Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Δήμος Γρεβενών: Δωρεάν προγράμματα για παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών για το έτος 2012-2013

16 Ιουλίου, 2012 by Χρήστος Μίμης

http://3.bp.blogspot.com/-W5di9ESAue8/UARXMqyI23I/AAAAAAAAq5M/zb51NQMB3UQ/s1600/1.jpgΣτο πλαίσιο του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Δημοσθένης Κουπτσίδης, παραχώρησε τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2012 συνέντευξη τύπου στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των δικαιούχων του προγράμματος.

Για την περίοδο 2011-2012 ο δήμος Γρεβενών, έχει εξασφαλίσει μέσω του προγράμματος την παροχή φιλοξενίας σε 190 νήπια (154 επιπλέον των περσινών) και σε 42 βρέφη (25 επιπλέον των περσινών) στους 4 παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου και για πρώτη χρονιά, ο Δήμος Γρεβενών θα παράσχει υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης (αθλητισμού, πολιτισμού, Η/Υ, ξένων γλωσσών και ενισχυτικής διδασκαλίας)  σε 535 παιδιά ηλικίας 5-12 ετών τόνισε ο Δήμαρχος μεταξύ άλλων.

Το Πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» απευθύνεται σε άνεργες και εργαζόμενες μητέρες (εκτός από δημοσίους και δημοτικούς υπαλλήλους) και εξασφαλίζει την δωρεάν συμμετοχή των παιδιών τους στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης. Είμαστε αποφασισμένοι, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζουμε, να εκμεταλλευτούμε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο που θα συμβάλλει στην οικονομική ελάφρυνση των δημοτών μας τόνισε ο Δήμαρχος.

Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος αναφέρθηκε αναλυτικά στους δικαιούχους του προγράμματος και  τα κέντρα υποβολής των αιτήσεων, η υποβολή των οποίων λήγει στις 23 Ιουλίου 2012.

Τέλος ζήτησε την συμβολή των Μέσων Ενημέρωσης για προβολή και ενημέρωση των δημοτών για το Πρόγραμμα.

Ισχύει για:

 • Όλους τους δηµοτικούς παιδικούς σταθµούς  (ΔΕΚΕΓ και ΝΠΔΔ)
 • Για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών (5-­12 ετών) εκμάθηση μουσικών οργάνων, δημιουργική απασχόληση, αθλητικές δραστηριότητες, πολιτιστικές δραστηριότητες όπως θέατρο, σκάκι, βοήθεια στη σχολική µελέτη ( ρώσικα,  Η/Υ κλπ) και πολλά άλλα.
 • Για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ)  ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΕΣ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΑ 40.000€

Οι ενδιαφερόμενες μητέρες μπορούν να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 23 Ιουλίου 2012 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα κάτωθι σημεία:

 • Στο Δημοτικό Κατάστημα ( Γραφείο Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου) τηλ. Επικοιν. 2462350862
 • Στον Α΄ Παιδικό Σταθμό, Τέρμα Μεγ. Αλεξάνδρου τηλ: 2462022627
 • Στον Β΄ Παιδικό Σταθμό, συνοικία Αγίου Γεωργίου (Βαρόσι) τηλ: 2462028607
 • Βρεφονηπιακός Σταθμός Γρεβενών, Καραϊσκάκη 5 τηλ:2462082605
 • Βρεφονηπιακός Σταθμός Ελάτου τηλ:2462080957

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής για παιδικούς σταθµούς και ΚΔΑΠ

Μαζί µε την «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωσή» τους, όλες οι ενδιαφερόµενες θα υποβάλλουν, πρωτότυπα ή σε αντίγραφα επικυρωµένα, τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (και άδεια διαµονής για αλλοδαπές µητέρες).
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Εκτύπωση εκκαθαριστικού σηµειώµατος ή αντίγραφο αυτού για το οικονοµικό έτος 2011 (δηλαδή για εισοδήµατα που αποκτήθηκαν το 2010) ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΑ 40.000€
 • Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης:

Μισθωτές:

 • Αντίγραφο µμηχανογραφημένων ενσήµων του δευτέρου ή τουλάχιστον του πρώτου τριµήνου του 2011 ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο σύµβασης µε τον εργοδότη και
 • Βεβαίωση εργοδότη, από την οποία να προκύπτει το είδος της απασχόλησης (πλήρης ή µμερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας που η ενδιαφερόμενη κατέχει µέχρι την καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης

Αυτοαπασχολούµενες (εκτός πρωτογενή τοµέα):

Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές.

και

Υπεύθυνη δήλωση περί µη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύµατος.

Αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τοµέα: βεβαίωση ασφάλισης από τον Ο.Γ.Α., ή βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

Συμμετέχουσες σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ): αντίγραφα συµβάσεων ή εγκριτικών αποφάσεων και Υπεύθυνη δήλωση για τη συνέχιση του προγράµµατος

Εάν η ενδιαφερόµενη συµµετέχει σε πρόγραµµα Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, απαιτείται βεβαίωση από πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος, κατά την ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης συµµετοχής».

Άνεργες: Δελτίο ανεργίας σε ισχύ (ηµερ/νία έκδοσης πριν τις 19/6/2012) και αντίγραφο βεβαίωσης εξατοµικευµένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα προσκοµισθεί βεβαίωση εξατοµικευµένης έως 31/12/2012

Εάν η ενδιαφερόμενη λαµβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδοµα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ, και παραµένουν άνεργες, απαιτείται αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ.

Εάν ο σύζυγος είναι µακροχρόνια άνεργος, απαιτείται βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι άνεργος κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης

Εάν η µητέρα είναι διαζευγµένη απαιτείται αντίγραφο του διαζευκτηρίου (αν δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) Εάν η µητέρα είναι σε διάσταση απαιτείται αίτηση διαζυγίου ή άλλο αποδεικτικό διάστασης Εάν η µητέρα είναι άγαµη απαιτείται ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού Εάν η µητέρα είναι ανάδοχη απαιτείται αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή αποδεικτικό Επιτροπείας ανηλίκου. Εάν η µητέρα είναι χήρα απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου (αν δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)

Για τη συµµετοχή σε ΚΔΑΠ ΜΕΑ χρειάζονται µόνο:

 • Αντίγραφο ταυτότητας μητέρας ή επιτρόπου – επικυρωμένο αντίγραφο.
 • Εκκαθαριστικό 2011 της οικογένειας (αφορά εισοδήματα του 2010) ­επικυρωμένο αντίγραφο.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ­γνήσιο ή επικυρωμένο αντίγραφο.
 • Βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής για την αναπηρία του παιδιού ­επικυρωμένο αντίγραφο.
 • Αντίγραφο αποδεικτικού εγγράφου για την επιτροπεία (εφόσον είναι άλλος ο κηδεμόνας – µόνο αν είναι γυναίκα).

This entry was posted on Δευτέρα, 16 Ιουλίου, 2012 at 21:44 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply