Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- Grebena live GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

7 σοβαρές απαντήσεις για το χαράτσι της ΔΕΗ

Δεκέμβριος 8th, 2011 by Χρήστος Μίμης

Σε 7 ερωταπαντήσεις μάθετε όσα πρέπει να ξέρετε για το τέλος δομημένης επιφάνειας

1. Πώς υπολογίζεται το τέλος ακινήτων;

Απ. Η επιφάνεια που αναγράφεται στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος πολλαπλασιάζεται με έναν συντελεστή ευρώ ανάλογα με την τιμή ζώνης της περιοχής στην οποία βρίσκεται το ακίνητο. Το γινόμενο προσαυξάνεται με βάση τη… νεότητα του ακινήτων. Για τα ακίνητα ηλικίας ηλικίας έως τεσσάρων ετών η προσαύξηση είναι 25%. Τα ακίνητα ηλικίας άνω των 25 ετών δεν υπάρχει προσαύξηση. Αναλυτικά οι πίνακες υπολογισμού του τέλου έχουν ως εξής:

Συντελεστής ειδικού τέλους (ευρώ/τ.μ.) 

 

 

Τιμή ζώνης 

 

 

0,5 

 

 

Πολύτεκνοι και ανάπηροι με ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν σε περιοχές με τιμή ζώνης από 0 – 3.000 ευρώ 

 

 

 

 

μέχρι 500 ευρώ 

 

 

 

 

501 – 1.000 ευρώ 

 

 

 

 

1.001 -1.500 ευρώ 

 

 

 

 

1.501 -2.000 ευρώ 

 

 

 

 

2.001 – 2.500 ευρώ 

 

 

10 

 

 

2.501 – 3.000 ευρώ 

 

 

12 

 

 

3.001 – 4.000 ευρώ 

 

 

14 

 

 

4.001 – 5.000 ευρώ 

 

 

16 

 

 

άνω των 5.001 ευρώ 

 

 

 

Παλαιότητα 

 

 

Συντελεστής 

 

 

μέχρι και 26 έτη 

 

 

 

 

25 μέχρι και 20 έτη 

 

 

1,05 

 

 

19 μέχρι και 15 

 

 

1,10 

 

 

14 μέχρι και 10 

 

 

1,15 

 

 

9 μέχρι και 5 

 

 

1,20 

 

 

4 έως 0 

 

 

1,25 

 

 

Ανεξαρτήτως παλαιότητας προκειμένου για ακίνητα ιδιοκτησίας πολύτεκνων και αναπήρων της παρ. 6, που ιδιοχρησιμοποιούν σε περιοχές με τιμή ζώνης από 0 – 3.000 ευρώ 

 

 

 

 

2)Ποιοί απαλλάσσονται από τέλος και ποιοι πληρώνουν μειωμένο τέλος 0,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Απ. Μειωμένο τέλος υπολογίζεται για το ακίνητο που ιδιοκατοικείται και ανήκει με κυριότητα ή επικαρπία σε

α) πολύτεκνο εφόσον τα τέκνα τον βαρύνουν φορολογικά, κατά το οικονομικό έτος 2011 και το πραγματικό οικογενειακό εισόδημα κατά το προηγούμενο έτος του έτους επιβολής του τέλους δεν ξεπερνά τις 30.000 ευρώ,
β) σε πρόσωπο που είναι το ίδιο ή πρόσωπο που το βαρύνει φορολογικά παρουσιάζει βαριά από κάθε αιτία σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.

Από το ειδικό τέλος απαλλάσσονται τα ακίνητα που ανήκουν:
α) σε μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στα μητρώα του ΟΑΕΔ ή στους καταλόγους προσφερομένων προς εργασία του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και των παραρτημάτων του ή του λογαριασμού ανεργίας προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή του λογαριασμού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς και άνεργο που επιδοτήθηκε λόγω τακτικής επιδότησης από τους ως άνω φορείς και λογαριασμούς κατά τους έξι (6) τουλάχιστον από τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται κάθε φορά της ημερολογιακής βάσης υπολογισμού του τέλους (στην προκειμένη περίπτωση της 17 Σεπτεμβρίου 2011).
Η απαλλαγή ισχύει εφόσον το οικογενειακό εισόδημα του ανέργου (πραγματικό καιόχι τεκμαρτό) κατά το 2010 υπερβαίνει το ποσό των 12.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 4.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.
β) στο Ελληνικό Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., στους Ο.Τ.Α. και τις δημοτικές επιχειρήσεις,
γ) στα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα αποκλειστικά για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν για να επιτελούν το λατρευτικό, εκπαιδευτικό, θρησκευτικό και κοινωφελές έργο τους,
δ) στα αθλητικά σωματεία για τα ακίνητα τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων για την πραγματοποίηση των αθλητικών τους σκοπών και
ε) στα ακίνητα ξένων κρατών, όταν αυτά χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση πρεσβειών και προξενείων υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

Επίσης απαλλάσσονται από το έκτακτο ειδικό τέλος:
α) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και ξενοδοχειακών καταλυμάτων,
β) Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί:
– ως διατηρητέα, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα,
– ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων και
γ) Τα ακίνητα που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική ή βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση.
Σημειώνεται ότι οι παραπάνω ρυθμίσεις για τα φυσικά πρόσωπα, μειωμένο συντελεστή τέλους και την απαλλαγή από αυτό, δεν ισχύουν και το τέλος υπολογίζεται κανονικά:
α) αν η αξία της ακίνητης περιουσίας του δικαιούχου, με βάση τα στοιχεία ακινήτων του έτους 2008, υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, η οποία προσαυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, ή
β) αν το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο βρίσκεται σε ζώνη με τιμή άνω των 3.000 ευρώ, καθώς και
γ) για το άνω των 120 τ. μ. εμβαδόν του ιδιοκατοικούμενου ακινήτου, το οποίο προσαυξάνεται κατά 20 τ.μ. για κάθε προστατευόμενο τέκνο και μέχρι τα 200 τ.μ..

3)Τι πρέπει να κάνει ένας φορολογούμενος που ανήκει στις παραπάνω κατηγορίες για να απαλλαγεί από το τέλος ή να πληρώσει το μειωμένο τέλος;

Απ. Εφόσον δεν έχει κάνει την ειδική ηλεκτρονική διαδικασία για την απαλλαγή από το τέλος ακινήτων μέσω της αποστολής SMS στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έως το τέλςο Νοεμβρίου 2011, τότε θα πρέπει να μεταβεί στην εφορία όπυ φορολογείται και να καταθέσει ειδική αίτηση προσκομίζοντας και τα σχετικά δικαιολογητικά απαλλαγής του (π.χ.βεβαιώσεις πολύτεκνου κλπ)

4) Δεν ανήκω σε καμμιά από τις παραπάνω κατηγορίες απαλλασσόμενων αλλά αδυνατώ να πληρώσω το τέλος. Μπορώ να απαλλαγώ;

Απ. Ναι εφόσον, είστε κύριος του ακινήτου για το οποίο επιβλήθηκε το τέλος και ζείτε υπό μειονεκτικές κοινωνικά συνθήκες. Τέτοιες είναι η απουσία εισοδήματος και περιουσιακών στοιχείων πλήν του ακινήτου για το οποίο ζητείται η εξαίρεση. Επίσης προϋποθεση είναι η καταβολή του τέλους θα θέσει σε προφανή άμεση κίνδυνο τη στοιχειώδη διαβίωση τη φική σας καια υτών που ζουν μαζί σας. Για να απαλλαγείτε από το τέλος σε αυτήν την περίτπωση θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση στην εφορία η οποία θα εξετασθεία πό ειδική τριμελής επιτροπής στην οποάιθα συμεμτέχει ένας εκπρόσωπος της εφορίας, ένας αστυνομικός και ένας κοινωνικός λειτουργός από τον δήμο.

5) Διαπίστωσα λάθη στον υπολογισμό του τέλους. Τι πρέπει να κάνω;

Απ. Θα πρέπει να πληρώσετε κανονικά το τέλος και να υποβάλλεται αίτηση διόρθωσης στοιχείων έως τις 20 Ιανουαρίου 2011 στην εφορία του εισοδήματός σας.

6) Τι θα συμβεί εφόσον δεν πληρώσω το τέλος;

Απ. Εντός 80 ημερών από την έκδοση του λογαριασμού θα εκδοθεί εντολή διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος και θα μείνετε χωρίς ηλεκτρικό. Το ποσό του τέλους θα βεβαιωθεί στην εφορία και θα αρχίσουν να τρέχουν προσαυξήσεις καθυστερημένης εξόφλησης.

7) Διαθέτω ένα ακίνητο το οποίο την 17η Σεπτεμβρίου δεν ηλεκτροδοτούνταν. Θα πληρώσω τέλος ακινήτων; Τι συμβαίνει αν ηλεκτροδοτηθεί μετά;

Απ. ΄Οχι. Για το 2011 απαλλάσσεστε από το τέλος. Εφόσον το ακίνητο ηλεκτροδοτηθεί θα πληρώσετε τέλος ακινήτων για το 2012.

www.capital.gr

 

This entry was posted on Πέμπτη, Δεκέμβριος 8th, 2011 at 10:55 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply