Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- Grebena live GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών…

Νοεμβρίου 10th, 2011 by Χρήστος Μίμης

Συνεδριάζει σήμερα Πέμπτη 10-11-2011 και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης» προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων ΚΑΠΗ (έτους 2011)».

2. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δημοτικών Διαμερισμάτων».

3. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Πλακόστρωση – ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων Τ.Δ. Κιβωτού».

4. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση περιφερειακού δρόμου Τ.Δ. Αγίου Γεωργίου». (Δημοτική Ενότητα Ηρακλεωτών)

5. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Εκθεσιακό κέντρο τοπικών αγροτικών προϊόντων και χώρου εκδηλώσεων». (Δημοτική Ενότητα Σαμαρίνας)

6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων για πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Αβδέλλα Β΄ Φάση».

7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή λιθόστρωτων γκαλντεριμιών κοινότητας Δοτσικού».

8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή στέγης στο (πρώην) Δημοτικό Σχολείο Δ.Δ. Αμυγδαλεών».

9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακαίνιση παιδικών σταθμών Δήμου».

10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Χρωματισμοί ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ Δήμου Γρεβενών».

11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων έτους 2008».

12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή στέγης 1ου Γυμνασίου Γρεβενών».

13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση – επισκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Δ.Δ. Αμυγδαλεών».

14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Εργασίες στο γήπεδο ποδοσφαίρου Κνίδης».

15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακαίνιση παιδικών σταθμών Δήμου».

16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Χρωματισμοί ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ Δήμου Γρεβενών».

17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή στέγης 1ου Γυμνασίου Γρεβενών».

18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων έτους 2008».

19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση-επισκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Δ.Δ. Αμυγδαλεών».

20. Έγκριση του 1ου Α.Π. του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών Δημοτικής Ενότητας Βεντζίου».

21. Έγκριση του 1ου Α.Π. του έργου: «Αποπεράτωση αντιπλημμυρικών».

22. Έγκριση του 1ου Α.Π. του έργου: «Εργασίες στο γήπεδο ποδοσφαίρου Νεοχωρίου».

23. Έγκριση του 1ου Α.Π. του έργου: «Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης Τ.Δ. Μοναχιτίου».

24. Έγκριση του 1ου Α.Π. και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «Κατασκευή τριών στεγάστρων».

25. Έγκριση του 2ου Α.Π. (τακτοποιητικού) του έργου: «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης Πολυδένδρου».

26. Έγκριση του 2ου Α.Π. και 2ου ΠΚΝΤΜ του έργου: «Κατασκευή δρόμου Παλαιοκνίδης – Μικροκλεισούρας».

27. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπ. Εσωτερικών ποσού 2.200,00 € για υλοποίηση του προγράμματος που αφορά τον Σχολικό Τροχονόμο, κατά το διάστημα από Απρίλιο έως και Ιούνιο 2011.

28. Αναμόρφωση προϋπ/σμού τρέχοντος έτους για εγγραφή αναπληρωματικών πιστώσεων, για δαπάνες του Δήμου.

29. Αναμόρφωση προϋπολογισμού ως προς διάφορες πιστώσεις.

30. Εφάπαξ καταβολή οικονομικής ενίσχυσης από το πρόγραμμα «Α’ Κοινωνικών Βοηθειών/Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις».

31. Επιστροφή καταβληθέντος παραβόλου σε αλλοδαπό.

32. Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2011)».

33. Καθορισμός του τρόπου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφικές αποτυπώσεις».

34. Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007 – 2013» στον άξονα προτεραιότητας 1 «Προστασία ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος & αστικές μεταφορές-αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής-ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» με τίτλο: «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημοσίων ανοιχτών χώρων – πλατεία Ελευθερίας Γρεβενών».

35. Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013» με τίτλο: «Οικιστική ανάπλαση και αναβάθμιση Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά».

36. Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013» με τίτλο: «Ανάπλαση – αναβάθμιση οικισμού Φιλιππαίων».

37. Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013» με τίτλο: «Ανάπλαση – αναβάθμιση οικισμού Τρικώμου».

38. Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013» με τίτλο: «Ανάπλαση – αναβάθμιση οικισμού Δοτσικού».

39. Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013» με τίτλο: «Εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης της γέφυρας Δασυλλίου».

40. Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Αιολικό πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 8MW».

41. Παράταση μίσθωσης εκμετάλευσης δασικών προϊόντων των συστάδων 6α και 6β του Δημοτικού Δάσους «Δοτσικό».

42. Υλοτομία δασικού τμήματος 12 Δημοτικού Δάσους Ζιάκα Δημοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα.

43. Υλοτομία δασικού τμήματος 9 Δημοτικού Δάσους Αναβρυτών Δημοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα.

44. Υλοτομία δασικού τμήματος 5 Δημοτικού Δάσους Λειψίου Δημοτικής Ενότητας Κοσμά Αιτωλού.

45. Υλοτομία δασικού τμήματος 13 Δημοτικού Δάσους Φιλιππαίων πρώην Κοινότητας Φιλιππαίων.

46. Υλοτομία δασικού τμήματος 12 Δημοτικού Δάσους Φιλιππαίων πρώην Κοινότητας Φιλιππαίων.

47. Υλοτομία δασικού τμήματος 3 Δημοτικού Δάσους Γόργιανης πρώην Δήμου Γόργιανης.

48. Υλοτομία συστάδας 4α Δημοτικού Δάσους Δοτσικού πρώην Κοινότητας Δοτσικού.

49. Υλοτομία συστάδας 4β Δημοτικού Δάσους Δοτσικού πρώην Κοινότητας Δοτσικού.

50. Υλοτομία συστάδας 5α Δημοτικού Δάσους Δοτσικού πρώην Κοινότητας Δοτσικού.

51. Σχετικά με τη συναίνεση ή όχι για την παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης 4.883,43 τ.μ. από το Αγρ/μα Βάρης στον κτηνοτρόφο Νάνο Αθανάσιο του Θωμά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.Δ. 221/74.

52. Ψήφιση πίστωσης εκδηλώσεων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

53. Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη εξόδων επισκέψεως Οικουμενικού Πατριάρχη στα Γρεβενά.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Απόστολος Τσένης

This entry was posted on Πέμπτη, Νοεμβρίου 10th, 2011 at 08:26 and is filed under ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply