Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- Grebena live GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

3.571 προσλήψεις στο Δημόσιο το 2013

Νοεμβρίου 3rd, 2012 by Χρήστος Μίμης

Μέχρι το 2016 θα έχει μειωθεί το προσωπικό κατά 80.905 άτομα μόνο από την εφαρμογή του κανόνα μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις

3.571 προσλήψεις στο Δημόσιο το 2013Προσλήψεις 3.571 υπαλλήλων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα προγραμματίζει για το 2013 η κυβέρνηση, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή. Στο ίδιο διάστημα οι αποχωρήσεις υπαλλήλων από το Δημόσιο θα φθάσουν τις 25.372.

Συνολικά στην τετραετία 2013-2016 θα αποχωρήσουν 96.139 άτομα, όταν κατά την ίδια χρονική περίοδο στο Δημόσιο θα προσληφθούν 15.234 υπάλληλοι. Δηλαδή, μέχρι το 2016 θα έχει μειωθεί το προσωπικό κατά 80.905 άτομα μόνο από την εφαρμογή του κανόνα μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις.

Πιο αναλυτικά, όπως σημειώνεται στο Μεσοπρόθεσμο, ο προγραμματισμός προσλήψεων ανά υποτομέα της γενικής κυβέρνησης βασίστηκε στον κανόνα 1 προς 5 σε σχέση με τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις του προηγούμενου έτους, όσο και τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των μεμονωμένων φορέων, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα.

3.571 προσλήψεις στο Δημόσιο το 2013

Ειδικότερα, οι εξειδικευμένες ανάγκες μεμονωμένων φορέων που ελήφθησαν υπόψη στον ανωτέρω προγραμματισμό είναι οι εξής:

  • Στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, για τα έτη 2013 και 2014 δεν θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις ένστολου προσωπικού, ενώ για τα έτη 2015 και 2016 ο αριθμός αυτός θα ανέλθει στα επίπεδα του 2012 (580 κατ’ έτος).
  • Στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας, για τη διετία 2013-2014 προβλέφθηκε μείωση των προσλήψεων κατά 30% σε σχέση με αυτές του έτους 2012, δηλαδή 819 άτομα.
  • Στους ΟΤΑ α’ βαθμού (πλην των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων) δεν θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις τακτικού προσωπικού για όλα τα έτη της περιόδου 2013-2016.
  • Στο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, για τα έτη 2013 και 2014 δεν θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις διοικητικού προσωπικού, ενώ για το διδακτικό προσωπικό ο λόγος προσλήψεων-αποχωρήσεων θα διαμορφωθεί στο 1 προς 10.
  • Στο υπουργείο Οικονομικών προβλέπεται η πρόσληψη 200 εφοριακών εντός του 2013.
  • Στο υπουργείο Δικαιοσύνης προβλέπεται η αποφοίτηση 162 δικαστών από την Εθνική Σχολή Δικαστών.

Πάντως ο αριθμός των προσλήψεων δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένος, καθώς στο Μεσοπρόθεσμο επισημαίνεται ότι οι προβλεπόμενες προσλήψεις ανά υποτομέα μπορεί να είναι μικρότερες ή μεγαλύτερες από αυτές που θα γίνουν τελικά ανά έναν, χωρίς όμως να επηρεαστεί το συνολικό αποτέλεσμα. Η κατανομή των προσλήψεων θα αποφασιστεί ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε φορέα.

Ταμεία
Λιγότερα 1,23 δισ. ευρώ για ασφάλιση και περίθαλψη

Μειωμένο κατά 1,23 δισεκατομμύριο ευρώ θα είναι το κονδύλι που θα διατεθεί την επόμενη χρονιά για ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία. Ενδεικτικά αναφέρεται πως η επιχορήγηση των ασφαλιστικών ταμείων θα είναι την επόμενη χρονιά μειωμένη κατά 1,18 δισεκατομμύριο ευρώ.

Ενδεικτικά αναφέρεται πως:

  • Στον ΟΓΑ η επιχορήγηση το 2013 θα πέσει από τα 4,1 στα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ.
  • Στο ΙΚΑ το ποσό θα περιοριστεί την επόμενη χρονιά από τα 3,6 στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ.
  • Στον ΟΑΕΕ θα διατεθούν 800 εκατομμύρια, από το 1,35 δισεκατομμύριο που προβλέπονται για τη φετινή χρονιά.
  • Στα ίδια επίπεδα θα μείνει η επιχορήγηση στο ΤΑΠ-ΟΤΕ και το ΝΑΤ. στο «κόκκινο»

Εδώ πρέπει να επισημανθεί πως ήδη τα μεγάλα Ταμεία είναι στο «κόκκινο» και δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους (π.χ. καταβολή συντάξεων). Για παράδειγμα, το ΙΚΑ έχει ήδη στραφεί στον εσωτερικό δανεισμό και ετοιμάζεται να πάρει προκαταβολικά μέρος της χρηματοδότησης του 2013 για να τα βγάλει πέρα.

Μειωμένη θα είναι το 2013 και η επιχορήγηση στον ΕΟΠΥΥ, που πέφτει από τα 843 εκατομμύρια φέτος στα 808 εκατομμύρια την επόμενη χρονιά. Μειωμένο θα είναι και το κονδύλι για το ΕΚΑΣ (από τα 775 θα πέσει στα 680 εκατομμύρια ευρώ), κάτι που εκτιμάται πως συνδέεται και με την αύξηση του ορίου ηλικίας στα 65 έτη για την καταβολή του επιδόματος. Σημειώνεται πως το 2016 προβλέπεται μείωση των επιχορηγήσεων των ασφαλιστικών ταμείων στα 9,69 δισεκατομμύρια ευρώ (όπως αναφέρθηκε φέτος το ποσό αυτό είναι 13,78 δισεκατομμύρια).

Χάνουν τη διαχειριστική τους αυτονομία
Αυστηρό «μνημόνιο» εποπτείας στους ΟΤΑ

Ενα αυστηρό «μνημόνιο» εποπτείας επιβάλλεται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι χάνουν τη διαχειριστική τους αυτονομία. Οταν αποκλίνουν από τους στόχους των προϋπολογισμών τους, θα υποχρεώνονται να πληρώνουν μόνο μισθούς, θα μετατάσσονται οι εργαζόμενοί τους και θα αυξάνονται τα τοπικά τέλη. Οσον αφορά στις ΔΕΚΟ, οι αποκλίσεις θα φέρνουν αυτόματο «πάγωμα» των επιχορηγήσεων από τον προϋπολογισμό.

Τα παραπάνω τονίζονται στο Μεσοπρόθεσμο, όπου διευκρινίζεται πως το υπουργείο Εσωτερικών θα δημιουργήσει, εντός της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το Παρατηρητήριο Οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Στόχος να παρακολουθείται σε μηνιαία βάση η εκτέλεση του προϋπολογισμού όλων των ΟΤΑ και σε περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις, θα ενημερώνεται ο φορέας ότι υποχρεούται σε άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού του και υποβολή αυτού προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Εφόσον ο ίδιος φορέας συνεχίζει να παρουσιάζει αποκλίσεις και ύστερα από τρεις μήνες, τότε με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών θα υπάγεται υποχρεωτικά στο πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης, με μερική απώλεια της διαχειριστικής του αυτονομίας.

Αυτό σημαίνει πως θα περιορίζει τις δαπάνες του μόνο σε υποχρεώσεις μισθοδοσίας και λοιπές απολύτως μη ανελαστικές δαπάνες, θα προχωρεί σε υποχρεωτικές μετατάξεις προσωπικού και θα λαμβάνει μέτρα για αύξηση των ιδίων εσόδων (τέλη, τοπικοί φόροι).

Εξάλλου, για τις ΔΕΚΟ στο Μεσοπρόθεσμο αναφέρεται ότι σε περιπτώσεις «σημαντικών αποκλίσεων θα αναλαμβάνονται δράσεις για την πιστή εφαρμογή του προϋπολογισμού».

Οι δράσεις αυτές αφορούν κυρίως στο «πάγωμα» των επιχορηγήσεων του προϋπολογισμού προς τις δημόσιες επιχειρήσεις κατά το ποσό των αποκλίσεων.

 

Κώστας Τσαχάκης

This entry was posted on Σάββατο, Νοεμβρίου 3rd, 2012 at 13:08 and is filed under ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply