Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Ιούλιος 8th, 2012 by Χρήστος Μίμης

Η  Πρόσκληση
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Δήμου Γρεβενών σας προσκαλεί να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου), την 09-07-2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση προκειμένου να συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

1. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με αντικείμενο την εκπόνηση της Μελέτης: «Υδρογεωλογική – Γεωλογική Μελέτη Αναγνώρισης του Φυσικού Πόρου Κιβωτού ως Ιαματικού. Β’ Φάση: Υδρογεωλογική – Υδροχημική Μελέτη και Γ’ Φάση: Γεωθερμική Μελέτη και Μελέτη Προστασίας».

2. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» στο μέτρο 322 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προϋπολογισμού 150.000,00 €, καθώς και έγκριση εκτέλεσης των υποέργων της και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής τους.

3. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Γρεβενών» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για εγγραφή πίστωσης ποσού 12.784,79 € για οφειλή οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων της ΤΥΔΚ.

5. Αναμόρφωση προϋπ/σμού 2012, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2012, Έγκριση εκτέλεσης – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΡΧΟΥ Β΄ ΦΑΣΗ».

6. Αναμόρφωση προϋπ/σμού 2012, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2012, Έγκριση εκτέλεσης – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ Β΄ ΦΑΣΗ».

7. Διάλυση σύμβασης του έργου: «Αποχέτευση οικισμού Πριονίων Τ.Δ. Καλλιθέας».

8. Διάλυση σύμβασης του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Πριονίων».

9. Ηλεκτροδότηση ΠΙΛΛΑΡ.

10. Αναμόρφωση του προϋπ/σμού ως προς πίστωση 35.000,00 € και εγγραφή της πίστωσης για εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών κλειστού προπονητηρίου στο Εθνικό Στάδιο Γρεβενών». Έγκριση και καθορισμό του τρόπου εκτέλεσής του.

11. Αποδοχή χρηματοδότησης 294.391,28 € από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονία-Θράκη και έγκριση εκτέλεσης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων Δήμου Γρεβενών»

12. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή οδών πόλης Γρεβενών».

13. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση οδικής σύνδεσης προς Μ. Σειρήνι».

14. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Κληματακίου».

15. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή σιδηρογέφυρας στη θέση «Ποταμούλι» Δήμου Θ. Ζιάκα».

16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στους οικισμούς Ιτέας και Πυλωρών».

17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποχέτευση όμβριων υδάτων Κοινότητας Σαμαρίνας».

18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αγροτική – δασική οδοποιία».

19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση δενδροφύτευσης Γρεβενίτη ποταμού (έτους 2007)».

20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση σήμανσης οδών (έτους 2010)».

21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Φύτευση παραποτάμιων περιοχών».

22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση αγροτικού δικτύου Τ.Δ. Αγίου Γεωργίου».

23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση – ανακατασκευή οδοστρωσίας της οδού Κιβωτού – Κοκκινιά».

24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων Τ.Δ. Κιβωτού».

25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση οδού Τ.Δ. Αγ. Γεωργίου – Ελευθέρου και Τ.Δ. Κιβωτού – Ελευθέρου Α΄ Φάση».

26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Καλλιέργεια πηγής οικισμού Κριθαρακίων».

27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Ηρακλεωτών».

28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Καλλιέργειες πηγών στον οικισμό Μικροκλεισούρας».

29. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση αγροτικού δρόμου οικισμού Ασπροκάμπου».

30. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας και κατασκευή κοινοτικού καταστήματος». (Δ.Ε. Μεσολουρίου)

31. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικό) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων οικισμού Πριονίων Δ.Ε. Γόργιανης».

32. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΝΤΜΕ εκτέλεσης του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Βορείου τμήματος Δ. Γρεβενών (έτους 2011)».

33. Έγκριση Έκθεσης εσόδων-εξόδων 2ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2012.

34. Εφάπαξ καταβολή οικονομικής ενίσχυσης από το πρόγραμμα «Α’ Κοινωνικών Βοηθειών / Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις».

35. Έγκριση-ψήφιση πίστωσης για δαπάνη χρήσης INTERNET για τις ανάγκες της Πρώην Κοινότητας Σμίξης ποσού 600,00 €.

36. Ψήφιση πίστωσης για την χορήγηση του επιδόματος της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 3536/07.

37. Επιστροφή καταβληθέντων τελών ύδρευσης, φύλαξης και παραβόλων για έκδοση αδειών παραμονής αλλοδαπών.

38. Επί αιτήματος για οικονομική ενίσχυση του Κυνηγετικού Συλλόγου για δράσεις πυροπροστασίας.

39. Επί αιτήματος για οικονομική ενίσχυση της Λέσχης εκτός δρόμου Αυτοκινήτων 4Χ4  για δράσεις πυροπροστασίας.

40. Επί αιτήματος για οικονομική ενίσχυση της Ομάδας Διάσωσης Παράρτημα Ν. Γρεβενών ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  για δράσεις πυροπροστασίας.

41. Επί αιτήματος για οικονομική ενίσχυση του Αθλητικού Σωματείου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».

42. Επί αιτήματος για οικονομική ενίσχυση του Πολιτιστικού Συλλόγου Κοσματίου Γρεβενών.

43. Επί αιτήματος για οικονομική ενίσχυση του Φυσιολατρικού  Συλλόγου Νησίου «τα Γιαγκούλια»..

44. Επί αιτήματος για οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Σμιξιωτών «Η ΩΡΑΙΑ ΣΜΙΞΗ».

45. Επί αιτήματος για οικονομική ενίσχυση του Πολιτιστικού Συλλόγου Μικροκλεισούρας.

46. Επί αιτήματος για οικονομική ενίσχυση του Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιοχωρίου «ΤΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ».

47. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Γρεβενών.

48. Συγκρότηση των επιτροπών του άρθρου 28 του ΕΚΠ-ΟΤΑ.

49. Κατάργηση της αριθμ. 176/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.

50. Έγκριση εκμίσθωσης των αρ. 14, 15,16 και 17 καταστημάτων Δημοτικής Αγοράς.

51. Επί αίτησης παραιτήσεως του κ. Μωϋσιάδη Δημητρίου μισθωτή του αριθ. 21 καταστήματος της Δημοτικής αγοράς και έγκειση της εκ νέου εκμίσθωσής του.

52. Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού Κτιρίου που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του δημοτικού σχολείου του οικισμού Μαυρονόρος της Τ.Κ. Μαυραναίων.

53. Δωρεά παραχώρηση χρήσης της αίθουσας του Κοινοτικού Καταστήματος της Τ.Κ. Αγίου Κοσμά, στον Φιλοπρόοδο Σύλλογο Αγίου Κοσμά Γρεβενών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ».

54. Δωρεά παραχώρηση ποσοστού εξ αδιαιρέτου 1,549% από δημοτική έκταση με Κ.Α.Ε.Κ. 080101501074, στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αληλλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών».

55. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Κέντρου.

56. α) Επί των αριθ. 36.563/2011 και 38.093/2011 αιτημάτων του κ. Καλαϊτζίδη Θεόπιστου του Αναστασίου, β) Κήρυξη εκπτώτου της εγγύησης (Νο 18885/2011 Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 336,00 €) του Καλαϊτζίδη Θεόπιστου του Αναστασίου μισθωτή της αίθουσας τελετών  – δεξιώσεων των νέων δημοτικών νεκροταφείων δήμου Γρεβενών και γ) Επί οφειλομένων μισθωμάτων καθώς και τυχόν υποχρεώσεων που έχουν σχέση με το μίσθιο.

57. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 127.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΕ 055). Τροποποίηση του προϋπ/σμού και κατανομή της πίστωσης για εκτέλεση σχετικών δράσεων.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Βασίλειος Λάτσος

This entry was posted on Κυριακή, Ιούλιος 8th, 2012 at 11:21 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply