Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- Grebena live GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Συνέντευξη στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας με θέμα: «Πορεία υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας στο ΕΣΠΑ»… (Video)

Οκτώβριος 1st, 2012 by Χρήστος Μίμης

http://1.bp.blogspot.com/-TmJZkCLziNw/UGmM1X2JvUI/AAAAAAAA6eM/PfwuBdfHqM4/s1600/DSC_2343.jpgΣυνέντευξη τύπου που παραχώρησαν τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2012, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής και ο Γενικός Διευθυντής του ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης – Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας) Σπύρος Σκοτίδας, με θέμα: «Πορεία υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας στο ΕΣΠΑ»:

Η επιχειρηματικότητα επιδέχεται πολλών ορισμών και προσεγγίσεων, που εκτείνονται από το «δημιουργείν» έως το «επιβιώνειν», από την ανάληψη ρίσκου έως την άσκηση ηγεσίας, από την σύλληψη μιας ιδέας – στόχου και την επιθυμία αυτοαπασχόλησης έως την πραγμάτωσή της.

Πάνω απ’ όλα όμως, η επιχειρηματικότητα είναι νοοτροπία, κυρίως ατόμων που ανήκουν σε μια ετερογενή ομάδα και που έχουν το ταλέντο να αναγνωρίζουν ευκαιρίες εκεί που οι άλλοι δεν τις βλέπουν και να οργανώνονται για να επιτύχουν το τελικά επιδιωκόμενο όφελος.

Η επιχειρηματικότητα είναι στενά συνδεδεμένη με την καινοτομία, που αναζητά διαρκώς κάτι νέο, το οποίο να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες  ανάγκες του ανθρώπου και για το σκοπό αυτό αναπλάθει το παλιό. Οφείλει όμως να είναι το ίδιο συνδεδεμένη και με τη κοινωνική υπευθυνότητα και το σεβασμό στην οικολογική ισορροπία, προκειμένου να παραμείνει ωφέλιμη και επομένως βιώσιμη. Μπορεί έτσι να συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και πλούτου, απελευθερώνοντας εν γένει το ανθρώπινο δυναμικό, επιτρέποντας την μετατροπή νέων ιδεών σε επιτυχημένες προσπάθειες και συσσωρεύοντας σχετική γνώση.

  • Το ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΣΠΑ 2007-2013) σημαντικό εργαλείο για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας

Τα προγράμματα του ΕΠΑΝ ΙΙ και η συμμετοχή των επιχειρήσεων της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα 2007-2013, έχει ως κεντρικό αναπτυξιακό στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος της χώρας, με έμφαση στη διάσταση της καινοτομικότητας.

Στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ έχουν προκηρυχθεί αρκετά σημαντικές δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Κάποιες από αυτές τις δράσεις-προγράμματα αφορούν τις υφιστάμενες επιχειρήσεις δηλαδή αυτές που λειτουργούν χρόνια και θέλουν να εκσυγχρονιστούν ή ενισχύουν τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Παραδείγματος χάριν το Πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», συνιστά ένα σημαντικό εργαλείο για την αλλαγή του προτύπου μοντέλου ανάπτυξης και την στροφή προς την καινοτομία.

Το έντονο ενδιαφέρον που εκφράστηκε κατά την υποβολή προτάσεων (στα πλαίσια του προγράμματος υποβλήθηκαν συνολικά σε επίπεδο χώρας 443 επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων συνολικού προϋπολογισμού 63,7 εκ ευρώ εκ των οποίων τα 13 από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 38.000.000 περίπου ευρώ) τόσο των νέων ανθρώπων, όσο και των νέων επιχειρήσεων, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, να αναλάβουν ρίσκα και να δραστηριοποιηθούν σε καινοτόμες δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας, επιβεβαιώνει με τον πιο σαφή τρόπο,  ότι η υγιής επιχειρηματικότητα μπορεί να αποτελέσει το διαβατήριο για την έξοδο της χώρας από την βαθιά κρίση που διέρχεται.

Επίσης στα προγράμματα της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας που μέχρι πρόσφατα υλοποιούνταν από τον ΕΟΜΜΕΧ, αλλά μετά τις διαδικασίες των συγχωνεύσεων περιήλθαν ως διαχείριση στον ΕΦΕΠΑΕ, έχουν ενταχθεί αρκετές επιχειρήσεις από την Περιφέρειά μας (41 προτάσεις συνολικά). Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διευκόλυνση – μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων – της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους ηλικιακά επιχειρηματίες (Επιχειρηματικότητα Νέων), σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Ας μην ξεχνούμε πως οι Νέοι και οι Γυναίκες αποτελούν μια ιδιαίτερα «ευπαθή» κοινωνική ομάδα που πλήττεται με υψηλότατα ποσοστά ανεργίας (περίπου 50%).

Παράλληλα, σε δύο άλλα προγράμματα, 1) της «Μεταποίησης στις Νέες Συνθήκες» και 2)της «Εξωστρέφειας & Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων» έχει ενταχθεί, επίσης, ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων από την περιφέρειά μας, που ήδη βρίσκονται σε φάση υλοποίησης  των επενδυτικών τους σχεδίων. Στο πρόγραμμα της «Εξωστρέφειας» έχουν ενταχθεί 39 συνολικά επιχειρήσεις από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,  με στόχο τη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων (και υπό προϋποθέσεις των μεγάλων επιχειρήσεων), σαν βασική επιλογή για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Επιπρόσθετα στο πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες συνθήκες» έχουν ενταχθεί συνολικά 63 επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής προς νέα ή διαφοροποιημένα προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες καθώς και την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, και ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.

Ο στόχος των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν σήμερα το απόγευμα, την Τετάρτη 3/10 και την επόμενη Δευτέρα 8/10, από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, σε συνεργασία με την ΑΝΚΟ που είναι το παράρτημά της στη Δυτική Μακεδονία και την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Κοζάνης, είναι αφενός η πληρέστερη ενημέρωση των επιχειρήσεων για τους κανόνες υλοποίησης των επενδυτικών τους σχεδίων και αφετέρου η απευθείας ενημέρωση σχετικά με τα προβλήματα που εντοπίζονται στο στάδιο της υλοποίησης και η ενδεχόμενη λύση τους, ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απορρόφηση πόρων από τις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας. Θα ήθελα να τονίσω ότι όσο σημαντική είναι η θετική αξιολόγηση και η ένταξη επιχειρήσεων σε επενδυτικά προγράμματα άλλο τόσο σημαντική είναι η επιτυχής υλοποίηση και ολοκλήρωση των σχεδίων αυτών, ώστε να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ, ιδιαίτερα την περίοδο αυτή που οι επιχειρήσεις και οι πολίτες έχουν υποστεί οικονομική ασφυξία.

Για άλλη μια φορά θα ήθελα να τονίσω ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στέκεται αρωγός όλων των προσπαθειών που έχουν στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αλλά και την καθιέρωση ενός προτύπου βιώσιμου και υγιούς επιχειρείν που θα συμβάλει τα μέγιστα στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας.

http://1.bp.blogspot.com/-daYqgLgxYtc/UGmMy3C6maI/AAAAAAAA6eE/x9NNz8boUPY/s1600/DSC_2330.jpg

Ενημερωτικά στοιχεία για την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

1.Η ταυτότητα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

O Φορέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, δημιουργήθηκε το Νοέμβριο του 2002 από τη σύμπραξη δύο έμπειρων και καταξιωμένων Φορέων Διαχείρισης Προγραμμάτων στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας, του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) και της Αναπτυξιακής Ένωσης Μακεδονίας.

Το ΚΕΠΑ, δημιουργήθηκε το 1991 με έδρα τη Θεσσαλονίκη, από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, με σκοπό τη διαχείριση Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων. Από το 1993 το ΚΕΠΑ δραστηριοποιείται ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) στη διαχείριση και το σχεδιασμό προγραμμάτων και δράσεων πανελλαδικής κυρίως εμβέλειας, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του το ΚΕΠΑ το Μάρτιο του 2011 ξεκίνησε τη λειτουργία γραφείου στις Βρυξέλλες.

Η ΑΝΕΜ δημιουργήθηκε το 1997, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, από το ΚΕΠΑ και τα τοπικά Επιμελητήρια της Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας καθώς επίσης την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΑΝΚΟ) και την Ένωση Κεντρικών Επιμελητηρίων Μακεδονίας (ΕΚΕΜ). Η δημιουργία της ΑΝΕΜ, υπαγορεύτηκε από την ανάγκη λειτουργίας ενός Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) των προγραμμάτων στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Β’ ΚΠΣ στον οποίο να συμμετείχαν τα Επιμελητήρια καθώς και αναπτυξιακοί και επιχειρηματικοί φορείς της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

Σκοπός της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ είναι η διαχείριση Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Η έδρα της εταιρείας είναι στη Θεσσαλονίκη. Οι διοικητικές και επιχειρησιακές λειτουργίες της, καθώς και οι υποδομές της, εξυπηρετούνται αποκλειστικά από το ΚΕΠΑ που έχει την ευθύνη εφαρμογής και διαχείρισης των προγραμμάτων που αναλαμβάνει η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ. Για τις ανάγκες πληροφόρησης και δημοσιότητας των προγραμμάτων συνεργάτες της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ βρίσκονται εγκατεστημένοι στις έδρες των Επιμελητηρίων της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας καθώς και στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΚΟ Α.Ε. όπου στις εγκαταστάσεις της, η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ διατηρεί παράρτημα.

  • Στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, διαχειρίσθηκε ως αρμόδιος ΕΦΔ για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, έργα και δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) συνολικού προϋπολογισμού περίπου 600 εκ. ευρώ.
  • Στην προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2007-2013 η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ συμμετέχει ως βασικός εταίρος και με γεωγραφική ευθύνη τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, στο κοινοπρακτικό σχήμα του αρμόδιο ΕΦΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ) , ΕΦΕΠΑΕ.

Προγράμματα ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΣΠΑ 2007-2013) που διαχειρίζεται η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

ΕΠΑΝ ΙΙ


Πράσινη Επιχείρηση 2010


Πράσινος Τουρισμός


Εναλλακτικός Τουρισμός


Μεταποίηση στις νέες Συνθήκες


Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων


Εθνικο Αποθεματικό Απροβλέπτων


Επιχειρηματικότητα Νέων


Γυναικεία Επιχειρηματικότητα


Ενδυση και Υπόδηση


Νέα Kαινοτομική Επιχειρηματικότητα


Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές


ΠΕΠ

Βασικά Σημεία Συνέντευξης  Τύπου Γενικού Διευθυντή ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. Σπύρου Σκοτίδα

1) Η σημερινή συνέντευξη γίνεται σε μία ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδο για τη χώρα αλλά και για την πορεία του ΕΣΠΑ 2007-2013. Είναι γνωστό ότι το ΕΣΠΑ 2007-2013 και ειδικότερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) αποτελούν τα βασικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιήσουν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της χώρας και της Δυτικής Μακεδονίας στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού τους, της εξωστρέφειας, της καινοτομίας, της περιβαλλοντικής τους αναβάθμισης και γενικότερα της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς τους με την ταυτόχρονη διατήρηση αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

2) Η παρουσία της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ γίνεται με αφορμή την καμπάνια ενημέρωσης που θα υλοποιήσουμε από σήμερα 1/10/2012 έως τις 24/10/2012 στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας απευθυνόμενοι στις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα του ΕΠΑΝ ΙΙ που διαχειρίζεται η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ μέσω του ΕΦΕΠΑΕ – Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ- με γεωγραφική ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Τα προγράμματα αυτά είναι :

ü  Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες

ü  Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων

ü  Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας των Νέων

ü  Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών

ü  Ένδυση-Υπόδηση

τα οποία βρίσκονται σε φάση πλήρους επιχειρησιακής υλοποίησης και εξέλιξης.

3) Αφορμή για την διεξαγωγή της καμπάνιας αποτέλεσε η έρευνα που πραγματοποίησε η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στα τέλη Ιουλίου 2012 και απευθυνόταν στις επιχειρήσεις των προγράμματα που προαναφέρθησαν.  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας :

ü  Το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων παρουσιάζει την καλύτερη εικόνα από απόψεως υλοποίησης και αντιμετώπισης προβλημάτων.

ü  Το μεγαλύτερο πρόβλημα  για τις επιχειρήσεις που θέλουν να υλοποιήσουν το έργο τους αλλά και για αυτές που δηλώνουν πρόθεση μη υλοποίησης του έργου τους είναι το οικονομικό περιβάλλον ,  η έλλειψη ρευστότητας και η αδυναμία λήψης δανείου από τις Τράπεζες (ποσοστά άνω του 50%). Αποτέλεσμα αυτού είναι σε προγράμματα σημαντικά για τη βελτίωση και των εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων όπως η «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» να αποτελεί σημαντικό λόγο μη πρόθεσης υλοποίησης του έργου με κίνδυνο απώλειας κονδυλίων για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.

ü  Οι επιχειρήσεις που είχαν ενταχθεί στα προγράμματα του ΕΟΜΜΕΧ αντιμετώπισαν σημαντικά προβλήματα ενημέρωσης και σημαντικών καθυστερήσεων στο διάστημα από το Νοέμβριο 2011 μέχρι το Μάιο 2012 με αποτέλεσμα να εγείρονται ζητήματα συνέχισης υλοποίησης του έργου τους.

ü  Η ανάγκη για παράταση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης των έργων είναι εμφανής στο πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» και σημαντική στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων».

ü  Λόγω των οικονομικών εξελίξεων αλλά και του είδους των δαπανών έχει καταγραφεί η ανάγκη για τροποποιήσεις στο επενδυτικό σχέδιο.

ü  Η υποστήριξη των επιχειρήσεων από τους συμβούλους υποστήριξης κινείται σε καλό επίπεδο. Παρόλα αυτά οι επιχειρήσεις ζητούν περισσότερη στήριξη και ενημέρωση για την έγκαιρη και επιτυχή ολοκλήρωση του έργου τους.

Έχοντας λοιπόν υπόψη τα παραπάνω αποτελέσματα η Δ.Ε. της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στην οποία τονίζω ότι συμμετέχουν όλα τα Επιμελητήρια της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και η ΑΝΚΟ (παράρτημα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στην Δυτική Μακεδονία) αποφάσισαν τη διεξαγωγή ενημερωτικών εκδηλώσεων. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω την ΑΝΚΟ για τη στήριξη και βοήθεια της καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασία μας που ξεκίνησε από το Β’ ΚΠΣ και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Σκοπός των εκδηλώσεων αυτών είναι αφενός η πληρέστερη ενημέρωση των επιχειρήσεων για τους κανόνες υλοποίησης των έργων τους και αφετέρου η απευθείας ενημέρωση της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και η ενδεχόμενη λύση τους, προκειμένου να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απορρόφηση των διατεθέντων πόρων στις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας. Μαζί με τις επιχειρήσεις έχουν κληθεί να συμμετάσχουν οι σύμβουλοι υποστήριξης των έργων τους (εφόσον διαθέτουν) καθώς και οι λογιστές των επιχειρήσεων οι οποίοι για μας αποτελούν σημαντικούς παράγοντας για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός έργου.

Οι εκδηλώσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα  διεξαχθούν σε συνεργασία  με την ΑΝΚΟ και την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Κοζάνης, στο Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, στα Κοίλα Κοζάνης:

  • την Δευτέρα 1/10/2012 και ώρα 18.00, για τις επιχειρήσεις που υλοποιούν έργα στα προγράμματα «Ενίσχυση επιχειρηματικότητας Γυναικών» και «Ενίσχυση επιχειρηματικότητας Νέων»,
  • την Τετάρτη 3/10/2012 και ώρα 17.30, για τις επιχειρήσεις που υλοποιούν έργα στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων» και
  • την Δευτέρα 8/10/2012 και ώρα 18.00, για τις επιχειρήσεις που υλοποιούν έργα στο πρόγραμμα «Μεταποίηση  στις νέες συνθήκες».

Προσδοκούμε στην ευρεία συμμετοχή των επιχειρήσεων στις οποίες έχουμε ήδη αποστείλει σχετική ενημέρωση-πρόσκληση ενώ επίσης έχουμε έρθει και σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους.

4) Σχετικά με τη μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων που διαχειρίζεται η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας επισημαίνω τα εξής :

α) Υλοποιούνται 243 έργα συνολικού προϋπολογισμού 31.957.384,78€ και αναλογούσας δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγησης) 16.447.345,63€ που αφορούν στα προγράμματα :

ü  Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες

ü  Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων

ü  Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας των Νέων

ü  Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών

ü  Ένδυση-Υπόδηση

ü  Πράσινη Επιχείρηση

ü  Πράσινος Τουρισμός

ü  Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

ü  Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα

(Στο Νομό Κοζάνης υλοποιούνται 122 έργα (50% των έργων της Δυτικής Μακεδονίας) συνολικού προϋπολογισμού 16.112.578,07 € και αναλογούσας δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγησης) 8.296.754,19 €).

Ο αριθμός των έργων αυτών αναμένεται να αυξηθεί καθώς :

α) εντάχθηκαν πρόσφατα κατόπιν πρόσφατης έκδοσης απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κ. Χατζηδάκη το σύνολο των επιλαχόντων επιχειρήσεων στη Δράση 1 του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων». Συγκεκριμένα εντάχθηκαν 126 έργα συνολικού προϋπολογισμού και δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγηση 100%) 4.128.420,75€ (στο Νομό Κοζάνης αντιστοιχούν 59 έργα συνολικού προϋπολογισμού και δημόσιας χρηματοδότησης 1.960.510,52€. Η οριστική ένταξη των έργων θα γίνει εντός του προσεχούς διμήνου μετά την κατάθεση των αναγκαίων δικαιολογητικών.

β) βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης 27 επενδυτικά σχέδια (προτάσεις) συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 2.881.058,70€ και δημόσιας χρηματοδότησης 1.705.594,03€ που έχουν υποβληθεί στα προγράμματα :

ü Εναλλακτικός Τουρισμός

ü Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών.

(Στο Νομό Κοζάνης έχουν υποβληθεί 9 επενδυτικά σχέδια (προτάσεις) συνολικού προϋπολογισμού  1.086.859,11 € και αναλογούσας δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγησης)  689.971,87€).

Τα αποτελέσματα αναμένονται μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2012.

β) Έχουν εκταμιευτεί  2.793.485,75€(Στο Νομό Κοζάνης 880.322,59€). Τονίζω ότι στα προγράμματα Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα και Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων η ένταξη των έργων και η έκδοση των σχετικών αποφάσεων ένταξης και χρηματοδότησης τους εκδόθηκαν πρόσφατα.

Αξίζει να σημειωθεί και πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα, καθώς απευθύνομαι στις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας (συμπεριλαμβανομένου και του Νομού Κοζάνης) ότι ως ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και γενικότερα ως ΕΦΕΠΑΕ ανταποκρινόμαστε σε γρήγορο χρόνο τόσο στα αιτήματα των επιχειρήσεων για την πιστοποίηση της προόδου του έργου τους, όσο και στην άμεση εκταμίευση της δημόσιας χρηματοδότησης. Από την ημέρα που ολοκληρώνεται πλήρως ένας έλεγχος (υποβολή φακέλου-επιτόπιος έλεγχος-ολοκλήρωση διαδικασιών) και υποβληθούν τα σχετικά δικαιολογητικά πληρωμής από την επιχείρηση, εντός 10 ημερών εκταμιεύεται η επιχορήγηση μέσω ηλεκτρονικής μεταφοράς στο λογαριασμό που έχει δηλώσει η επιχείρηση για το σκοπό αυτό.

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα από τους ελέγχους που έχουν γίνει από τις αρμόδιες αρχές (ΕΥΔ/ΕΠΑΕ, ΕΔΕΛ) δείχνουν ότι η εν λόγω προθεσμίες τηρούνται.  Για το λόγο αυτό φροντίζουμε να έχουμε όπως και έχουμε εξ αρχής διαθέσιμα κονδύλια στο λογαριασμό του ΕΦΕΠΑΕ προκειμένου να ανταποκρινόμαστε έγκαιρα στα αιτήματα των επιχειρήσεων. Αρκεί οι επιχειρήσεις να υποβάλλουν σωστά τα αιτήματά τους και σύμφωνα με τις οδηγίες που τους έχουμε αποστείλει με την ένταξη τους στο πρόγραμμα.

5) Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ με κάθε τρόπο στηρίζει τις επιχειρήσεις προκειμένου να ολοκληρώσουν τα έργα τους. Στην κατεύθυνση αυτή υποβάλλουμε συνεχώς στα αρμόδια Υπουργεία και στην ΕΥΔ/ΕΠΑΕ προτάσεις προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις στην υλοποίηση του έργου τους. Όμως προτρέπουμε και τις επιχειρήσεις να εντείνουν τις προσπάθειες τους και να τηρούν στο μέγιστο βαθμό του κανόνες υλοποίησης που εξ’ αρχής του έχουμε αποστείλει. Όταν μία επιχείρηση εφαρμόζει πλήρως τις σχετικές οδηγίες και κανόνες τότε εξασφαλίζει το γρήγορο έλεγχο και την εκταμίευση της επιχορήγησης. Όλα τα στελέχη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και όλα τα στελέχη της ΑΝΚΟ είναι στη διάθεσή των επιχειρήσεων προκειμένου να ανταποκριθούν άμεσα στις τυχόν διευκρινήσεις και ζητήματα που αφορούν στην υλοποίηση των έργων τους.

6) Παρά τη δύσκολη συγκυρία η ανάγκη για προγράμματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων με νέα προγράμματα είναι σημαντική. Στην κατεύθυνση αυτή ευελπιστούμε ότι άμεσα θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για την προκήρυξη του νέου προγράμματος ενίσχυσης της Εξωστρεφούς Μεταποίησης που θα συμβάλει σημαντικά τόσο στην ανάπτυξη του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων όσο και στη βελτίωση των υποδομών και της παραγωγικής τους λειτουργίας. Παράλληλα με όλες μας τις δυνάμεις και σε συνεργασία με την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας πρέπει να επιδιώξουμε την όσο μεγαλύτερη διάθεση και κατανομή κονδυλίων υπέρ των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων τόσο στην επικείμενη αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2007-2013 όσο στην προγραμματική περίοδο 2014-2020.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝ ΙΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
http://1.bp.blogspot.com/-TLwSoLT-_IA/UGmIyITpd6I/AAAAAAAA6dc/bQ__Cdf8PyM/s1600/3.jpg

http://4.bp.blogspot.com/-uLlDGMaeBoE/UGmIw-cNqGI/AAAAAAAA6dU/AkN_K3PFBrg/s1600/2.jpg

Δείτε το Video:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

This entry was posted on Δευτέρα, Οκτώβριος 1st, 2012 at 15:41 and is filed under ΚΟΖΑΝΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply