Ημέρα: 24 Οκτωβρίου 2011

Έρχονται εννέα Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων στην Εγνατία

Οι σταθμοί δημοπρατούνται τον επόμενο μήνα - Τα νέα διόδια καθυστέρησαν επειδή λόγω απεργιών στο Εθνικό Τυπογραφείο δεν δημοσιεύτηκε η