Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Δημόσια κλήρωση για μέλη επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών από 60.000€ μέχρι 150.000€

Αύγουστος 9th, 2012 by Χρήστος Μίμης

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έχοντας υπόψη :

Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.
Την υπ΄αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β΄)
Την υπ΄αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Την υπ΄αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Την ανάγκη ανάδειξης μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας – διαδικασίας κατάθεσης προσφορών – ανάδειξη ανάδοχου, για έργα με προϋπολογισμό από 60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης ΜΕΕΠ, ήτοι μέχρι το ποσό των 1.500.000,00€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3669/2008 για σύσταση Επιτροπής η οποία θα αποτελείται από:

α) Τρία (3) υπηρεσιακά μέλη.
β) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων, που υποδεικνύεται από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις με τον αναπληρωτή του, χωρίς να μετέχει στις διαδικασίες του διαγωνισμού.
Η ανωτέρω Επιτροπή θα διεξάγει όλους τους διαγωνισμούς για τα έργα με προϋπολογισμό από 60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης ΜΕΕΠ, ήτοι μέχρι το ποσό των 1.500.000,00€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) και τυχόν επαναλήψεις αυτών.
Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών την 16/8/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. θα διεξάγει δημόσια κλήρωση, στα γραφεία της στην Δ/νση Διοικητήριο Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη Γραφείο 4105, για την ανάδειξη των απαιτούμενων τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Διεξαγωγής όλων των Δημοπρασιών για τα έργα με προϋπολογισμό από 60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης ΜΕΕΠ, ήτοι μέχρι το ποσό των 1.500.000,00€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), και τυχόν επαναλήψεις αυτών, που θα προκύψουν, κατά το χρονικό διάστημα από 1-9-2012 έως 31-12-2012.
Η κλήρωση θα γίνει παρουσία τριών στελεχών της Υπηρεσίας: 1)Τζήκα Όλγα Πολιτικό Μηχανικό 2) Σαίτη Σοφία Ηλ/γο Μηχ/κο Τ.Ε. και 3)Καραγιάννη Νικόλαο Πολιτικό Μηχ/κο Τ.Ε..

This entry was posted on Πέμπτη, Αύγουστος 9th, 2012 at 14:48 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply