Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- Grebena live GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Ανάκοινωση- Πρόσκληση της εκλογικής επιτροπής του Επιμελητηρίου Γρεβενών

Οκτώβριος 12th, 2011 by Χρήστος Μίμης

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Γρεβενών, Ανακοινώνει ότι:
1. Οι Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών μελών του Δ/κού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Γρεβενών, θα γίνουν στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2011, ημέρες Σάββατο και Κυριακή και από ώρα 07.30 έως 19.30, στο Επιμελητηριακό Κατάστημα (Ε. Παπά 7- Γρεβενά).

Οι Εκλογείς πρέπει να προσκομίσουν την Αστυνομική τους Ταυτότητα, Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει τα στοιχεία της ταυτότητάς τους.

2. Τα Τμήματα στα οποία θα γίνουν οι Εκλογές και ο Αριθμός των Αντιπροσώπων που θα εκλεγεί κατά τμήμα, έχουν ως εξής:

• ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αντιπρόσωποι ( 5 )
• ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ Αντιπρόσωποι ( 4 )
• ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Αντιπρόσωποι (10 )
• ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ Αντιπρόσωποι ( 2)

3. Στους Εκλογικούς Καταλόγους θα γραφούν τα μέλη του Επιμελητηρίου που θα έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει τις συνδρομές τους που αφορούν και το έτος 2010 μέχρι και 31 Οκτωβρίου 2011.

3. Δικαίωμα ψήφου έχουν:

• Κάθε μέλος φυσικό πρόσωπο, μία ψήφο.
• Στις Ο.Ε. και Ε.Ε. δύο ομόρρυθμοι εταίροι.
• Στις Ε.Π.Ε. δύο από τους διαχ/στές ή ένας διαχ/στής και ένας εταίρος.
• Στις Α.Ε. τρία μέλη του Δ.Σ, ή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών της εταιρείας, που ορίζονται με ειδική απόφαση του Δ.Σ.
• Στα υποκαταστήματα ο Διευθυντής ή ο αναπληρωτής.
• Στους Συνεταιρισμούς ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας ή οι αναπληρωτές τους.

Σημειώνεται ότι κανένας ψηφοφόρος δεν δύναται να έχει περισσότερες από μία ψήφους.

Ο ορισμός των εκπροσώπων από τις εταιρίες για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος, πρέπει να γίνει μέχρι και τις 2 Δεκεμβρίου 2011,

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3γ παρ. 4 του Ν. 3419/2005 Εκλόγιμοι είναι όσοι έχουν τα προσόντα του εκλογέα και διετέλεσαν μέλη του Επιμελητηρίου τουλάχιστον για (3) χρόνια, είτε ατομικά, είτε ως μέλη προσωπικών εταιρειών, ή εταιριών περιορισμένης ευθύνης, ή διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών.
Σημειώνεται ότι, δεν είναι εκλόγιμοι όσοι είναι συνταξιούχοι.

5. Όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν το αξίωμα του Συμβούλου, μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση υποψηφιότητας στην Εκλογική Επιτροπή, είτε με συνδυασμό, είτε μεμονωμένα μέχρι και 10 Νοεμβρίου 2011.

Η Αίτηση θα συνοδεύεται από Γραμμάτιο του Ταμείου του Επιμελητηρίου (50,00) ΕΥΡΩ και από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3γ του Ν.2081/92 και δεν εμπίπτει στα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, που προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 3419/2005.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Πρόεδρος

Μιχαήλ Ντόστας
Πρωτοδίκης

This entry was posted on Τετάρτη, Οκτώβριος 12th, 2011 at 15:45 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ, ΕΚΛΟΓΕΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply