Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- Grebena live GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

O Deliveras έγινε «Γρεβενιώτης»

Από 1η Νοεμβρίου μείωση των επικουρικών συντάξεων 15-50%

Νοέμβριος 10th, 2011 by Χρήστος Μίμης

Τη διαδικασία μείωσης των επικουρικών συντάξεων καταγράφουν δύο εγκύκλιοι του υπουργού Εργασίας Γ. Κουτρουμάνη

Από 1η Νοεμβρίου μείωση των επικουρικών συντάξεων 15-50%

Από την 1η Νοεμβρίου το ποσό της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης που χορηγείται στους συνταξιούχους του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, των Τομέων ΤΕΑΠ-ΟΤΕ, ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ, ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ και του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΑΥΤΕΚΩ (ΔΕΚΟ) μειώνεται κατά 15%, ενώ το ποσό του μηνιαίου μερίσματος που χορηγείται στους συνταξιούχους του ΜΤΠΥ κατά 20%.

Προηγείται η παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης.

Στην περίπτωση αυτή, στο ποσό της επικουρικής σύνταξης που απομένει μετά την αφαίρεση του ποσού της ειδικής εισφοράς επέρχεται η ανωτέρω κατά φορέα/τομέα ποσοστιαία μείωση.

Ορίζεται ότι, ειδικά για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, το τμήμα του μηνιαίου μερίσματος που μετά τις ανωτέρω παρακρατήσεις (της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης και της ποσοστιαίας μείωσης του 20%) υπερβαίνει τα 500 ευρώ μηνιαίως, μειώνεται κατά 50%.

Ως προς την εφαρμογή των επιμέρους ρυθμίσεων που αφορούν το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ) και το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), στην εγκύκλιο τονίζονται τα εξής:

1) Συνταξιούχοι του ΕΤΕΑΜ που λαμβάνουν μόνο επικουρική σύνταξη: Προβλέπεται ότι από 1/11/2011 και εφεξής το τμήμα της μηνιαίας επικουρικής σύνταξής τους που υπερβαίνει το ποσό των 150 ευρώ μειώνεται κατά 30%.

Σε περίπτωση που η χορηγούμενη από το ΕΤΕΑΜ σύνταξη υπόκειται σε παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, δηλαδή υπερβαίνει τα 300 ευρώ, η ανωτέρω μείωση γίνεται επί του ακαθάριστου ποσού της μηνιαίας σύνταξης που εναπομένει μετά την παρακράτηση. Το συνολικό ποσό της μηνιαίας σύνταξης, μετά την ανωτέρω μείωση, δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού των 150 ευρώ.

2) Συνταξιούχοι του ΕΤΑΤ που λαμβάνουν μόνο επικουρική σύνταξη: Προβλέπεται ότι από 1/11/2011 και εφεξής το ποσό της μηνιαίας επικουρικής σύνταξής τους μειώνεται κατά 15%. Σε περίπτωση που η χορηγούμενη από το ΕΤΑΤ επικουρική σύνταξη υπόκειται σε παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, δηλαδή υπερβαίνει τα 300 ευρώ, η ανωτέρω μείωση γίνεται επί του ακαθάριστου ποσού της μηνιαίας σύνταξης που εναπομένει μετά την παρακράτηση.

Όσον αφορά την Επιβολή Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, προβλέπεται σύμφωνα με την εγκύκλιο ότι από 1/8/2011 το 50% του συνολικού ακαθάριστου μηνιαίου ποσού (κύριας και επικουρικής) σύνταξης που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος, υπόκειται στην παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) καθώς και στην παρακράτηση της επιπλέον μηνιαίας εισφοράς, για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους.

This entry was posted on Πέμπτη, Νοέμβριος 10th, 2011 at 11:42 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply