Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

240 νέες θέσεις εργασίας στην Π.Ε. Γρεβενών

Ιούλιος 17th, 2012 by Χρήστος Μίμης

Εγκρίθηκε από τον ΑΣΕΠ η αίτηση που είχε υποβάλλει η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών και ο Δήμος Γρεβενών μετά την ανοιχτή πρόσκληση με Κωδικό 41, αριθμ. πρωτ. 1.8004/οικ. 6.1492/09-06-2011 ΑΔΑ : 4Α3ΨΛ-Ρ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» για υποβολή προτάσεων στην πράξη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο, για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων σαράντα (240) ατόμων για την υλοποίηση του προγράμματος ΚΟινοφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στον Νομό Γρεβενών, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Ειδικότερα, η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών ως συμπράττων φορέας θα απασχολήσει 75 άτομα για ενέργειες και δράσεις που θα υλοποιηθούν σε όλη την έκταση της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.

Κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Η αμοιβή για κάθε προσλαμβανόμενο είναι 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως. Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου) των μισθωτών, στο σύνολό τους, καλύπτονται από ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, που καταρτίζεται με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄/15-3-2010) και του Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α΄/6-11-2001).

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει την 24 Ιουλίου και λήγει στις 02 Αυγούστου 2012. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟ.Χ.1  και να την στείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, αναγράφοντας «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟ.Χ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»  στα γραφεία του δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση:

  • Ι.Π.Α.Δ.Μ., ΗΡΟΔΟΤΟΥ 9, 50100 ΚΟΖΑΝΗ, τηλ: 2461026622, Υπόψη κας Πατσώνα Δώρας

Είτε να την υποβάλλουν στα γραφεία:

  • Της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών : Τέρμα Κων/νου Ταλιαδούρη-Διοικητήριο, 51100 Γρεβενά, τηλ. 2462353375, υπόψη κας Τόπη Παρασκευής-Γραφείο Συνεργατών Αντιπεριφερειάρχη.
  • Του Δήμου Γρεβενών : Πλατεία Ελευθερίας 1, 51100 Γρεβενά, τηλ. 2462350862, υπόψη κ. Μπόκα Φώτη -Γραφείο Συνεργατών Δημάρχου.
  • Για περισσότερες πληροφορίες: www.ipadm.gr

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών

 

 

 

Γεώργιος Δασταμάνης

This entry was posted on Τρίτη, Ιούλιος 17th, 2012 at 13:08 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply