Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

18 Σεπτεμβρίου, 2012 by Χρήστος Μίμης

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2012

Την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση υπογραφής Συμφώνου Συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και του Δήμου Γρεβενών.

2. Παράταση προθεσμίας περαίωσης των μελετών: 1. Τοπογραφική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα», 2. Γεωλογική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα», 3. Υδραυλική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα», 4.Γεωτεχνική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα» και 5. Περιβαλλοντικήμελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα».

3. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ύδρευση Οικισμού Ποντινής».

4. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή περιφερειακού δρόμου στον οικισμό Πόρου». (Δημοτική ενότητα Βεντζίου)

5. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Δημοτική οδοποιία Γόργιανης».

6. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Έργα ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Κοσμά».

7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση Σκοπευτηρίου Δήμου Θ. Ζιάκα».

8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση – Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Αγίου Γεωργίου».

9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αναμόρφωση ανάπλαση εισόδου Δοτσικού».

10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αναβάθμιση δικτύων».

11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση υπάρχοντος γηπέδου 5Χ5 Δ.Δ. Μοναχιτίου».

12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 Τ.Δ. Ταξιάρχη».

13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάδειξη υπαίθριου θέατρου Ταξιάρχη».

14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Περίφραξη Δημοτικού Σχολείου Δασακίου».

15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Σιδηροκατασκευές Δημοτικών Διαμερισμάτων».

16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Αγία Παρασκευή». (Δ.Ε. Σαμαρίνας)

17. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Αντιπλημμυρικές σχάρες σε δρόμους». (Δ.Ε. Μεσολουρίου)

18. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών Δημοτικής Ενότητας Σαμαρίνας».

19. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. & 2ου Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση και ανάδειξη του ρολογιού των Γρεβενών».

20. Έγκριση – παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης της μελέτης «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΚΤΗΜΟΝΩΝ ΠΡΙΟΝΙΩΝ».

21. Αποδοχή και κατανομή επιχ/σης 65.350,11 € από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων του Δήμου Γρεβενών (Β’ κατανομή έτους 2012).

22. Αναμόρφωση του προϋπ/σμού ως προς πίστωση 10.000,00 € από χρηματοδότηση ΣΑΤΑ έτους 2011 για επισκευή και τη συντήρηση σχολικών κτιρίων.

23. Αναμόρφωση του προϋπ/σμού ως προς πίστωση 37.000,00 € και εγγραφή της πίστωσης για συνέχιση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – επέκταση Δημοτικού Κοιμητηρίου».

24. Τροποποίηση προϋπολογισμού.

25. Αναμόρφωση του προϋπ/σμού ως προς πίστωση 9.500,00 € και εγγραφή της πίστωσης για εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ (ΕΤΟΥΣ 2012)». Έγκριση και καθορισμό του τρόπου εκτέλεσής του.

26. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2012, πρώην κοινότητας Σαμαρίνας-νυν Δημοτική Ενότητα Σαμαρίνας Δήμου Γρεβενών- για την εγγραφή του έργου με τίτλο: «ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ» της υπ΄αριθ. 35/2008 Μελέτης της Τ.Υ.Δ.Κ Ν. Γρεβενών.

27. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 323/2012 απόφασης του Δ.Σ. και αναμόρφωση του προϋπ/σμού, ως προς πίστωση 23.000,00 για την εκτέλεση του έργου «ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ)».

28. Εφάπαξ καταβολή οικονομικής ενίσχυσης από το πρόγραμμα «Α’ Κοινωνικών Βοηθειών / Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις».

29. Έγκριση προγράμματος εκδηλώσεων «100 χρόνια Ελεύθερα Γρεβενά» και διάθεση-ψήφιση σχετικής πίστωσης.

30. Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης αιρετών για την Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. στην Αθήνα ποσού 1.249,08 €.

31. Συμπλήρωση-τροποποίηση της αριθ. 400/09-7-2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

32. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Γρεβενών (έτους 2012)».

33. Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Ενίσχυση προσωπικού Μαγειρείου».

34. Λήψη απόφασης για ίδρυση και εγκατάσταση του κοινωφελούς έργου «Εκπαιδευτικό Κέντρο Παλαιοντολογίας» στο Τ.Δ. Μηλιάς του Δήμου και Νομού Γρεβενών.

35. Λήψη απόφασης για ίδρυση και εγκατάσταση του κοινωφελούς έργου «Θερμαλιστικό Κέντρο Κιβωτού» στο Τ.Δ. Κιβωτού του Δήμου και Νομού Γρεβενών.

36. Λήψη απόφασης για ίδρυση και εγκατάσταση του κοινωφελούς έργου «Κέντρο διημέρευσης ατόμων με αναπηρίες» στο Δ.Δ. Γρεβενών του ομώνυμου Δήμου και Νομού.

37. Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα LIFE

38. Χορήγηση προκαταβολής στο έργο: «Κατασκευή αποστραγγιστικών έργων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων εντός του οικισμού Φιλιππαίων της κοινότητας Φιλιππαίων του Νομού Γρεβενών».

39. Επιστροφή καταβληθέντων τελών ηλεκτροφωτισμού.

40. Διαγραφή τελών οικοφύλαξης Δημοτικής Ενότητας Αβδέλλας Δήμου Γρεβενών έτους 2011.

41. Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

42. Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης χώρου για το Λούνα Πάρκ Εμποροπανήγυρης 2012.

43. Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού Σχολείου του οικισμού Δοξαρά για να λειτουργήσει ως Κ.Ε.Κ. (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης).

44. Δωρεά παραχώρηση χρήσης της αίθουσας του Κοινοτικού Καταστήματος της Τ.Κ. Σπηλαίου, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σπηλαίου Γρεβενών.

45. Παραχώρηση χρήσης τριών (3) αιθουσών διδασκαλίας, δύο (2) γραφείων και των απαραίτητων κοινοχρήστων χώρων της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών στο Γ.Ν. Γρεβενών για κάλυψη λειτουργικών αναγκών της ΕΠΑ.Σ Βοηθών Νοσηλευτών του Γ. Ν. Γρεβενών.

This entry was posted on Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου, 2012 at 17:35 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply