Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- Grebena live GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Τέλη Απριλίου οι πετσοκομμένες επικουρικές με αναδρομική ισχύ από τον Ιανουάριο

Μάρτιος 28th, 2012 by Χρήστος Μίμης

Σάρκα και οστά παίρνει το νέο, τρίτο κατά σειρά, πετσόκομμα των επικουρικών συντάξεων. Σύμφωνα με επείγον έγγραφο που απέστειλε η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΓΓΚΑ), οι περικοπές θα ξεκινήσουν, όπως ορίζεται στο νέο Μνημόνιο, από την καταβολή της σύνταξης του Μαΐου, που πραγματοποιείται το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου. Οι μειώσεις θα ισχύσουν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2012 και θα γίνουν σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Αυτό σημαίνει ότι λίγο πριν από τις εκλογές οι συνταξιούχοι θα δουν μειωμένες τις επικουρικές τους συντάξεις.

Οι μειώσεις αφορούν επικουρικές συντάξεις από 200 ευρώ και άνω και γίνονται ως εξής:
Για συντάξεις έως 250 ευρώ, μείωση 10% στο συνολικό ποσό.
Για συντάξεις από 250,01 ευρώ έως 300 ευρώ, μείωση 15% στο συνολικό ποσό. Το τελικό μηνιαίο ποσό της σύνταξης μετά τη μείωση δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 225 ευρώ.
Για συντάξεις από 300,01 ευρώ και άνω, μείωση κατά 20% στο συνολικό ποσό. Το τελικό μηνιαίο ποσό της σύνταξης μετά τη μείωση δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 255 ευρώ.

Οι μειώσεις αφορούν επικουρικές συντάξεις που καταβάλλονται από τα εξής ταμεία:
*Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ).
*Τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ).
*Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και τους τομείς ΤΕΑΠΟΚΑ και ΤΑΔΚΥ.
*Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ).
*Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ).
*Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Από τις νέες μειώσεις εξαιρούνται:
*Συνταξιούχοι που λαμβάνουν εξωϊδρυματικό επίδομα ή επίδομα απολύτου αναπηρίας, λόγω αναπηρίας ή γήρατος.
*Θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων, όπως και οι οικογένειές τους.
*Αιμορροφιλικοί, μεταμοσχευμένοι από συμπαγή όργανα, πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, από μεσογειακή αναιμία, καθώς και όσοι πάσχουν από μυασθένεια, φωκομέλεια, σκλήρυνση κατά πλάκας ή έχουν υποστεί ακρωτηριασμό.
*Οι συνταξιούχοι γονείς, τα αδέλφια και οι σύζυγοι αναπήρων, τα συνταξιούχα ορφανά και από τους δύο γονείς παιδιά που πάσχουν από νοητική υστέρηση, αυτισμό ή πολλαπλές βαριές αναπηρίες.
*Οι συνταξιούχοι που έμειναν ανάπηροι μετά τη συνταξιοδότησή τους, καθώς και εκείνοι, που παρά το γεγονός ότι είναι ανάπηροι, βγήκαν στη σύνταξη με άλλες διατάξεις.

Σε περίπτωση που κάποιος λαμβάνει περισσότερες από μία συντάξεις, τότε οι μειώσεις υπολογίζονται για κάθε σύνταξη χωριστά. Για συντάξεις θανάτου με πολλούς δικαιούχους, η περικοπή γίνεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης. Από τις περικοπές δεν γλιτώνουν ούτε εργαζόμενοι που μπήκαν σε εφεδρεία (προσυνταξιοδοτικό καθεστώς) και παίρνουν από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ το 50% της σύνταξής τους. Για τις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται μείωση 12% στο τμήμα της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η νέα περικοπή στις επικουρικές συντάξεις έρχεται να προστεθεί στην αρχική επιβολή Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης και στις μειώσεις του περασμένου Νοεμβρίου.

Ολόκληρη η εγκύκλιος προβλέπει τα εξής:

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4051/2012.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 40 Α 29/2/2012 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012». Στο άρθρο 6 του ανωτέρω νόμου θεσπίζονται περικοπές επί του ποσού των μηνιαίων κύριων συντάξεων, που χορηγούνται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ/ΕΤΑΜ κοινό καθεστώς, πρώην Ειδικά Ταμεία που έχουν ενταχθεί στον Κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΑΠ-ΔΕΗ, Τράπεζα της Ελλάδος, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), εφόσον αυτές υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο ποσό.

Αντίστοιχες περικοπές προβλέπονται και στο άρθρο 1 για τους συνταξιούχους του Δημοσίου γενικά.

Για την εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτών παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

ΑΡΘΡΟ 6

Παράγραφοι 1 και 3

Με την παράγραφο 1 προβλέπεται μείωση κατά 12%, από 1.1.2012, στο ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.300,00 € για όσους είναι ήδη ή θα καταστούν συνταξιούχοι των φορέων κύριας ασφάλισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.

Για την ανωτέρω μείωση λαμβάνεται υπόψη το ποσό της καταβλητέας την 1.1.2012 κύριας σύνταξης. Λαμβάνεται δηλαδή υπόψη το ακαθάριστο ποσό της κύριας σύνταξης που εναπομένει μετά την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (άρθρο 38 του ν. 3863/2010, όπως ισχύει) και της επιπλέον εισφοράς της παρ. 11 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152, Α’), καθώς και των μειώσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011.

Στο σημείο αυτό εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:

α) Εφόσον ο συνταξιούχος λαμβάνει μία κύρια σύνταξη από κάποιον από τους ανωτέρω φορείς κύριας ασφάλισης, το ποσό αυτής, μετά και την παρούσα μείωση, δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.300,00 ευρώ (εννοείται για κύρια σύνταξη άνω των 1.300,00 ευρώ).

β) Εφόσον στο ίδιο πρόσωπο καταβάλλονται περισσότερες από μία κύριες συντάξεις: i) από το Δημόσιο και ασφαλιστικό φορέα αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ή ii) από ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ή iii) από ασφαλιστικό φορέα αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και το Ν.Α.Τ., τότε εφαρμόζεται η περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4051/2012, σύμφωνα με την οποία στις ανωτέρω περιπτώσεις ως ποσό σύνταξης νοείται το άθροισμα των συντάξεων αυτών. Η μείωση γίνεται από το φορέα (Δημόσιο ή ασφαλιστικό φορέα) που χορηγεί το μεγαλύτερο ποσό σύνταξης.

Παραδείγματα:

i) Συνταξιούχος του ΟΑΕΕ (700,00 ευρώ) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (605,00 ευρώ). Η μείωση κατά 12% θα υπολογιστεί επί του ποσού του αθροίσματος των δύο κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα 1300,00 ευρώ, δηλαδή επί του ποσού των 5,00 ευρώ.

Άρα, 5,00 ευρώ Χ 12% = 0,60 ευρώ μείωση. Η μείωση θα υπολογιστεί στη μεγαλύτερη σύνταξη, δηλαδή αυτή του ΟΑΕΕ.

i) Συνταξιούχος του Δημοσίου (1.200,00 ευρώ) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (800,00 ευρώ). Η μείωση κατά 12% θα υπολογιστεί επί του ποσού του αθροίσματος των δύο κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα 1300,00 ευρώ, δηλαδή επί του ποσού των 700,00 ευρώ.

Άρα, 700,00 ευρώ Χ 12% = 84,00 ευρώ μείωση. Η μείωση θα υπολογιστεί στη μεγαλύτερη σύνταξη, δηλαδή αυτή του Δημοσίου.

Όπου ως άνω αναφέρεται το Δημόσιο ως φορέας καταβολής κύριας σύνταξης, ισχύουν τα ανάλογα και για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ και των άλλων ΝΠΔΔ που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του ΟΣΕ και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955.

Στις περιπτώσεις σύνταξης λόγω θανάτου, όπου δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός, για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης λαμβάνεται το συνολικό ποσό σύνταξης και η παρακράτηση του 12% γίνεται επί του ποσού που υπερβαίνει τα 1.300,00 ευρώ, το δε ποσό της παρακράτησης επιμερίζεται κατά το ποσοστό της σύνταξης κάθε δικαιοδόχου.

Από την ανωτέρω μείωση του άρθρου 6, ήτοι την μείωση στις συντάξεις των ανωτέρω φορέων, εξαιρούνται:

1. οι συνταξιούχοι αναπηρίας ή γήρατος, που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (ΦΕΚ 68, Α’) και του άρθρου 30 του ν.2084/1992 (ΦΕΚ 165, Α’),

2. τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων και οι ορφανικές οικογένειες αυτών,

3. οι συνταξιούχοι του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 (Φ.Ε.Κ. 48, Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 2227/1994 (Φ.Ε.Κ. 129, Α’), δηλαδή οι αιμορροφιλικοί, οι μεταμοσχευόμενοι από συμπαγή όργανα, οι πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, μεσογειακή αναιμία που λαμβάνουν σύνταξη με βάση τον ν. 612/77, οι συνταξιούχοι που παίρνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα και πάσχουν από μυασθένεια, ακρωτηριασμό, φωκομέλεια, σκλήρυνση κατά πλάκας, οι συνταξιούχοι γονείς, αδέλφια και οι σύζυγοι ανάπηρων, καθώς και τα συνταξιούχα ορφανά και από τους δύο γονείς παιδιά που πάσχουν από νοητική υστέρηση, αυτισμό ή πολλαπλές βαριές αναπηρίες,

4. οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος, οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 3232/2004, αλλά συνταξιοδοτήθηκαν σύμφωνα με άλλες διατάξεις, καθώς και οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, των οποίων αποδεδειγμένα η αναπηρία, όπως αυτή προσδιορίζεται στο ν. 612/1977 και στο άρθρο 42 του ν. 1140/81, όπως αυτοί έχουν συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύουν, επήλθε μετά τη συνταξιοδότησή τους (άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4038/2012).

Παράγραφοι 4 και 5

Οι κατά τα ανωτέρω μειώσεις των συντάξεων αρχίζουν μεν την 1.1.2012 αλλά η παρακράτηση των ποσών που αντιστοιχούν στις μειώσεις αυτές αρχίζει με την καταβολή της σύνταξης μηνός Μαΐου 2012. Έτσι, το ποσό που αντιστοιχεί στις μειώσεις των συντάξεων μηνών Ιανουαρίου έως και Απριλίου 2012 θα πρέπει να παρακρατηθεί σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τη σύνταξη μηνός Μαΐου 2012.

Τα ποσά που προέρχονται από την κατά τα ανωτέρω μείωση των συντάξεων αποτελούν έσοδα του οικείου φορέα από τον οποίο καταβάλλεται η σύνταξη.

ΑΡΘΡΟ 1

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται μείωση κατά 12%, από 1.1.2012, στο ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.300,00 ευρώ για τους συνταξιούχους του δημοσίου γενικά. Εφιστούμε την προσοχή σας στην παρ. 2, σύμφωνα με την οποία οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ και των άλλων ΝΠΔΔ που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του ΟΣΕ και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955. Διευκρινίζεται ότι, για τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 ισχύουν οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στην περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου αυτού.

This entry was posted on Τετάρτη, Μάρτιος 28th, 2012 at 12:44 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply