Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Δημοσθένης Κουπτσίδης: Ξεκινάνε επιτέλους τα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας…

16 Ιουλίου, 2012 by Χρήστος Μίμης

Ξεκινούν τα προγράμματα, μετά από έναν χρόνο που έχουμε υποβάλλει το σχετικό αίτημα τόνισε ο Δήμαρχος κ. Δημοσθένης Κουπτσίδης κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στα Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2012

Ο κ. Δήμαρχος στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στο Πρόγραμμα τονίζοντας ότι: Εγκρίθηκε από τον ΑΣΕΠ  μετά την ανοιχτή πρόσκληση με Κωδικό 41, αριθμ. πρωτ. 1.8004/οικ.6.1492/09-06-2011 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για υποβολή προτάσεων στην πράξη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, η αίτηση που είχε υποβάλλει ο Δήμος Γρεβενών και η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών για την πρόσληψη-απασχόληση, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων σαράντα (240) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος  Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στον Νομό Γρεβενών, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:  165 για το Δήμο Γρεβενών και 75 για την Περιφερειακή ενότητα Γρεβενών .

Συγκεκριμένα για το ΔΗΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ στον τομέα Φυσικό & Αστικό Περιβάλλον:  96 άτομα στον Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής:  36 άτομα και στον Τομέα Παιδείας-Πολιτισμού:33 άτομα, συνολικά δηλαδή 165, και ανά κατηγορία  θα έχουμε  ΠΕ: 36 άτομα, ΤΕ: 25 άτομα, ΔΕ: 65 άτομα  και ΥΕ: 39 άτομα.

Το ανωτέρω  προσωπικό  θα  προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εντός 10 ημερών από την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης ωφελουμένων από το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (Ι.Π.Α.Δ.Μ.)

Κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Η αμοιβή των προσώπων που απασχολούνται σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας δικαιούχων φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από προγράμματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους, ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις.

Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου) των μισθωτών, στο σύνολό τους, καλύπτονται από ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, που καταρτίζεται με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.3833/2010 .

Από αύριο Τρίτη 17 Ιουλίου 2012 βγαίνει στον αέρα η προκήρυξη  του Προγράμματος και πιστεύω ότι μέσα στον Αύγουστο θα έχουμε και τους πρώτους προσληφθέντες τόνισε ο Δήμαρχος, ενώ απαντώντας σε σχετική ερώτηση Δημοσιογράφου δήλωσε ότι ως Δημοτική Αρχή κάνουμε ότι είναι δυνατόν να συμβάλουμε στη μείωση της ανεργίας που πλήττει τον Δήμο μας αξιοποιώντας κάθε πρόγραμμα που μπορούμε να υλοποιήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή.

 

This entry was posted on Δευτέρα, 16 Ιουλίου, 2012 at 22:44 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply