Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Παρελθόν 3 τοπικές συνεταιριστικές τράπεζες με απόφαση της ΤτΕ

19 Μαρτίου, 2012 by Χρήστος Μίμης

Λαμίας, Αχαϊκή και Λέσβου-Λήμνου μεταβιβάζονται σε μεγάλες εμπορικές – Στο μισό έπεσαν τα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδας το 2011

Παρελθόν 3 τοπικές συνεταιριστικές τράπεζες με απόφαση της ΤτΕΤέλος εποχής, ύστερα από 112 χρόνια, για τη Συνεταιριστική Τράπεζα της Λαμίας. Σήμερα το πρωί κατέβασε ρολά, καθώς μετά από απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, ανακλήθηκε η άδεια που είχε χορηγηθεί και από τις 7 το πρωί έχει πιάσει δουλειά ειδικός εκκαθάρισης στο κεντρικό κατάστημα της Λαμίας.

Κλίμα αναστάτωσης επικρατεί μεταξύ των περίπου 45 εργαζόμενων και των 13.000 μετόχων, οι οποίοι σήμερα το πρωί είδαν κατεβασμένα τα ρολά στα 8 καταστήματα της Συνεταιριστικής Τράπεζας στη Φθιώτιδα, τη Φωκίδα και την Ευρυτανία.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας ήταν η πρώτη Τράπεζα που λειτούργησε από το 1900 με τη μορφή Συνεταιρισμού.

Το ίδιο συνέβη και με άλλες δύο τοπικές συνεταιριστικές τράπεζες, καθώς σήμερα το πρωί η Τράπεζα της Ελλάδος προχώρησε σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας τριών μικρών συνεταιριστικών τραπεζών, της Αχαϊκής, Λαμίας και Λέσβου – Λήμνου.

Η Τράπεζα της Ελλάδος έκρινε αναγκαία την υπαγωγή των «παραπάνω τραπεζών στα μέτρα εξυγίανσης που προβλέπει ο Νόμος 3601/2007», καθώς παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες δεν κατέστη δυνατή η λήψη μέτρων που αποκαθιστούν τη βιωσιμότητα τους.
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον σχετικό νόμο, θα διενεργηθεί άμεσα η προβλεπόμενη διαδικασία για την ανεύρεση αναδόχου των καταθέσεων συνολικού ύψους περίπου 300 εκατ.ευρω και της μεταφοράς τους σε άλλη τράπεζα.

Ήδη, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον εμπορικές τράπεζες, οι οποίες διαθέτουν παρουσία στις περιοχές αυτές.
 
Στο μισό έπεσαν τα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδας το 2011
Στα 96,6 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος το 2011, μειωμένα κατά 49,3% σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη χρονιά.

Τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν, ενώ σημαντική (και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά) ήταν η μείωση των λειτουργικών δαπανών (2011: 9%, 2010: 13,2%) και ιδιαίτερα των δαπανών προσωπικού και συντάξεων.

Το συνολικό μικτό μέρισμα ανά μετοχή, που θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας για διανομή, ανέρχεται σε 0,8375 ευρώ έναντι 2,60 ευρώ της χρήσεως 2010.

Ανάλυση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2011
Έσοδα

Τα συνολικά καθαρά έσοδα από την άσκηση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, τους τόκους των χαρτοφυλακίων, τις προμήθειες και τα λοιπά έσοδα από τις εργασίες εσωτερικού και εξωτερικού διαμορφώθηκαν σε 1.594,8 εκατ. ευρώ έναντι 1.044,4 εκατ. ευρώ στη χρήση 2010, σημειώνοντας αύξηση κατά 52,7%.

Ειδικότερα:

– Τα καθαρά έσοδα από τόκους, χρηματοοικονομικές πράξεις και την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος του Ευρωσυστήματος διαμορφώθηκαν σε 1.459 εκατ. ευρώ έναντι 878 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 66%,

– τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες μειώθηκαν κατά 30,6% και διαμορφώθηκαν σε 98,3 εκατ. ευρώ έναντι 141,5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, λόγω των μειωμένων αμοιβών που εισπράττονται από 1-1-2011 για τις εργασίες που εκτελούνται για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου,
– τα έσοδα από μετοχές και συμμετοχές αυξήθηκαν κατά 11,5 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 23,8 εκατ. ευρώ έναντι 12,3 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, λόγω της αύξησης των διανεμόμενων κερδών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

– Τέλος, τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 13,9 εκατ. ευρώ έναντι 12,5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 11,2%.

Έξοδα

• Τα γενικά λειτουργικά έξοδα της Τράπεζας πλην προβλέψεων (δαπάνες προσωπικού, συντάξεις, αποσβέσεις, λοιπά έξοδα) μειώθηκαν κατά 34,4 εκατ. ευρώ (ποσοστό 9%) και διαμορφώθηκαν σε 346,7 εκατ. ευρώ έναντι 381,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, λόγω κυρίως της σημαντικής μείωσης κατά 33,5 εκατ. ευρώ (ποσοστό 10,5%) των δαπανών προσωπικού και συντάξεων.

• Οι προβλέψεις είναι σημαντικά ενισχυμένες και στη χρήση 2011 (κατά 1.151 εκατ. ευρώ) και έχουν διαμορφωθεί σε 3.951 εκατ. ευρώ.
Η πρακτική σχηματισμού υψηλών προβλέψεων και αποθεματικών ακολουθείται, στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης από την ΕΚΤ και τις Εθνικές Kεντρικές Tράπεζες του Ευρωσυστήματος αρχή της συντηρητικότητας, με στόχο να ισχυροποιηθεί η οικονομική θέση της Τράπεζας της Ελλάδος, ώστε αυτή να αντεπεξέρχεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί.

Οι προβλέψεις της Τράπεζας προορίζονται να καλύψουν, μεταξύ άλλων, έκτακτες ζημίες και επισφαλείς απαιτήσεις, πιστωτικούς κινδύνους, κινδύνους από τη διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών και τη μεταβολή των επιτοκίων, κινδύνους αντισυμβαλλομένων από πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος και γενικούς λειτουργικούς κινδύνους.

ΤΟ ΒΗΜΑ

This entry was posted on Δευτέρα, 19 Μαρτίου, 2012 at 21:45 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply