Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Ανοίγει ο δρόμος για το έργο:«Εκσυγχρονισμός-επέκταση του Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας, Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών»

16 Μαρτίου, 2012 by Χρήστος Μίμης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου- Αώου & Πίνδου στη συνεδρίαση της 23ης Φεβρουαρίου 2012, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μαυραναίους Γρεβενών, γνωμοδότησε επί της Π.Π.Ε. του έργου: «Εκσυγχρονισμός –επέκταση του Χ.Κ. Βασιλίτσας, Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών».

Μετά από σχετική συζήτηση επί της εισηγήσεως και των διευκρινήσεων που δόθηκαν αποδέχθηκε την εισήγηση επί του θέματος και εξέφρασε την άποψη ότι το προτεινόμενο έργο μπορεί να πραγματοποιηθεί στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου με τις παρακάτω Επισημάνσεις:

• Να πραγματοποιηθούν τόσο οι προτεινόμενες αντικαταστάσεις των αναβατήρων (Φίλιππος και Ελιμεία), όσο και αντικατάσταση άλλων υπαρχόντων, που θα κριθούν αναγκαίες με άλλους αντίστοιχης δυναμικότητας, στις θέσεις που αυτά ήδη υφίστανται, καθώς και οι εγκαταστάσεις των στεγάστρων, τα οποία θα αποσυναρμολογούνται στο τέλος της χειμερινής περιόδου για την μείωση της οπτικής όχλησης στο τοπίο.

• Να πραγματοποιηθεί ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων κτιρίων, με πρόβλεψη για νέες τεχνολογίες θέρμανσης (γεωθερμικές αντλίες θερμότητας) και θερμομόνωσης, για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των εκπομπών ρύπων. Επίσης να ολοκληρωθεί η σύνδεσή τους με το σύστημα διαχείρισης αποβλήτων.

• Για την εγκατάσταση του συστήματος τεχνητής χιόνωσης, όπως προτείνεται στη μελέτη, να εξεταστεί η σκοπιμότητα της επίστρωσης του κοιλώματος που θα γίνεται η συλλογή του νερού (περιοχή Ξερόλακος) με πέτρα. Επίσης το σύστημα που θα εγκατασταθεί να μην λειτουργεί με προσμίξεις χημικών ουσιών, που μπορεί να βλάψουν τη σύνθεση της χλωρίδας της περιοχής.

• Να οριστικοποιηθεί η κατασκευή ενός νέου σύγχρονου Σαλέ (ξύλινου ή πέτρινου) στη θέση που προτείνεται ή εναλλακτικά στην απέναντι πλευρά του υφιστάμενου πάρκινγκ (πλησίον του σημερινού τριθέσιου αναβατήρα). Ακόμα, σύμφωνα και με τα σημερινά δεδομένα, το Σαλέ δεν θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο με συμβατικές τεχνικές θέρμανσης και θερμομόνωσης, αλλά με νέες εναλλακτικές, που δίνουν το ίδιο καλά αποτελέσματα, με λιγότερη επιβάρυνση στο περιβάλλον (γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, ενεργειακά τζάκια, καλή θερμομόνωση κ.λπ.). Στους χώρους λειτουργίας του νέου Σαλέ, μπορεί να παραχωρηθεί μικρός χώρος (γραφείο) και στον Φορέα Διαχείρισης, ώστε να δημιουργηθεί ένα μικρό περίπτερο πληροφόρησης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου.

• Να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση των απαραίτητων υποδομών για την αντιμετώπιση των χιονοστιβάδων με ειδικά δίχτυα χιονοπαγίδων σε διπλή σειρά. Τα δίχτυα θα αφαιρούνται στο τέλος της χειμερινής περιόδου.

• Σχετικά με το σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων, όλων των μονάδων (προτεινόμενων και υφιστάμενων) του Χιονοδρομικού κέντρου, η πρόταση για εγκατάσταση συστήματος βιολογικού καθαρισμού θεωρείται ως η πλέον ενδεδειγμένη, εφόσον έχει εφαρμογή και καλύπτεται η λειτουργία του στις χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν. Ως εκ τούτου, στην ΜΠΕ να εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα και να χωροθετηθούν με ακρίβεια όλες οι απαραίτητες εγκαταστάσεις, με προσδιορισμό των αναμενόμενων ρυπαντικών φορτίων που θα παράγονται.

• Σχετικά με τις πίστες ορεινής ποδηλασίας που προτείνονται, να πραγματοποιηθούν μόνο αυτές που θα χρησιμοποιούν υφιστάμενους δασικούς δρόμους. Η πίστα δεξιοτεχνίας να γίνει στους υπάρχοντες δρόμους και οι τεχνικές εγκαταστάσεις να είναι λυόμενες.

Περεταίρω, αν και δεν αναφέρεται στην μελέτη, το χιονοδρομικό κατά την θερινή περίοδο μπορεί να υποστηρίξει και άλλες μορφές εναλλακτικού τουρισμού, όπως πεζοπορία, ορειβασία, πορείες με ζώα κλπ. Αυτό θα αποτελέσει συμπληρωματικό πόλο έλξης τουριστών στην ευρύτερη περιοχή, εκτός της χειμερινής περιόδου. Σε αυτό μπορεί να συμβάλει και ο Φορέας  Διαχείρισης με καθοδηγούμενες διαδρομές. Η χρήση μηχανοκίνητων μέσων για αναψυχή να αποφευχθεί.

• Για την αντιμετώπιση του θορύβου που θα παράγεται από τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα κατά τη λειτουργία του έργου, να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ηχομόνωσης. Ακόμα, όπως αναφέρεται και στη μελέτη, να αποφευχθεί η χρήση μηχανοκίνητων μέσων, εκτός αν είναι απαραίτητα για την λειτουργία και ασφάλεια του Χιονοδρομικού Κέντρου.

• Σε ότι αφορά την περεταίρω αξιοποίηση του χώρου για χιονοδρομία στη θέση «Δύο Βρύσες», η πρόταση εγκατάστασης δεν συνάδει με το πνεύμα της προηγούμενης γνωμοδότησης (β’ σχετικό) του Φορέα  Διαχείρισης, όπου αναφέρεται ότι: «Η εξέταση περιορισμένης αξιοποίησης ορισμένων από τις πίστες στη θέση 2 Βρύσες, με τις εντελώς αναγκαίες και περιορισμένης κλίμακας εγκαταστάσεις αναβατήρα». Ο τετραθέσιος αποσυμπλεκόμενος αναβατήρας που προτείνεται, θεωρείται αρκετά μεγάλο έργο για την περιοχή (εγκατάσταση πυλώνων, δημιουργία σταθμού αναχώρησης και αποθήκευσης περί τα 500-600 μ2). Εναλλακτικά να εξεταστεί η εγκατάσταση συρόμενου αναβατήρα. Ακόμα να απαγορευτούν οι εργασίες αποψίλωσης της βλάστησης στην περιοχή εκτός από τις απολύτως αναγκαίες.

• Η κατασκευή της τηλεκαμπίνας, που προτείνεται ως μελλοντική, όπως έχει ήδη αναφερθεί θα έχει πολλή μεγάλη επίπτωση στο τοπίο και γενικότερα στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Ως εκ τούτου απορρίπτεται. Ως εναλλακτική λύση μπορεί να εξεταστεί η δυνατότητα μεταφοράς επισκεπτών με οχήματα τύπου βαν.

Όλα τα παραπάνω σηματοδοτούν την κατεύθυνση για αισθητή αναβάθμιση του Χιονοδρομικού Κέντρου, σε ένα πλαίσιο όμως σχετικά ήπιων παρεμβάσεων. Στην επόμενη φάση του σχεδιασμού, θα πρέπει να οριστικοποιηθούν όλες οι τεχνολογίες εγκατάστασης, να εξεταστούν ενδελεχώς και με πληρότητα οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, με  κατάλληλη ανάλυση του φυσικού περιβάλλοντος, των ιδιαίτερων αξιών (οικότοποι, χλωρίδα, πανίδα), καθώς και τα προτεινόμενα μέτρα αποφυγής ή περιορισμού των αρνητικών συνεπειών.

Λόγω της έκτασης των συνεπειών αυτών, θα πρέπει να προβλεφθούν αντισταθμιστικά οφέλη (έργα) προς το φυσικό περιβάλλον, που θα συμπεριληφθούν στην δαπάνη του έργου. Αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν φυτοκομικές επεμβάσεις, αναπλάσεις, φυτεύσεις οπορωφόρων δένδρων, για την υποστήριξη τροφοληψίας της αρκούδας και την«όδευση» της προς περιοχές εκτός του Χιονοδρομικού Κέντρου, δημιουργία ταΐστρας ή ταϊστρών για την υποστήριξη των μεγάλων αρπακτικών κ.λπ., έπειτα από σχετικές μελέτες. Αναλυτικότερα, τα αντισταθμιστικά οφέλη να συζητηθούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της Μ.Π.Ε. με τον Φορέα Διαχείρισης και τους άλλους αρμόδιους φορείς.

Η γνωμοδότηση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου & Πίνδου εστάλη  στο ΥΠΕΚΑ.

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

This entry was posted on Παρασκευή, 16 Μαρτίου, 2012 at 19:08 and is filed under ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply