46,5%) των γυναικών που δραστηριοποιούνται ως διευθύνουσες επιχειρηματίες και προϊσταμένες σε μικρές επιχειρήσεις.

Το ποσοστό της μερικής απασχόλησης αυξήθηκε σημαντικά, από 5,6% το 2011 σε 7,3% το 2012, ενώ το ποσοστό των μισθωτών που απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μειώθηκε σημαντικά, στο 4,7% από 8,9% που ήταν το 2011.

Το λιανικό εμπόριο είναι ο κλάδος στον οποίο εργάζεται η μεγάλη πλειοψηφία των απασχολουμένων στο εμπόριο (69,0%) και ακολουθούν το χονδρικό εμπόριο (20,6%) και ο κλάδος του εμπορίου, συντήρησης και επισκευής οχημάτων (10,4%).

Η σταθεροποίηση των μεριδίων των κλάδων του λιανικού και του χονδρικού εμπορίου οφείλεται στο ότι είναι οι μόνοι από τους κλάδους του εμπορίου που μπόρεσαν να διατηρήσουν στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης θέσεις εργασίας που είχαν δημιουργήσει κατά την περίοδο 1993-2008, σε αντίθεση με τον κλάδο της εμπορίας και συντήρησης οχημάτων, η απασχόληση του οποίου μειώθηκε, ενώ η τάση του μεριδίου του είναι πτωτική.

Το 2012 το 10,0% των εργαζομένων στο εμπόριο ήταν εργοδότες, το 27,7% αυτοαπασχολούμενοι, το 56,2% μισθωτοί και το 6,1% συμβοηθούντα μέλη της οικογένειας. Το εμπόριο αντιπροσωπεύει το 25,0% των εργοδοτών της χώρας, το 20,0% των αυτοαπασχολουμένων, το 16,0% των μισθωτών και το 22,0% των συμβοηθούντων μελών.

Στον εμπορικό τομέα από το 1993 μέχρι σήμερα μειώθηκαν κυρίως οι αυτοαπασχολούμενοι και τα συμβοηθούντα μέλη, σε αντίθεση με τις σημαντικές αυξήσεις στις κατηγορίες των μισθωτών και των εργοδοτών. Το εμπόριο χαρακτηρίζεται για τη μεγάλη συγκέντρωση απασχολουμένων που είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς περίπου 6 στους 10 εργαζομένους προέρχονται από αυτή την εκπαιδευτική βαθμίδα (57,3%). Αναλογούν 3 στους 10 εργαζομένους (32,0%) οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ το 10,0% έχει λάβει μόνο πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Σημαντικό χαρακτηριστικό του εμπορίου είναι ακόμη το μεγάλο ποσοστό που του αναλογεί στην απορρόφηση του νέου δυναμικού που προέρχεται από τους ανέργους και τους αέργους οι οποίοι εξασφαλίζουν εργασία στους τομείς της οικονομίας. Οι νέες θέσεις εργασίας που συνολικά δημιουργήθηκαν από το εμπόριο αντιστοιχούν στο 1/5 και άνω των θέσεων που δημιουργήθηκαν από το σύνολο της οικονομίας και στο 1/4 των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας.

Οι προβλέψεις για το 2013

-Η απαισιοδοξία εντείνεται στο ελληνικό εμπόριο. Οι 7 στις 10 ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ και 4 στις 10 ΑΕ και ΕΠΕ προβλέπουν ότι οι πωλήσεις και τα κέρδη τους θα είναι μειωμένα.
-Προβλέπεται νέα εξασθένιση της επενδυτικής ροπής, ιδιαίτερα από τις ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ καθώς περισσότερες από 4 στις 10 δήλωσαν πρόθεση μείωσης των επενδύσεών τους.
-Η απόλυτη πλειονότητα (60%) των ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ προβλέπει στασιμότητα της απασχόλησης, παράλληλα όμως διευρύνθηκε δραστικά το μερίδιο όσων προβλέπουν μείωση της απασχόλησης.
-Οι 5 στις 10 ΑΕ και ΕΠΕ θεωρούν ότι η απασχόληση θα παραμείνει περίπου στάσιμη το 2013, ενώ περίπου 1 στις 3 προβλέπει μείωση.
-Η απαισιοδοξία για τη ρευστότητα είναι έντονη, με 7 στις 10 ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ και 4 στις 10 ΑΕ και ΕΠΕ να προβλέπουν επιδείνωση της ρευστότητάς τους το 2013.

www.unitedreporters.gr

This entry was posted on Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου, 2012 at 13:34 and is filed under ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply