Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- Grebena live GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Τι ισχύει με την παράδοση πινακίδων – Πόσα χρήματα θα πληρώσετε για την επανακυκλοφορία του;

Δεκέμβριος 20th, 2011 by Χρήστος Μίμης

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάθεση πινακίδων;

Περισσότεροι από 160.000 ιδιοκτήτες Ι.Χ. αυτοκινήτων κατέθεσαν τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων, αφού στις περισσότερες των περιπτώσεων αδυνατούσαν να καταβάλουν τα υπέρογκα τέλη κυκλοφορίας που τους απεστάλησαν. Ας δούμε όμως τι τελικά ισχύει για τις περιπτώσεις αυτές, καθώς επίσης και τι θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι κατέθεσαν ή θέλουν να καταθέσουν τις πινακίδες κυκλοφορίας τους.

Το αδιαχώρητο δημιουργήθηκε τις προηγούμενες ημέρες στα κατά τόπους υποκαταστήματα των Εφοριών, αφού μεγάλος αριθμός πολιτών έσπευσε όχι για να παραλάβει το σήμα των τελών, αλλά για κατάθεση πινακίδων. Στην πράξη πρόκειται για ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που αδυνατούσαν να πληρώσουν τα υπέρογκα “πράσινα” τέλη, αφού σε αρκετές περιπτώσεις το κόστος ξεπερνούσε κατά πολύ την αξία του αυτοκινήτου. Στον αριθμό όμως των 160.000 περίπου πινακίδων που κατατέθηκαν, δεν ανήκουν μόνο ιδιώτες.

Μεγάλο ποσοστό κατέχουν και οι έμποροι μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Αρκετοί από εκείνους διαθέτουν πολυάριθμο στόλο αυτοκινήτων υψηλού κυβισμού (είτε μοντέλα πριν το 2005), τα οποία έμειναν αδιάθετα λόγω χαμηλής ζήτησης, αφού εκείνα τυγχάνουν υψηλότερης φορολόγησης. Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση που μας έκανε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδας κ. Απόστολος Πετιμεζάς: “Το σύνολο σχεδόν των εμπόρων προχώρησε σε κατάθεση πινακίδων ενός αριθμού αυτοκινήτων που διέθετε, λόγω του δυσβάσταχτου κόστους και της χαμηλής ζήτησης”.

Στα όσα ακολουθούν αποσαφηνίζουμε πλήρως όλες τις παραμέτρους που διέπουν την κατάθεση πινακίδων. Ωστόσο, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε, ότι κάθε χρόνο παρατηρείται το φαινόμενο της “παράδοσης πινακίδων” ώστε να μην καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας, όμως τις προηγούμενες ημέρες τα ποσοστά αυτά αυξήθηκαν κατακόρυφα.

Παράδοση πινακίδων δε σημαίνει οριστική διαγραφή!

Προσοχή: Για την αποφυγή οποιασδήποτε παρανόησης, θα πρέπει αρχικά να ξεκαθαρίσουμε, ότι με την κατάθεση πινακίδων το όχημά μας δε διαγράφεται οριστικά, δηλαδή δεν παύει να είναι στην κατοχή του ιδιοκτήτη του, κάτι που συνεπάγεται ότι θα πρέπει να δηλώνεται στην Εφορία. Στην περίπτωση της οριστικής διαγραφής, το όχημά μας αποταξινομείται πλήρως και παίρνει το δρόμο της ανακύκλωσης.

Προσοχή, μη θεωρηθεί εγκαταλειμμένο!
Βάσει του Π.Δ 116/2004 περί διαχείρισης των ΟΤΚΖ (Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής), ένα όχημα που σταθμεύει σε δημόσιο δρόμο χωρίς αριθμό κυκλοφορίας μπορεί να θεωρηθεί εγκαταλειμμένο, κάτω από προϋποθέσεις. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του συγκεκριμένου Π.Δ, προβλέπονται τα εξής:

1) Η αρμόδια υπηρεσία του οικείου δήμου ή της κοινότητας εντοπίζει τα εγκαταλειμμένα οχήματα και επικολλά σε εμφανές σημείο του οχήματος ειδικό αυτοκόλλητο, που το χαρακτηρίζει “εγκαταλειμμένο”. Μέσα σε 15 ημέρες από την επικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου, η ως άνω αρμόδια υπηρεσία ενημερώνει τις Υπηρεσίες Ασφάλειας για διενέργεια έρευνας προς εξακρίβωση περίπτωσης κλοπής, υπεξαίρεσης ή εμπλοκής σε εγκληματική πράξη. Μέσα σε 45 ημέρες από την επικόλληση αυτού του ειδικού αυτοκόλλητου, εάν το όχημα δεν αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του, περιέρχεται στην κατοχή του οικείου δήμου ή κοινότητας.

2) Σε περίπτωση που τα εγκαταλειμμένα οχήματα φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας, οι κατά τόπους αρμόδιοι ΟΤΑ υποχρεούνται, πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, να αναζητήσουν επιπλέον, εντός 15 ημερών από την επικόλληση του ειδικού σήματος (αυτοκόλλητου), μέσω του Αρχείου του Υπουργείου Μεταφορών, τα στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών και να τους ενημερώσουν.

3) Τα οχήματα που συλλέγονται παραμένουν στο σημείο συλλογής για 10 ημέρες από την ημέρα περισυλλογής του. Εάν μέσα στο διάστημα αυτό το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σε αυτόν, αφού προηγουμένως καταβάλει τη δαπάνη απομάκρυνσης και αποθήκευσης. Εάν το όχημα δεν αναζητηθεί, τότε προωθείται προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και διάθεση, όπως προβλέπεται για τα ΟΤΚΖ.

4) Αν εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης εγκαταλειμμένου οχήματος εντός των ανωτέρω προθεσμιών και συγκατατίθεται για την παράδοση του οχήματος για περαιτέρω επεξεργασία, εκδίδεται από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Πιστοποιητικό Καταστροφής, το οποίο είναι απαραίτητο για την οριστική διαγραφή του οχήματος. Εάν επιθυμεί να κρατήσει το όχημα χωρίς να το κινεί για συναισθηματικούς ή άλλους λόγους, τότε υποχρεούται να το αποθηκεύσει σε ιδιωτικό χώρο ιδιοκτησίας του ή ιδιοκτησίας τρίτου, μετά από έγγραφη συγκατάθεση του τελευταίου.

5) Εφ’ όσον ο ιδιοκτήτης εγκαταλειμμένου οχήματος δεν εντοπιστεί εντός των ανωτέρω προθεσμιών, το Πιστοποιητικό Καταστροφής παραδίδεται στον αρμόδιο δήμο ή κοινότητα. Εάν το όχημα δε φέρει πινακίδες κυκλοφορίας, τότε αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Καταστροφής ο αριθμός πλαισίου.
Όπως προκύπτει, το αυτοκίνητο του οποίου καταθέσατε τις πινακίδες θα πρέπει να παραμείνει σε κλειστό χώρο στην πράξη και όχι στα χαρτιά, γιατί σε άλλη περίπτωση ενδέχεται να απομακρυνθεί από την αρμόδια υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάθεση πινακίδων;
1. Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου
2. Πινακίδες
3. Φωτοτυπία της δήλωσης εισοδήματος, όπου να αποδεικνύεται ποιος είναι ο κάτοχος του Ι.Χ.
4. Απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους.
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι το αυτοκίνητο θα σταθμεύσει σε κλειστό ιδιόκτητο χώρο.
6. Την ταυτότητά του ή σχετική εξουσιοδότηση αν ο ίδιος δεν είναι ο ιδιοκτήτης.

Στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλετε στην Εφορία ανήκει και η υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα βεβαιώνετε ότι δε θα σταθμεύσετε το αυτοκίνητο σε δημόσιο δρόμο (δηλαδή ότι έχετε ιδιωτικό χώρο), ώστε οι δρόμοι της πόλης να μην κατακλυστούν με ακινητοποιημένα αυτοκίνητα.

Πώς θα το επαναφέρετε στην κυκλοφορία και πόσα θα πληρώσετε;
Δύο οδούς μπορούν να ακολουθήσουν όσοι κατέθεσαν τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων τους. Η πρώτη περίπτωση αφορά στην περίπτωση που η επανακυκλοφορία του αυτοκινήτου γίνεται το τρέχον έτος, ενώ η δεύτερη αφορά σε εκείνη μετά την πάροδο ενός έτους. Για την πρώτη περίπτωση απαιτείται να καταβάλετε το κόστος των Τελών Κυκλοφορίας στη Δ.Ο.Υ. όπου παραδώσατε τις πινακίδες, ώστε να τις πάρετε πίσω. Για όσους προτιμήσουν να επαναφέρουν το αυτοκίνητό τους στην κυκλοφορία μετά από ένα χρόνο, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα εκδώσουν νέους αριθμούς κυκλοφορίας. Και αυτό γιατί οι Εφορίες, μετά από ένα χρόνο, καταστρέφουν τις πινακίδες που έχουν στη διάθεσή τους. Οπότε, εκτός της πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του έτους, όπου θα επαναφέρετε το αυτοκίνητό σας στην κυκλοφορία, θα καταβάλετε 30 ευρώ επιπλέον για έκδοση νέων αριθμών.

Για πόσο καιρό μπορούμε να έχουμε ακινητοποιημένο το όχημά μας;
Η προθεσμία που έχουν στη διάθεσή τους οι ιδιοκτήτες οχημάτων για την κατάθεση των πινακίδων, ανάγεται κάθε χρόνο έως την 31η Δεκεμβρίου, καθώς εκείνη συμπίπτει με την πληρωμή των τελών της επόμενης χρονιάς. Όμως, με την παράταση που πήρε η διάθεση των τελών κυκλοφορίας του 2010 μέχρι τις 15 Γενάρη, θεωρητικά -αν και ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί- θα μπορούν να πάρουν πίσω τις πινακίδες τους οι ιδιοκτήτες των οχημάτων έως τις 15/01/2011, χωρίς να έχουν καταστραφεί εκείνες που διέθεταν.

Γενικά, δεν τίθενται περιορισμοί για το χρονικό διάστημα που μπορείτε να έχετε το αυτοκίνητό σας σε ακινησία, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να το αναφέρετε στην ετήσια δήλωση εισοδήματος. Ωστόσο, αν μετά από κάποιο καιρό αποφασίσετε ότι θέλετε να το ανακυκλώσετε, μπορείτε να ξεκινήσετε τις διαδικασίες οριστικής διαγραφής του.

Άδικα ζητούσαν δήλωση Ε9!

Τις ημέρες που πέρασαν, σε μεγάλο αριθμό ιδιοκτητών οχημάτων που κατέθεταν τις πινακίδες τους ζητήθηκε η προσκόμιση δήλωσης Ε9, ώστε να αποδείξουν, ότι όντως διαθέτουν κάποιο κλειστό χώρο όπου θα φυλάσσεται σε ακινησία το αυτοκίνητό τους. Ωστόσο, όπως τονίζεται από φοροτεχνικούς με τους οποίους ήρθαμε σε επικοινωνία, σύμφωνα με το N. 2992/ 2002, αρκεί μόνο η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του N. 1599/86, στην οποία να αναγράφεται υποχρεωτικά η διεύθυνση του χώρου φύλαξης και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του χώρου αυτού, ενώ αυτός ο χώρος μπορεί να είναι ακόμη και ένα περιφραγμένο οικόπεδο.

Όμως, για τις περιπτώσεις που κάποιος δε διαθέτει κλειστό χώρο για τη στάθμευση του ακινητοποιημένου αυτοκινήτου, μπορεί να ενοικιάσει μια θέση και να υποβάλει στην Εφορία το μισθωτήριο, ή με μια υπεύθυνη δήλωση να αποδείξει, ότι του παραχωρήθηκε κάποιος χώρος από κάποιον τρίτο (το τρίτο άτομο που θα παραχωρήσει τη θέση, θα πρέπει να προσκομίσει φωτοτυπία του Ε9 του).

 

www.autotriti.gr

This entry was posted on Τρίτη, Δεκέμβριος 20th, 2011 at 09:05 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply